Abdulkadir Geylani Hazretleri 51.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi sana nispetle, sana olan vazifelerimizi edâ mülâzası bakımından dirilt, diri tut.


Senden başkalarına nispetle, senden başkalarına bağlanmama mülâhazası bakımından bizi öldür, ölü tut!...

Allah’ım! Bizim amellerimizin ruhsuz cesetlerini senin ihlasının ruhu ile ihya et, dirilt.

Allah’ım! İkiyüzlülerin saltanatını yık. Bellerini kır. Onları rezîl- rüsvâ et. Yahut, kendilerine tevbe nasîp et. Zâlimleri kahret. Yeryüzünü onlardan temizle. Yahut hâllerini ıslah et. Âmîn!..."

kaynak: Bu dua Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  (الفتح الرباني و الفيض الرحماني  ) adlı eserindeki ellibirinci sohbetinde yer almaktadır.
51.Sohbet: Dünyaya Meyletmemek

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak