Abdulkadir Geylani Hazretleri 27.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Senden; kazâsız - belâsız Senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lûtfeyle. 


Sen; bizim lehimize olmak üzere, şerirlerin şerrinin ve fâcirlerin hilesinin hakkından gel. Nasıl dilersen ve dilediğin gibi Sen bizi koru.

Senden; hem dîn, hem dünyâ, hem de âhıret bahsinde af ve âfiyet dileriz. 

Senden; sâlih amellerde muvaffakiyet ve yine amellerde ihlâs dileriz. Âmin!..."

KAYNAK:Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eserindeki yirmiyedinci sohbetde yer almaktadır.

27.Sohbet: Yalandan Sakınmak

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak