Abdulkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb 78.Makaleden Dua


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
"Aziz ve Celil olan Allah fazlını, ihsanını üzerimizden eksik etmesin.


Aziz ve Celil olan Allah cümlemizi bu iyi işleri yapmaya muvaffak buyursun. Aziz ve Celil olan Allah, cümlemizi sözü özü bir olanlardan eylesin. Ömrümüzün son deminde imanla götürecek her türlü yararlı işi yapmamız için bize yardımcı olsun. Nefsimizin ve şeytanın şerrinden hepimizi korusun."amin

Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Fütuhu'l Gayb adlı eserindeki yetmişsekizinci makalesinde yer almaktadır.
Fütuhu'l Gayb, 78.Makale

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak