İslam Ahlakı Arkadaşlık Ve Dostluk


Din kardeşini ziyârete gideceğin zemân, onun müsâid bir zemânını öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemân­da ziyârete git! Geç kalma! Evine gireceğin zemân, kapı açık olsa bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma.
İçerde çalgı, içki, kumar varsa ve hele kadın er­kek karışık oturuluyorsa, bir behâne ile oradan ayrıl! Sâlih bir kimse yemek ikrâm ederse, yavaş ve âdâbı vechile yi! Fazla ko­nuşma, dostunda fazla eğlenme, giderken, tevâzu’ ile, selâm ile ay­rıl!

Tanıdığın bir müslimân, sana gelince, elinden geldiği kadar iyi ve tatlı karşıla, yemek ikrâm eyle! Kapıya çık, kendisini karşıla! Selâm verince, selâmını al ve kendisine güzelce iltifatda bulunup: Efendim safa geldiniz, hoş geldiniz, diyerek odanın baş tarafına oturmasını teklif eyle! Sen aşağı tarafda otur! Dinden, ibâdetden, harâmların zararlarından ve Evliyânın “kaddesallahü teâlâ esrâre­hümül azîz” hayâtlarından anlat! Birşeyler öğret! Yemek yirken onu utandırmamak için, sen de çok yi! Giderken, onu uğurla ve se­lâm söyle ve düâ eyle!

Evine gelip geçici sâlih bir müsâfir gelirse, onun hizmetini iyice yap! Hemen yemeğini ver, belki acıkmışdır. Yanında fazla da oturma. Belki yorgundur. Yatmadan önce, kıbleyi, halâyı, seccâde­yi ona göster. Abdest suyunu, abdest havlusunu ve diğer ihtiyâcla­rını te’mîn eyle! Sabâh olunca, sabâh nemâzına kaldır. Ve cemâ’at hâlinde berâber kılınız! Erkence yemeğini hâzırla, gideceği yol bel­ki uzundur. Giderken kendisine bir din kitâbı hediyye eyle! İslâmiy­yetde, kız ile oğlanın arkadaş olmaları, konuşmaları câiz değildir.
Kimseye sû-i zan etme, varsa akl-u şu’ûrun Dünyâ var imiş, yâ ki yok imiş, ne umûrun!

Kaynak: İslam Ahlakı Kitabı

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak