Abdulkadir Geylani Hazretleri 61.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bize, gerek sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasîp et.


Sebeplere dayanıp güvenme iptilâsına bizi müptelâ kılma. Seni tevhidimiz ve sana olan tevekkülümüz üzerinde bizi sâbitkadem eyle. 

Bizi kendinle ve hâcetleri yalnız sana arzetmekle başkalarından müstağni kıl. Bizi kendi sözlerimizle ve kendi amellerimizle imtihân etme. Onlar sebebiyle cezâlandırma. Bize lûtfunla, kereminle, cezâmızdan vazgeçmekle ve müsâmahanla muâmele et. Âmîn!...

Allah’ım! Bütün hâl ve hareketlerimizde sana karşı hüsn ü edeple hareket etmeyi bize nasip eyle!..."AMİN

Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eserindeki altmışbirinci sohbetinde yer almaktadır.

 61.Sohbet: İnsan Zihninde Doğan Düşünceler

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak