İslamiyette Noel Baba Efsanesi


Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325’de, İznik’te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncil’e eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hıristiyanlık dini kurmuştu. İşte bu İznik konsiline Aziz Nikola da katılmıştır.
(Dinler tarihi, Doç. Dr. Baki Adam)

Aziz Nikola bazı kaynaklara göre 3. yüzyılda doğdu; fakat birçok yazar bunun aksini iddia ederek tarihsel bir kişiliğinin olmadığını savunur. Bazı kaynaklara göre de, Aziz Nikola’nın 325 yılında yapılan İznik Konsiline, Myra Başpiskoposu olarak katılıp, Allah’ın birliğini savunan Aryusçularla tartışması ve tavır alması, onun daha çok tanınmasına sebep olmuştu. Buradan anlaşılacağı üzere, tevhid anlayışını savunanlarla amansız bir şekilde mücadele ederek, Roma ve kilise nezdinde takdir edilmek istiyordu. Konsilde Aryusçulara karşı, müşrik imparatorun safını tutan Aziz Nikola, Tanrı, oğul ve kutsal ruhun birlikte olabileceğini savunur ve bir tuğlayı örnek göstererek, (Ateş, toprak ve su, nasıl bir tuğlada bir arada toplanmışsa, aynı şekilde Tanrı, bir ve üç özellikli olabilir) der. Onun bu şirk kökenli teolojik saptırması kendisine duyulan ilginin artmasına neden olur. (Lütfü Özşahin, 25.12.2009)

Noel Baba yortusunun safsata ve efsane olduğu ve İncil’de geçen Noel’le ilgili sözlerin birer peri masalı ve efsane olduğu, İngiliz Durkan Başpiskoposu Dr. David Jenkis’in 21 Aralık 1993 tarihli Milliyet ve 24 Aralık 1993 tarihli Türkiye gazetelerinde çıkan beyanatında açıklandı. 1993 yılında Çin’de, Hollanda’da ve İngiltere’de Noel Baba ile kutlamalar ve reklamlar yasaklanmıştır. (Rehber Ansiklopedisi)

Görüldüğü gibi, yaşayıp yaşamadığı bile şüpheli olan, yaşadığını gösteren kaynaklarda da, tevhid inancına karşı teslis [şirk] inancını savunduğu anlaşılan ve Hıristiyanlık propagandasında kullanılan Noel baba denilen kimsenin, mümin hatta veli olduğunu savunmanın, Noel yortusunu meşrulaştırarak Hıristiyanlara şirin görünmek için değilse, Müslümanlara ne faydası olur? Noel baba için mevlitler okutanlar, kabrine gidip tevessül edenler ve gayrimüslimlere hoş görünmek için Noel’i kutlayanlar olsa da, Müslümanlar böyle tehlikeli şeylerden uzak durmalıdır. Din kitaplarımızda deniyor ki:

Nevruz, Mihrican [ve Noel] günlerinde, bunların isimlerini söyleyerek hediye vermek haramdır. Bu günleri bayram bilerek vermek, küfür olur. Bu günleri tazim ederek kâfire yumurta hediye eden, kâfir olur. Bu günlerde bir şey satın almak da böyledir. Her zaman aldığını satın alırsa, kâfir olmaz. (Dürr-ül-muhtar)

Bezzaziyye fetvasında, (Nevruz günü, Mecusilerin bayramıdır. O gün, Mecusilerin yanına gidip, onların yaptıklarını yapmak küfürdür. O gün, bayram yapan müslümanın imanı gider de haberi olmaz) deniyor. Noel günü ve gecesinde ve kâfirlerin paskalya ve yortularında, onlar gibi bayram yapanın da kâfir olduğu bu fetvadan anlaşılmaktadır. (S. Ebediyye)

Müslümanların Noel’i kutlayarak imanlarını kaybettikleri bir dönemde, onların imanlarını korumak yerine, Hıristiyanların, misyonerlerin efsane kahramanı Noel Baba için evliya demenin, mevlit okutmanın âlemi nedir, anlamak mümkün değildir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak