Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.


“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız Sanadır.”

“Allah’ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından Sana sığınırım.” Amin

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt