Salavatlar ve Faydaları


Salavatlar Faziletleri
Çok önemli zikirler salavatlardır. Sürekli salavat getirin; zira salavat amellerin en üstünüdür.Pek çok salavat vardır.Her birisinde pek çok hikmet vardır.Aşağıdaki salavat en sık okunan salavatlardandır.

ZİKİRLERİN ÖNEMİ


Zikirler Dualar Mutluluk

Zikirler günün her anında, her boş zamanınızda, uygun olan her yerde, yapılabilecek ve Yüce Allah(C.C) katında çok büyük ecirlere nail olan kısa dualardır.

Otuz Üçer Defa Tesbih, Hamd ve Tekbir

Peygamberimiz buyuruyor;Kim her namazın ardından

Nur ve Zulumat Nedir

NUR VE ZULUMAT nedir?

Öfke ve ŞeytanYüce Allah buyuruyor
Onlar (o takva kullar) ki, bollukta da darlıkta da (Allah yolunda ) harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanların suçunu bağışlarlar. Allah iyilik yapanları sever.

İslamda Oburluk


oburluk ayetler hadisler

Yüce Allah buyuruyor:Yiyin, için ancak israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. (Araf,31)

Kelime-i Şehadet'in Faydaları


Kelimei Sehadetin Faydalari
" Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.’’ 


'Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın kulu ve Peygamberidir.'

Hayatımızı Şekillendiren Dua ve Zikirler


“Duanız olmazsa Rabbiniz sizin neyinize kıymet versin?” (Furkan/77) ayeti, duanın ne büyük bir şeref olduğunu belirtiyor. Çünkü dua Yüce Allah’a imanın ispatıdır.

Çocuğu Olmayanlar İçin Her Gün


Cocuk İsteyenler İcin Dua

Çocuğu olmayanlar her gün 100 defa  Enbiyâ Sûresi 89.âyet olan aşağıdaki âyet-i Kerimeyi 100 defa okur.

Allah'ın Razı Olduğu Kul Olmak İçin Dua


En çok istediğim Allah’ın razı olduğu kul olmak. İnsanlarla olan sınavlar da öğretti ki hiçbir insanın başka bir insandan razı olması önemli değil mümkün de değil insanoğlunu mutlu etmek imkansız. Önemli olan Allah'ın bizden razı olması.
Allahım razı olduğu kullarından eder inşallah cümlemizi.

İslam Ahlakı İmanın Gitmesine Sebep Olan Şeyler

Ve dahî, îmânın, bizde bâkî kalıp çıkmamasının şartı ve sebebi altıdır:

İslam Ahlakı 54 FarzBir çocuk bâliğ olduğu zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) de­yince ve bunun ma’nâsını bilip inanınca (Müslimân) olur. Kâfirin günâhlarının hepsi hemen afv olur.

İslam Ahlakı Anne ve Babaya İtaat


Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Bir kimse, ana-babasına karşı gelirse, onun dilini kes ve her­hangi bir a’zâsiyle ana-babasını gücendirirse, o a’zâsını kes!) Ana­babasını râzı eden kimse için, Cennette iki kapı açılır. Ana-babası râzı olmayan kimse için de Cehennemde iki kapı açılır. Bir kimse­nin ana-babası zâlim dahî olsalar, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak câiz değildir.

İslam Ahlakı Tecdid-i İman


TECDÎD-İ ÎMÂN DUASI
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.

İslam Ahlakı Nikah


islamiyette nikah

Tenbîh: (El-İhtiyâr) kitâbında diyor ki, (Nikâh), evlenmek için yapılan akd yanî sözleşme demektir.

İslam Ahlakı Arkadaşlık Ve Dostluk


Din kardeşini ziyârete gideceğin zemân, onun müsâid bir zemânını öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemân­da ziyârete git! Geç kalma! Evine gireceğin zemân, kapı açık olsa bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma.

İslam Ahlakı İman Duasıİman Duası. 

Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah


Tecdid-İ İman Nedir?

İslamiyette Noel Baba Efsanesi


Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325’de, İznik’te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncil’e eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hıristiyanlık dini kurmuştu. İşte bu İznik konsiline Aziz Nikola da katılmıştır.

Nefs-i Emmare ve Levvame


Yüce Allah buyuruyor.
Nefsini kötülüklerden arındıran kuşkusuz felaha kavuşmuştur. Nefsinin kötülüklerini içine gizleyip örten de mutlaka zarara uğramış(cezasını çekecek)tir.

Peygamber Efendimizden Bu Dünya ve Ahiret Mutluluğu İçin Dualar

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor :’Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) dua ederken şunu söylerdi:

Mahşer Günü


Allah, buyuk bir duzen icinde yarattigi yasami, bilemedigimiz bir vakitte    tum duzeniyle birlikte sona erdirecektir.

Rasûlullah (s.a.v.)'ın Hayatında Duâ

Rasûlullah (s.a.s.) 'ın hayatına baktığımız zaman, duanın onun hayatının her noktasına serpiştirilmiş bir eylem olduğunu görüyoruz. Dua, onun hayatında âdeta bir hayat tarzına dönüşmüştür.

Kur'ân-ı Kerim'in Dilinden Duâ Örnekleri

"(Allah'ım,) Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, eriştir. Kendilerini nimete erdirdiğin kimselerin; gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir." (1/Fâtiha, 5-7)

Sabırlı Olmak İçin Dualar


 Sabır Duası Herkese Gerekli Bir Dua Sabır Etmek Icin

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ


Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin....

El Halim Zikri

Affı,bağışlaması,rahmeti ve merhameti sınırsız olan,sürekli affeden ve affetmekten bıkmayan yüce ALLAH(c.c),karar vermekte bizim gibi sabırsız davranmıyor,hataları  ve günahları hemen anında cezalandırmıyor.Bekliyor ve istiyor ki,kulları yaptıklarının farkına varsın,suçunun büyüklüğünü ve bunu kime karşı yaptığını anlasın,tövbe etsin.

Allah'ın İsimlerini Zikretmek


dua ve zikir
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?

Peygamber Efendimizden Dua Örnekleri

**"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”

Peygamberimizden Dualar

Darlıkta ve bollukta hayatından her evresinde yakarışı unutmamak gerekir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak