Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 21 - 25 Sohbetlerinden Dualar


dua

"Allah’ım ! Bizi her hâlimizde, sana ve sâlih kularına karşı güzel edeple rızıklandır.


Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.”  
Cilau'l Hatır - 21.Sohbet

"Ey Rabbimiz ! Bizi râzı olduğun caddede tut. Hidâyet bulduktan sonra kalplerimizi saptırma.” Kalplerimizi Hak’tan başka şeye meylettirme. Onları senin kitâbına ve nebîn Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in sünnetine ittibâdan ve onlarla amel etmekten çıkarma. Bizi, daha önce geçmiş olan Nebîlerin , Resullerin , şehitlerin ve sâlihlerin yolundan çıkarma. Ruhlarımızı onların ruhlarıyla berâber eyle. Bizi âhiretten önce, dünyâda iken kurbiyet evine al. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.”  
 Cilau'l Hatır - 23.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi yarattıklarından müstağnî kıl, onlara muhtaç etme. Bizi, halkın malını minderlerinin altında toplayıp saklayanlara ve o mallarıyla halka karşı böbürlenenlere muhtaç etme. Onlar ucüp ve kibir çöllerine dalmışlar; fakirler onlardan dileniyorlar, onlardan yardım istiyorlar da onlar duymazdan geliyorlar. Allah’ım ! Bizi ihtiyaçları senden gelen, sıkıntılarında da senden yardım dileyen kimselerden eyle.

Allah’ım ! Bizi mârifetinle, amellerimizde sana karşı ihlaslı olmakla, senden başkası için amel etmemekle rızıklandır. Bizi zâhir ve bâtın hükümlerinin ilmi ile rızıklandır. Bize sabır ver, rızâ ver. İlminin ve kaderinin gereği olan belâların acılarını bizlere tatlılaştır. Kalp etlerimizi erit ki, kudretinin gereği olan elemleri hissetmeyelim ve Seninle sohbetimiz dâim olsun. Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.” (Âmin)   
Cilau'l Hatır - 25.Sohbet

Bu dualar, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Cilau'l Hatır adlı eserindeki 21 - 25 arası sohbetlerinden derlenmiştir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak