Çarşamba Günü Duası


Bugün web sitemizden ve  facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.

Allah'ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyoruz.

Bizi dinimizde sabit kıl, mizanda sevaplarımızın ağır gelmesini nasip eyle, imanımızı gerçek eyle, derecelerimizi yükselt, namazımızı kabul eyle, günahımızı bağışla. 
Senden cennette yüksek dereceler istiyoruz. Allah'ım! Senden bizim için hayırları açmanı, işlerimizin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayırı istiyoruz. Allah'ım! Duamızı kabul eyle. Allah'ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımızın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını istiyoruz. Allah'ım! Duamızı kabul eyle. Allah'ım! Senden şanımızı yükseltmeni, günahlarımızı silmeni, işlerimizi ıslah etmeni, kalbimizi temizlemeni, tenasül uzvumuzu korumanı, kalbimizi nurlandırmanı, günahımızı bağışlamanı istiyoruz. Allah'ım! Duamızı kabul eyle. Amin


Okuduğumuz sureler, dualar, zikirler, salavatlar,istigfar ve tevbe leri  kabul buyur Rabbim.Hayırlı dileklerimizin kabulünü yakın zamana al. Şükrümüzü çoğalt. Amin

Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir-Rahmanir-Rahiym..El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Vesselatü Ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn..
Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”

Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun.

Ey Hâdi,yol gösteren,murada erdiren Rabbim!Ana,babaları manen ve maddeten temizleyen Muhammed (s.a.v)’e rahmet eyle,onu mübarek kıl.

Okuduğumuz salat ve selamlar,Kim Yasin,Vakıa,Fetih Ve Ayetel Kürsi ve diğer sureleri okuduysa sevabını önce peygamberimizin ruhuna,onun al ve ashabının ruhuna,tüm peygamberlerimizin ruhuna,Evliya,Enbiyaların ruhların ve tüm ölmüşlerimizin ruhuna hediye ediyoruz Sen kabul buyur Allah’ım.Amin

Okuduğumuz sure ve zikirlerin yüzü suyu hürmetine bizleri affet, bizlere merhamet et, bize bu dünyada da ahirette de iyilik ve afiyet ver Rabbim.Bizleri cehennem azabından koru. Amin

Allah’ım! Okuduğumuz sureleri,diğer sureleri ve zikirleri kabul et.. Okuyan kardeşlerimin cümlesinin duasını kabul et, ne dilekleri ne istekleri varsa kabul et. Amin

Benim ve Dualar Hazinesini takip edip dua okuyan herkes için….

Bu duayı beğenen ve katılan herkes için…

Hastalara şifa, dertlilere deva, ölenlere rahmet, kalanlara selamet,evi olmayana hayırlı ev, işi olmayana hayırlı is, evladı olmayana hayırlı evlat ver.Amin

Evlilik isteyenlere de hayırlı kısmetler ver ve hayırlı yuvalar kurmayı nasip et. Rızık isteyenlere helal ve bol rızık ver.
Borçluları borçlularından kurtar….
Sınava girecek evlatlarımıza başarılar ver, zihinlerini aç….
Ayrı olan eşleri ve sevenleri kavuştur…
Yuvalarımıza mutluluk ve huzur ver….
İşleri bozulanların işlerini düzene sok Rabbim…
Yeni iş kuranlara bol rızık ve hayırlı bol müşteriler ver…
Evlatlarımıza hidayet ver doğru yolu göster… kalplerini iman ve marifet nurunla nurlandır…
Yolunu şaşıran erkek ve kadın hangi kulun varsa ıslah eyle, hidayet et ve doğru yolu göster….
Bizlere bu dünyada da ahirette de afiyet ver...Amin

Sadakallahül azıym…Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesufun..Ve selamüm alel Mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin..El-Fatiha Amin..Amin..Amin..

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak