Abdulkadir Geylani Hazretleri 4,5,6,7. Sohbetinden Dualar


DUALAR

"Allah’ım! Bizi, senden gâfil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır! Âmin!...


Bu dua dördüncü sohbette geçmektedir: 4.Sohbet: Tövbe

''Allah’ım! Bize Senin yakınlığını, berâberliğini ihsân et!...
Ve, bize dünyâda iyilik ver, âhirette de iyilik ver, Bizi cehennem ateşinden koru!..."AMİN

Bu dua beşinci sohbette geçmektedir: 5.Sohbet: Allah'ın Kulunu Sevmesinin Sebebi

"Allahım! Bizi kendine yaklaştır, aslâ uzak tutma!...
Ve, bize dünyâda iyilik ver, âhırette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!..."AMİN

Bu dua altıncı sohbette geçmektedir: 6.Sohbet: Müminin Mümin Kardeşine Nasihatı

"Allah’ım! Bütün hâl ve hareketlerimizde bizi nifaktan, ikiyüzlülükden uzak tut ve:
Bize dünyâda iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!..."AMİN

Bu dua yedinci sohbette geçmektedir: 7. Sohbet: Sabır

"Bize sabırlar ihsân eyle. Ayaklarımızı hak yoldan ayırma.
Bize lûtuflarını bol eyle. Bu lûtuflarına şükretmemizi de nasîb et!..."AMİN

KAYNAK: Bu dualar, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  adlı eserindeki  sohbetlerde yer almaktadır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak