4 Milyonu Astık Cok Sukur


2015'in son gününde 4 milyon 35 bin ziyaretçi sayısını geçtik, çok şükür Rabbime. Allah benden ve sizlerden razı olsun inşallah.

Tanıdıklarım İçin Dua


Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..


ALLAH’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tektir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. 

Hepimiz İçin Dua


Sevgili Müslüman din kardeşlerim şimdi Allah'ın rızasını kazanmak, Ona layık kul olmak için ve Tüm sayfa kardeşlerimizin hayırlı dileklerinin kabulü için dua edelim.

Kandil Geceleri Çocuklarınızla Yapabileceğiniz 7 Şey

cocuk egitimi
Bu mübarek gecede çocuklarınızla yapabileceğiniz birkaç şey.

Kandil Duası

kandil duaları

Hayırlı kandiller sevgili dualar hazinesi dostlarım. Rabbim bu gecenin hürmetine dualarımızı kabul etsin, şükrümüzü çoğaltsın, bizleri sevindirsin inşaAllah.

Cumartesi Günü Duası

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allah'ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını,sevginin hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.

Af Duası

DUA

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.

Hayırlı İnsanlar İsteme Duası

DUALAR

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme’rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbuhu ‘indeke.

Sifa Duası

Rabbim hastalarımıza şifa versin inşaallah.

Dünyadan Yorulduğumuzda Okunabilecek Bir Dua

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb 78.Makaleden Dua


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
"Aziz ve Celil olan Allah fazlını, ihsanını üzerimizden eksik etmesin.

Dualar Hazinesi Takipçilerinin Dileklerinin Kabulü İçin Dua

mutluluğun şifresi dua
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Tasayı açan, kaderi(stresi) gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim’i olan Allah’ım ; bize merhamet eden Sensin.

Bugün Hazreti Mevlana'nın Öldüğü Gün

ÖLÜM GÜNÜ
Bugün 17 Aralık Hazreti Mevlana'nın öldüğü gün. Mevlana yı sevmeyen yoktur da benim için yeri çok daha ayrı.

Çarşamba Günü Duası


Bugün web sitemizden ve  facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.

Bu 5 Kelime İle Dua Edene Allah Mutlaka İstediğini Verir


Muaviye b.Ebu Süfyan’dan rivayet olunmuştur. Resûlullah(s.a.v)’tan şöyle buyurduğunu nakletmiştir.

Dualar Hazinesi Facebook Grubu


Duanın faydaları üç bölümdür. Hicap (belaları önleme), günahların affedilmesi ve kulun derecesinin yükselmesi.

Perşembe Günü Duası


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
Bugün web sitemizden, facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.

Şeytanı Helâk Eden Dua


Evliyalar Sultanı, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, eşsiz eserlerinden biri olan  Cilau'l Hatır'ın 28.Sohbetinde, şeytanı hezimete uğratan, helâk eden ve kaçıran şu sözü okumayı telkin ve tavsiye buyurmuştur. Bu sözler için şöyle demiştir: 

Salı Günü Duamız


Salı günü web sitemizden ve  facebook,twitter sayfamızdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.

Feraha Kavuşturan Dua


feraha çıkmak için dua

Sabah akşam bu duayla meşgul olan kimseye çok kısa zamanda ummadığı yerlerden para gelir kısa zamanda feraha kavuşur.

Hazreti Fatma (R.A) nın Sabah Aksam Okuduğu Dua


Bu dua Hz. Fatıma (R.A.) Annemizin dilinden hiç düşürmediği, sabah, akşam okuduğu bir duadır.

Rabbim Adını Zikretmekten Alıkoymasın İnsaAllah


Mevlânâ Hazretleri buyurur:
“Adamın biri her zaman «Allah Allah» diye zikreder, bu zikirden ağzı bal yemiş gibi tatlanırdı. Bir gün şeytan gelip:

Kendim ve Dualar Hazinesi Takipçileri İçin Dua


Pazartesi günü web sitemizden ve facebook sayfamızdan okunan dualar, zikirler, salavatlar hürmetine hayırlı dualarımızı kabul et Rabbim.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 1 - 10 Sohbetlerinden Dualar


"Allah’ım ! Bizi râzı olduğun şeyde muvaffak kıl."

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 11 - 15.Sohbetlerinden Dualar


"Allah’ım! Bizi bütün hâlimizde sadâkat ile rızıklandır.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 16 - 20 Sohbetlerinden Dualar"Allah’ım! İşlerimizi üstlen! Bizi ne nefsimize, ne de yarattıklarından her hangi birisine dayandır.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 21 - 25 Sohbetlerinden Dualar


dua

"Allah’ım ! Bizi her hâlimizde, sana ve sâlih kularına karşı güzel edeple rızıklandır.

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Kıymetli Duası


Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edilen çok kıymetli bir duasını paylaşıyorum.

Hidayete Erdiren Salavat


Rabbim benim hayatımdaki ve dualar hazinesini takip eden dua dostlarımın hayatlarındaki kötü insanları hidayete erdirsin, onlara doğru yolu göstersin inşallah.

Zor Durumdayken Okunacak Dua

dualar

Rabbim benim ve tüm kadın ve erkek müminlerin zorluklarımızı kolaylaştırsın ve bizlere bu dünyada da ahirette de iyilik ve afiyet versin inşallah.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 27 - 35 Sohbetlerinden Dualar"Ey acı ve tatlı su arasında duvar koyan Rabbimiz ! Bizimle Sana karşı nefret veyâ hoşnutsuzluk göstermenin arasına duvar koy.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 40,41,42,44.Sohbetlerinden Dualar"Allah’ım ! Nefislerimize, hevâ ve heveslerimize ve şeytanlarımıza karşı bize kuvvet ver.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Salavat-ı Beşairu'l Hayrat


Salavat-ı Beşairu’l Hayrat’ın Fazileti:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Mühim Durumlarda Okunan Vird


Bu vird, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sırruhu)'nin Mühim durumlarda okunan virdi'dir.

Abdulkadir Geylani Hazretleri Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye


Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye'nin Latin Harfleriyle Okunuşu:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 62.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi kendine yakınlaştırarak dînimizi, îmânımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 61.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bize, gerek sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasîp et.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 57.60.Sohbetlerinden Dualar


Bu dua elliyedinci sohbette geçmektedir. 57.Sohbet: Doğruluk

Abdulkadir Geylani Hazretleri 54.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi, sana itâat hâlinde yaşat. Bizi sana itâat edenlerle haşreyle. Âmîn!...

Abdulkadir Geylani Hazretleri 51.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi sana nispetle, sana olan vazifelerimizi edâ mülâzası bakımından dirilt, diri tut.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 53.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temâyül ve ihtirâsları soy.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 49.Sohbetten Dua


"Allah’ım! Bizi bize dönder. Bizi kapında durdur.

Abdulkadir Geylani Hazretleri 27.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Senden; kazâsız - belâsız Senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lûtfeyle. 

Abdulkadir Geylani Hazretleri 26.Sohbetten Dua


«Elhamdü lillâhi Rabbilâlemîn.» 

Abdulkadir Geylani Hazretleri 10,11,12,14,17,18,20,22. Sohbetlerinden DualarBu dua onuncu sohbette geçmektedir: 10.Sohbet: Külfet Addetmemek

Abdulkadir Geylani Hazretleri 4,5,6,7. Sohbetinden Dualar


DUALAR

"Allah’ım! Bizi, senden gâfil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır! Âmin!...

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak