Abdulkadir Geylani Hazretleri Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye


Besmele-i Şerife-i Evrad-ı Kadiriyye'nin Latin Harfleriyle Okunuşu:


Bismillahirrahmanirrahim..,
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim..
Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim ,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim, 
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim,
İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri..
Verzukni min haysü la yahtesibü... 
Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil ızzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ıbadikes salihıyn... 
Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun...
Bi rahmetike ya erhamerrahımin
ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef'al li keza ve keza..(Burada DİLEĞİNİZİ SÖYLEYİN samimiyetle).

OKUMA-UYGULAMA ŞEKLİ:

1. uygulama şekli:Seher vakti yani imsak vaktinden 45 dk önce kalkılır, abdest alınıp 2 rekat namaz kılınır, ardından 786 defa Besmele okunur, ardından 133 defa salavat okunur ve bu dua okunup bitirilir (BESMELE-SALAVAT DUASI).
(NOT:Salavat olarak ya bildiğiniz bir salavat veya bu yazılan salavat okunur.Essalâtü vesselâmü aleyke yâ seyidî yâ rasûlallâhü huz biyedî kallet hîletî edriknî edriknî edriknî bi lutfike ve keremike yâ nebiyyer rahmeti yâ kâsifel gummeti)

2. uygulama şekli: Bir dileği olan kıbleye karşı iki diz üzerine oturup 786 defa Besmele-i şerif okuduktan sonra, üç selamlı 6 rekat hacet namazı kılsın. Her rekatta bir Fatiha ve 15 defa İnşirah suresini okusun. Namazdan sonra Besmele-i şerifin yukarıdaki hizbini (19 defa) okuyarak dua eden kimsenin, Allah Teala hazretleri duasını seri bir şekilde kabul eder ve istediğini dileğini yerine getirir…

3. uygulama şekli: Herhangi bir dileği olan kimse Besmelenin yukarıdaki hizbini 118 defa okuduktan sonra dileğini söyleyerek dua ederse, Allah c.c. ın izniyle istediğine kavuşur…

Sana verilen bu yüce sırrı iyi muhafaza et ve buna devam etmeye gayret göster. Sayet gecenin son üçte birinde uyanamazsan, hergün sabah namazının sünneti ile farzı arasında veya sabah namazının farzından sonra okursun.

Besmeleyle ilgili 3 uygulama şekli var, vaktinize göre istediğinizi uygulayabilirsiniz, Bunlar çok önemli SIRLAR ve kıymetini bilmek lazım. Allah isteyenlerin hayırlı dualarını kabul etsin.

Not: Besmele ve salavatla beraber okunan başka dualarda var, Allah indinde samimiyetle okunan besmeleler-salavatlar hep makbuldür. Rabbim kabul buyursun.

FAZİLETLERİ:
Ondokuz (19) defa da Besmele-i şerifin aşağıda gelecek olan Hizbini okuyup, buna her gece devam edersen,

*Evliyalar listesine yazılırsın.

*Saidlerin yanına da ismin yazılır.

*Ömrün boyunca da duan kabul olur.

*Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.

*Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin.

*Bu hizbe devam eden kisinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak