En Guzel Hazine Dualar Sureler Zikirler

4 Milyonu Astık Cok Sukur


2015'in son gününde 4 milyon 35 bin ziyaretçi sayısını geçtik, çok şükür Rabbime. Allah benden ve sizlerden razı olsun inşallah.
Share:

2015 Son Tevbe ve Sukur Duası


dualar hazinesi

2015 i de yaşadık, bitirdik. 2015 de ki ilk şükür duasını yazmamın üzerinden 1 yıl geçti. 
Share:

Dostlarım ve Tüm İyiler İçin Duam


Bu dünya iyiler için bir cehennem. İyilere bu dünya zor, kötülere kolay.
Share:

Tanıdıklarım İçin Dua


Kovulmuş Şeytan’ın şerrinden Allah’a sığınırım.
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adı ile..


ALLAH’tan baska hiç bir ilâh (ibadet edilecek) yoktur. O tektir, esi ortagi yoktur. Birdir, her türlü ihtiyaç için basvurulandir. 
Share:

Hepimiz İçin Dua


Sevgili Müslüman din kardeşlerim şimdi Allah'ın rızasını kazanmak, Ona layık kul olmak için ve Tüm sayfa kardeşlerimizin hayırlı dileklerinin kabulü için dua edelim.
Share:

Kandil Geceleri Çocuklarınızla Yapabileceğiniz 7 Şey

cocuk egitimi
Bu mübarek gecede çocuklarınızla yapabileceğiniz birkaç şey.
Share:

Kandil Duası

kandil duaları

Hayırlı kandiller sevgili dualar hazinesi dostlarım. Rabbim bu gecenin hürmetine dualarımızı kabul etsin, şükrümüzü çoğaltsın, bizleri sevindirsin inşaAllah.
Share:

Cumartesi Günü Duası

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allah'ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını,sevginin hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum.
Share:

Af Duası

DUA

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Share:

Hayırlı İnsanlar İsteme Duası

DUALAR

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme’rzuknî hubbeke ve hubbe men yenfeunî hubbuhu ‘indeke.
Share:

Sifa Duası

Rabbim hastalarımıza şifa versin inşaallah.
Share:

Dünyadan Yorulduğumuzda Okunabilecek Bir Dua

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Allahümme bike esbahnâ ve bike emseynâ ve bike nehyâ ve bike nemûtü ve ileyke’l-masîr.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Futuhul Gayb 78.Makaleden Dua


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
"Aziz ve Celil olan Allah fazlını, ihsanını üzerimizden eksik etmesin.
Share:

Dualar Hazinesi Takipçilerinin Dileklerinin Kabulü İçin Dua

mutluluğun şifresi dua
Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.
Bismillahirrahmanirrahîm.
Tasayı açan, kaderi(stresi) gideren, darda kalanların duasına icabet eden, dünya ve ahiretin Rahman ve Rahim’i olan Allah’ım ; bize merhamet eden Sensin.
Share:

Bugün Hazreti Mevlana'nın Öldüğü Gün

ÖLÜM GÜNÜ
Bugün 17 Aralık Hazreti Mevlana'nın öldüğü gün. Mevlana yı sevmeyen yoktur da benim için yeri çok daha ayrı.
Share:

Çarşamba Günü Duası


Bugün web sitemizden ve  facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.
Share:

Bu 5 Kelime İle Dua Edene Allah Mutlaka İstediğini Verir


Muaviye b.Ebu Süfyan’dan rivayet olunmuştur. Resûlullah(s.a.v)’tan şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
Share:

Dualar Hazinesi Facebook Grubu


Duanın faydaları üç bölümdür. Hicap (belaları önleme), günahların affedilmesi ve kulun derecesinin yükselmesi.
Share:

Perşembe Günü Duası


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
Bugün web sitemizden, facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.
Share:

Şeytanı Helâk Eden Dua


Evliyalar Sultanı, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri, eşsiz eserlerinden biri olan  Cilau'l Hatır'ın 28.Sohbetinde, şeytanı hezimete uğratan, helâk eden ve kaçıran şu sözü okumayı telkin ve tavsiye buyurmuştur. Bu sözler için şöyle demiştir: 
Share:

Salı Günü Duamız


Salı günü web sitemizden ve  facebook,twitter sayfamızdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.
Share:

Feraha Kavuşturan Dua


feraha çıkmak için dua

Sabah akşam bu duayla meşgul olan kimseye çok kısa zamanda ummadığı yerlerden para gelir kısa zamanda feraha kavuşur.
Share:

Hazreti Fatma (R.A) nın Sabah Aksam Okuduğu Dua


Bu dua Hz. Fatıma (R.A.) Annemizin dilinden hiç düşürmediği, sabah, akşam okuduğu bir duadır.
Share:

Rabbim Adını Zikretmekten Alıkoymasın İnsaAllah


Mevlânâ Hazretleri buyurur:
“Adamın biri her zaman «Allah Allah» diye zikreder, bu zikirden ağzı bal yemiş gibi tatlanırdı. Bir gün şeytan gelip:
Share:

Kendim ve Dualar Hazinesi Takipçileri İçin Dua


Pazartesi günü web sitemizden ve facebook sayfamızdan okunan dualar, zikirler, salavatlar hürmetine hayırlı dualarımızı kabul et Rabbim.
Share:

El-Bedi Zikri ile Allah'tan Yardım İsteme


EL-BEDİ; Zatında,sıfatında,fiillerinde,emsali görülmemiş olan.
Share:

Malik-ül Mülk Zikri


Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sahibi, anlamında.
Share:

Geçmişte Acı Çekmişler İçin Dua


Allah'ım biz aciziz bize merhamet et.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 1 - 10 Sohbetlerinden Dualar


"Allah’ım ! Bizi râzı olduğun şeyde muvaffak kıl."
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 11 - 15.Sohbetlerinden Dualar


"Allah’ım! Bizi bütün hâlimizde sadâkat ile rızıklandır.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 16 - 20 Sohbetlerinden Dualar"Allah’ım! İşlerimizi üstlen! Bizi ne nefsimize, ne de yarattıklarından her hangi birisine dayandır.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 21 - 25 Sohbetlerinden Dualar


dua

"Allah’ım ! Bizi her hâlimizde, sana ve sâlih kularına karşı güzel edeple rızıklandır.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Her Gün Okunması Tavsiye Edilen Kıymetli Duası


Abdülkadir Geylani (k.s) Hazretlerinin her gün okunması tavsiye edilen çok kıymetli bir duasını paylaşıyorum.
Share:

Hidayete Erdiren Salavat


Rabbim benim hayatımdaki ve dualar hazinesini takip eden dua dostlarımın hayatlarındaki kötü insanları hidayete erdirsin, onlara doğru yolu göstersin inşallah.
Share:

Zor Durumdayken Okunacak Dua

dualar

Rabbim benim ve tüm kadın ve erkek müminlerin zorluklarımızı kolaylaştırsın ve bizlere bu dünyada da ahirette de iyilik ve afiyet versin inşallah.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilau'l Hatır 27 - 35 Sohbetlerinden Dualar"Ey acı ve tatlı su arasında duvar koyan Rabbimiz ! Bizimle Sana karşı nefret veyâ hoşnutsuzluk göstermenin arasına duvar koy.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Cilaul Hatır 40,41,42,44.Sohbetlerinden Dualar"Allah’ım ! Nefislerimize, hevâ ve heveslerimize ve şeytanlarımıza karşı bize kuvvet ver.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Salavat-ı Beşairu'l Hayrat


Salavat-ı Beşairu’l Hayrat’ın Fazileti:
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Mühim Durumlarda Okunan Vird


Bu vird, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri (kuddise sırruhu)'nin Mühim durumlarda okunan virdi'dir.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye


Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye'nin Latin Harfleriyle Okunuşu:
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 62.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi kendine yakınlaştırarak dînimizi, îmânımızı ve bedenlerimizi kuvvetlendir.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 61.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bize, gerek sana karşı, gerekse kullarının seçkinlerine karşı hüsn-ü edeple davranmayı nasîp et.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 57.60.Sohbetlerinden Dualar


Bu dua elliyedinci sohbette geçmektedir. 57.Sohbet: Doğruluk
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 54.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi, sana itâat hâlinde yaşat. Bizi sana itâat edenlerle haşreyle. Âmîn!...
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 51.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi sana nispetle, sana olan vazifelerimizi edâ mülâzası bakımından dirilt, diri tut.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 53.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Kalplerimizi güzel eyle. Özlerimizin üzerindeki kötü duygu, temâyül ve ihtirâsları soy.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 49.Sohbetten Dua


"Allah’ım! Bizi bize dönder. Bizi kapında durdur.
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 27.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Senden; kazâsız - belâsız Senin yakınlığını isteriz. Kazâ-i ilâhî’n ve kader-i ilâhî’n bahsinde bize lûtfeyle. 
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 26.Sohbetten Dua


«Elhamdü lillâhi Rabbilâlemîn.» 
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 10,11,12,14,17,18,20,22. Sohbetlerinden DualarBu dua onuncu sohbette geçmektedir: 10.Sohbet: Külfet Addetmemek
Share:

Abdulkadir Geylani Hazretleri 4,5,6,7. Sohbetinden Dualar


DUALAR

"Allah’ım! Bizi, senden gâfil olanların ve seni tanımayanların uykusundan uyandır! Âmin!...
Share:

Bu Blogda Ara

Translate

Arşiv

Bumerang - Yazarkafe