Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 1 - 10 Sohbetlerinden Dualar


"Allah’ım ! Bizi râzı olduğun şeyde muvaffak kıl."


 Cilau'l Hatır - 1.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi mü’minlerden eyle. Münâfıklardan eyleme. “Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.” (Âmîn) 
 Cilau'l Hatır - 2.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi, Seni râzı eden ve bizden râzı olacağın şeye muvaffak kıl! Ey âlemlerin Rabbi !" 
 Cilau'l Hatır - 3.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi her hâlimizde muhâfazan altına al. “Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.” 
 Cilau'l Hatır - 4.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi söz ve fiil olarak, halvet veyâ celvet hâlinde, şeklen ve mânâ olarak, bütün ahvâlimizde sabredenlerden ve sabredenlere uyanlardan eyle." 
Cilau'l Hatır - 5.Sohbet

"Allah’ım ! Dünyâ ve âhiret işlerimizi Sen yürüt. Bizi ne nefislerimize, ne de mahlûkatından başka birisinin eline bırak."   Cilau'l Hatır - 6.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi affet. Bize affınla muâmele et. Bize hilminle, kereminle muâmele et. Senden uzaklaştırma. Sana muvâfakat ile bizi rızıklandır. " 
  Cilau'l Hatır - 7.Sohbet

"Allah’ım ! Bizi sana tâatte muvaffak kıl. Sana isyan etmekten uzak tut. “Bize dünyâda da, âhirette de güzellik ver ve cehennem azâbından bizi koru.” 
Cilau'l Hatır - 8.Sohbet

"Allah’ım ! Her hâlimizde sana karşı güzel edeple bizi rızıklandır. "  
Cilau'l Hatır - 9.Sohbet

"Allah’ım ! Bizler her türlü günahtan, her türlü hatâdan sana tevbe ederiz. Bir daha onlara aslâ dönmeyeceğiz. “Rabbimiz ! Unuttuğumuz ve hatâ yaptığımızda bizi sorguya çekme. “Rabbimiz ! Hidâyete erdikten sonra kalbimizi saptırma.” Ey günahları bağışlayan! Bizi bağışla. Ey ayıpları örten! Ayıplarımızı ört."  
Cilau'l Hatır - 10.Sohbet

Bu dualar, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin Cilau'l Hatır adlı eserindeki 1 - 10 arası sohbetlerinden derlenmiştir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak