Abdulkadir Geylani Hazretleri 10,11,12,14,17,18,20,22. Sohbetlerinden DualarBu dua onuncu sohbette geçmektedir: 10.Sohbet: Külfet Addetmemek


"Allah'ım! Bize, senin takdirâtına muvafakat etme ve bu husûsta nizâyı bırakma nimetini ver. Ve:
Bize dünyâda İyilik ver. Ahırette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru!.."AMİN

Bu  dua onbirinci sohbette geçmektedir: 11.Sohbet: Marifetullah

"Allah’ım! Benim de onların da tövbelerimizi kabûl eyle. Bizleri, peygamberin Muhammed sallallâhu aleyhi ve selleme ve babamız İbrahim aleyhisselama bağışla.

Allah'ım! Bizim kimimizi kimimize musallat etme. Bazımızı bazımızla faydalandır. Ve bizleri rahmetine garkeyle! Amin!..."

Bu dua onikinci sohbette geçmektedir: 12. Sohbet: Allah'tan Başkasından Talepte Bulunmamak

"Allah’ım! Bizi helâk olmaktan kurtar. Senden yalnız yakınlığını dileriz. Dünyâda da, âhırette de... Dünyâda kalplerimizle, âhırette de gözlerimizle yalnız sana nazar etmeyi dileriz..."

Bu dua ondördüncü sohbette geçmektedir: 14.Sohbet: İçi Başka Dışı Başka Olmaktan Sakınmak

"Allah’ım! Hak erenlerine rızık olarak verdiğini bize de ver. Ve:
Bize dünyâda iyilik ver. Âhirette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!..."

Bu dua onyedinci sohbette geçmektedir: 17.Sohbet: Rızık Meselesinde Fazla Endişelenmemek

"Allah’ım! Sana kulluk hususunda bize yardım et. Bizi Sana karşı günahkar olup da rezil-rüsva eyleme!"

Bu dua onsekizinci sohbette geçmektedir: 18.Sohbet: Nefs, Heva ve Şeytana Karşı Cihad

"Allah’ım! Bizi tevhîdle güzelleştir. İnsanlardan ve senden başka her şeyden geçmek ve yalnız sana bağlanmakla bizi buhurla!..."

Bu dua yirminci sohbette geçmektedir: 20.Sohbet: Amelsizlik

"Allah’ım! Beni söylediklerimle faydalandır. Onları da söylediklerimle ve dinledikleri ile faydalandır..."

Bu dua yirmiikinci sohbette geçmektedir: 22.Sohbet: Kalpten Dünya Sevgisini Atmak

"Allah’ım! Senden başka ne varsa, bizi hepsinin yanında yokluğa ulaştır. Yalnız ve sâdece senin yanında varet, yalnız ve sâdece senin yanında var olalım!... Ve:

Bize dünyâda iyilik ver, âhırette de iyilik ver. Bizi cehennem azâbından koru!..."

Kaynak: Bu dualar, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  (الفتح الرباني و الفيض الرحماني  ) adlı eserindeki  sohbetlerde yer almaktadır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak