Cehennemden Kurtulma Duası

''Allahümme ecirna minen'nari, ve edhılnel'cennete meal'ebrar''

''Allahım! bizi (cehennem)ateşinden koru ve zümrei ebrar ile cennete girmek nasib eyle''

Peygamber Efendimizin Dört Nimeti İsteme Duası

Peygamber Efendimizin Dört Nimeti İsteme Duası
''Allahümmağfirli verhamni vehdini verzukni''

''Allahım! Günahlarımı bağışla beni affet, dünya ve ahirette bana acı, esirge, bana merhamet buyur, doğru yolu göster ve beni rızıklandır.''

Bu Duayı Okuyan Zarar Görmez(Sabah ve akşam 3 kere)

Bu Duayı Okuyan Zarar Görmez(Sabah ve akşam 3 kere)
''Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil-ardı ve la fissemai ve hüvessemiul'alim''

Nazar Değmesine Karşı Dua

''Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin''

100 Kere Okuyan Kimse Geçim Darlığı Çekmez


''Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil'azimi estağfirullah''

Günahlarının Affını İsteyen Bu Duayı Okur

''Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfirüz-zünube illa fağfirli mağfiraten min indike verhamni inneke entel-gafurur-rahim''

Türkçe Yemek Duası


Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir'Rahmanir'Rahiym.
Allahım! Sana şükürler olsun, bizleri şu dünya sofrasında doyurdun, ahirette de cennet nimetleriyle doyur ya Rabbi!

Dünya ve Ahiret Selameti Duası


''Allahümme ahsin akibetena fil'ümuri külliha ve ecirna min hizyiddünya ve azabil-ahireh''

Resulullah (S.A.V) efendimizin öğretmiş olduğu bu mübarek duanın manası:

100 Kere Okuyanın Günahı Affolur

''Sübhanallahi ve bi-hamdih''

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak