Salavatlar ve Faydaları


Salavatlar Faziletleri
Çok önemli zikirler salavatlardır. Sürekli salavat getirin; zira salavat amellerin en üstünüdür.Pek çok salavat vardır.Her birisinde pek çok hikmet vardır.Aşağıdaki salavat en sık okunan salavatlardandır.

ZİKİRLERİN ÖNEMİ


Zikirler Dualar Mutluluk

Zikirler günün her anında, her boş zamanınızda, uygun olan her yerde, yapılabilecek ve Yüce Allah(C.C) katında çok büyük ecirlere nail olan kısa dualardır.

Otuz Üçer Defa Tesbih, Hamd ve Tekbir

Peygamberimiz buyuruyor;Kim her namazın ardından

Nur ve Zulumat Nedir

NUR VE ZULUMAT nedir?

Öfke ve ŞeytanYüce Allah buyuruyor
Onlar (o takva kullar) ki, bollukta da darlıkta da (Allah yolunda ) harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanların suçunu bağışlarlar. Allah iyilik yapanları sever.

İslamda Oburluk


oburluk ayetler hadisler

Yüce Allah buyuruyor:Yiyin, için ancak israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. (Araf,31)

Kelime-i Şehadet'in Faydaları


Kelimei Sehadetin Faydalari
" Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh.’’ 


'Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka İlah yoktur. Yine şahitlik ederim ki Hazreti Muhammed (s.a.s.) Allah'ın kulu ve Peygamberidir.'

Hayatımızı Şekillendiren Dua ve Zikirler


“Duanız olmazsa Rabbiniz sizin neyinize kıymet versin?” (Furkan/77) ayeti, duanın ne büyük bir şeref olduğunu belirtiyor. Çünkü dua Yüce Allah’a imanın ispatıdır.

Çocuğu Olmayanlar İçin Her Gün


Cocuk İsteyenler İcin Dua

Çocuğu olmayanlar her gün 100 defa  Enbiyâ Sûresi 89.âyet olan aşağıdaki âyet-i Kerimeyi 100 defa okur.

Allah'ın Razı Olduğu Kul Olmak İçin Dua


En çok istediğim Allah’ın razı olduğu kul olmak. İnsanlarla olan sınavlar da öğretti ki hiçbir insanın başka bir insandan razı olması önemli değil mümkün de değil insanoğlunu mutlu etmek imkansız. Önemli olan Allah'ın bizden razı olması.
Allahım razı olduğu kullarından eder inşallah cümlemizi.

İslam Ahlakı İmanın Gitmesine Sebep Olan Şeyler

Ve dahî, îmânın, bizde bâkî kalıp çıkmamasının şartı ve sebebi altıdır:

İslam Ahlakı 54 FarzBir çocuk bâliğ olduğu zemân ve bir kâfir (Kelime-i tevhîd) söyleyince, ya’nî, (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah) de­yince ve bunun ma’nâsını bilip inanınca (Müslimân) olur. Kâfirin günâhlarının hepsi hemen afv olur.

İslam Ahlakı Anne ve Babaya İtaat


Hak teâlâ hazretleri Mûsâ aleyhisselâma buyurdu ki, (Yâ Mûsâ! Bir kimse, ana-babasına karşı gelirse, onun dilini kes ve her­hangi bir a’zâsiyle ana-babasını gücendirirse, o a’zâsını kes!) Ana­babasını râzı eden kimse için, Cennette iki kapı açılır. Ana-babası râzı olmayan kimse için de Cehennemde iki kapı açılır. Bir kimse­nin ana-babası zâlim dahî olsalar, onlara karşı gelmek, onlarla sert konuşmak câiz değildir.

İslam Ahlakı Tecdid-i İman


TECDÎD-İ ÎMÂN DUASI
Yâ Rabbî! Hîn-i bülûgumdan bu âna gelinceye kadar, islâm düşmanlarına ve bid’at ehline aldanarak, edindiğim yanlış, bozuk i’tikâdlarıma ve bid’at, fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nâdim oldum, pişmân oldum, bir dahâ böyle yanlış inanmamaya ve yapmamaya azm, cezm ve kasd eyledim.

İslam Ahlakı Nikah


islamiyette nikah

Tenbîh: (El-İhtiyâr) kitâbında diyor ki, (Nikâh), evlenmek için yapılan akd yanî sözleşme demektir.

İslam Ahlakı Arkadaşlık Ve Dostluk


Din kardeşini ziyârete gideceğin zemân, onun müsâid bir zemânını öğren, kendisinden bir va’d, ya’nî bir söz al ve o zemân­da ziyârete git! Geç kalma! Evine gireceğin zemân, kapı açık olsa bile, ondan izn iste ve izn verdikden sonra içeriye gir, içeri girince, sağa sola bakma.

İslam Ahlakı İman Duasıİman Duası. 

Tecdid-i İman ve Tecdid-i Nikah


Tecdid-İ İman Nedir?

İslamiyette Noel Baba Efsanesi


Büyük Kostantin, bütün İncilleri birleştirmek için, miladi 325’de, İznik’te 319 papazı toplayıp, yazdırdığı yeni İncil’e eski dini olan putperestlikten de birçok şey sokturmuş, yeni bir Hıristiyanlık dini kurmuştu. İşte bu İznik konsiline Aziz Nikola da katılmıştır.

Nefs-i Emmare ve Levvame


Yüce Allah buyuruyor.
Nefsini kötülüklerden arındıran kuşkusuz felaha kavuşmuştur. Nefsinin kötülüklerini içine gizleyip örten de mutlaka zarara uğramış(cezasını çekecek)tir.

Peygamber Efendimizden Bu Dünya ve Ahiret Mutluluğu İçin Dualar

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh) anlatıyor :’Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem) dua ederken şunu söylerdi:

Mahşer Günü


Allah, buyuk bir duzen icinde yarattigi yasami, bilemedigimiz bir vakitte    tum duzeniyle birlikte sona erdirecektir.

Rasûlullah (s.a.v.)'ın Hayatında Duâ

Rasûlullah (s.a.s.) 'ın hayatına baktığımız zaman, duanın onun hayatının her noktasına serpiştirilmiş bir eylem olduğunu görüyoruz. Dua, onun hayatında âdeta bir hayat tarzına dönüşmüştür.

Kur'ân-ı Kerim'in Dilinden Duâ Örnekleri

"(Allah'ım,) Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, eriştir. Kendilerini nimete erdirdiğin kimselerin; gazaba uğramayanların, sapmayanların yoluna eriştir." (1/Fâtiha, 5-7)

Sabırlı Olmak İçin Dualar


 Sabır Duası Herkese Gerekli Bir Dua Sabır Etmek Icin

رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ


Rabbena efriğ aleyna sabran ve sebbit ekdamena vensurna alel kavmil kafiriiin....

El Halim Zikri

Affı,bağışlaması,rahmeti ve merhameti sınırsız olan,sürekli affeden ve affetmekten bıkmayan yüce ALLAH(c.c),karar vermekte bizim gibi sabırsız davranmıyor,hataları  ve günahları hemen anında cezalandırmıyor.Bekliyor ve istiyor ki,kulları yaptıklarının farkına varsın,suçunun büyüklüğünü ve bunu kime karşı yaptığını anlasın,tövbe etsin.

Allah'ın İsimlerini Zikretmek


dua ve zikir
Günlük hayatta hangi isim, kaç kere, ne için zikredilmeli?

Peygamber Efendimizden Dua Örnekleri

**"Yâ Rabb! Kalbimi nurlandır, gözümü nurlandır, ku­lağımı nurlandır, sağımı nurlandır, solumu nurlandır, üs­tümü nurlandır, altımı nurlandır, önümü nurlandır, arkamı nurlandır ve beni nûr eyle (bir başka rivayette) benim damarlarımı nurlandır, etimi nurlandır, kanımı nurlandır, saçımı nurlandır, yüzümü nurlandır.”

Peygamberimizden Dualar

Darlıkta ve bollukta hayatından her evresinde yakarışı unutmamak gerekir.

Bol Satış ve Müşteri İçin Dua


Bol Satis ve Musteri icin Dualar
Bir işyerine Allah’ın isimlerinden “YA FETTAH VE YA REZZAK” isimleri gümüş bir levha üzerine yazdırılıp asılmalı. Ve her gün işyerinin kapısını açınca aşağıdaki zikir Besmele ile okunmalı dır.

Hicri Yılbaşı Gecesi


Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571’de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine’nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu.

Nazar değene okunacak dua

Nazara karşı okunacak dua:

Evden Çıkarken Dua


Evinden çıkarken okunacak dua.


Yüzdeki Yaralar İçin Dua

YÜZDEKİ YARALAR İÇİN DUA:

Sukur Zikri


sukur duaları

Elhamdülillah.

Bütün peygamberlerin dualarının en hayırlı zikri


Bütün peygamberlerin dualarının en hayırlı zikri.

Zikrin Efdali ''La İlahe İllallah''

”Zikrin Efdali LAİLAHEİLLALLAH (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000 büyük günah silinir), duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH’dır”
Hadis’i Şerif (Tirmizi)

Günahları Affettiren En Kıymetli Tesbih


Günahları affettiren en kıymetli tesbih.

Meleklerin Yaptığı Zikir


Meleklerin yaptığı zikir.


Peygamberimiz (S.A.V) nin çok okuduğu dua


Peygamberimizden Dualar
Peygamberimiz (S.A.V) nin çok okuduğu dua olarak naklediliyor.

Cebrail Aleyhisselam'dan Şifa Duası


Cebrail Aleyhisselam, Resulullah –s.a.v- Efendimizin yanına geldi ve ‘’Ya Muhammed! Hasta mısın?’’ diye sordu. ‘’Evet’’ cevabını alınca Cebrail Aleyhisselam şu duayı okudu:

Dilek ve Muratların Gerçek Olması İçin İsmi Azam duası


“Allahümme inniy es-elüke bi enne lekel hamdü la ilahe illa ente ya hannanü,ya mennanü,ya bediy-as semavatı vel ardı ya zel celali vel ikram”.

BU DUAYI SABAH AKSAM OKUYANA HIÇ BIRSEY ZARAR VEREMEZ

“Bismillâhillezî lâ yedurru measmihi Şey’ün fil’ardi velâ fissemâi ve Hüvessemi’ul Aliym.”

İmanla Ölmek İçin Dua


İmanla Ölmek İçin dua.

Meleklerin Sevabını Yazmaya Gücünün Yetmediği Tesbihat

“ Meleklerin Sevabını Yazmaya Gücünün Yetmediği Tesbihat”

Sıkıntılı,üzüntülü anlarda Zikir: ''La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin''

Yunus (A.S) ın yunus balığının karnında yaptığı zikirdir.Sıkıntılı, zora, dara düştüğünüz anlarda mutlaka devamlı zikredin.Günlük zikirlerinize dahil edin.

Allah ' a tam teslimiyet: ''Hasbinallah ve Ni'mel Vekil, Ve Ni'mel Mevla, Ve Ni'men Nasir''

“HASBİNALLAH VE Nİ’MEL VEKİL, VE Nİ’MEL MEVLA, VE Ni’MEN NASİR.”
Anlamı:“ Allah Teala, bize yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.”

Allah'ın Verdiği Nimetlerin Elimizde Kalması İçin


“Lâ Havle Velâ Kuvvete İllâ Billâhil Aliyyül Azîym.”
Anlamı:“Güç ve kuvvet ancak şânı yüce Allah’tandır.”

Yatmadan Önce 1000 kere 'La İlahe İllallah'

Cübbeli Ahmet Hoca sohbet videosunu izlemek için tıklayınız.

Cehennemden Kurtulma Duası

''Allahümme ecirna minen'nari, ve edhılnel'cennete meal'ebrar''

''Allahım! bizi (cehennem)ateşinden koru ve zümrei ebrar ile cennete girmek nasib eyle''

Peygamber Efendimizin Dört Nimeti İsteme Duası

Peygamber Efendimizin Dört Nimeti İsteme Duası
''Allahümmağfirli verhamni vehdini verzukni''

''Allahım! Günahlarımı bağışla beni affet, dünya ve ahirette bana acı, esirge, bana merhamet buyur, doğru yolu göster ve beni rızıklandır.''

Bu Duayı Okuyan Zarar Görmez(Sabah ve akşam 3 kere)

Bu Duayı Okuyan Zarar Görmez(Sabah ve akşam 3 kere)
''Bismillahillezi la yedurru measmihi şey'ün fil-ardı ve la fissemai ve hüvessemiul'alim''

Nazar Değmesine Karşı Dua

''Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanin ve hammatin ve min şerri külli aynin lammetin''

100 Kere Okuyan Kimse Geçim Darlığı Çekmez


''Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil'azimi estağfirullah''

Günahlarının Affını İsteyen Bu Duayı Okur

''Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfirüz-zünube illa fağfirli mağfiraten min indike verhamni inneke entel-gafurur-rahim''

Türkçe Yemek Duası


Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir'Rahmanir'Rahiym.
Allahım! Sana şükürler olsun, bizleri şu dünya sofrasında doyurdun, ahirette de cennet nimetleriyle doyur ya Rabbi!

Dünya ve Ahiret Selameti Duası


''Allahümme ahsin akibetena fil'ümuri külliha ve ecirna min hizyiddünya ve azabil-ahireh''

Resulullah (S.A.V) efendimizin öğretmiş olduğu bu mübarek duanın manası:

100 Kere Okuyanın Günahı Affolur

''Sübhanallahi ve bi-hamdih''

Nazardan Korunmak İçin Dualar

Nazardan Korunmak İcin Dualar

Peygamber efendimizin zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse var idi.

Tüm Muratların Gerçekleşmesi İçin

dileklerin gerçekleşmesi için dua
Her kulun bir haceti, derdi ve kederi vardır. Dilek ve muradı vardır. Bunlar meşru olduğu sürece dua ve dilekler kabul olur. Allahü a'lem bissavab doğrusunu gerçeğini yüce Rabbimiz daha iyi bilir vesselam!

Rahman Suresi ve Faziletleri


Rahman suresi Mekke döneminde inmiştir. 78 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan ve Allah’ın sıfatlarından biri olan “er-Rahmân” kelimesinden almıştır.

Kenzül Arş Duası ve Faziletleri

kenzül arş duasının sırları

KENZÜL ARŞ DUASININ FAZİLETLERİ

Peygamberimiz Hz. Muhammed(s.a.v)den rivayet edilmiştir.Şöyle buyuruyor……

Regaib Kandili


Regaib Kandili
Regaib Kandili Sevgili Peygamber Efendimiz (sas)’in Allah’ın bazı çok özel fiili tecellilerine mazhar olduğu, nurani lütfu ihsanlara, semavi mevhibelere eriştiği bir gecedir. Recep ayının ilk Cuma gecesine tevafuk etmektedir.

En Güzel Dualar

En Güzel Dualar

— Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!

124 adet EL-MUİYD zikri


Ebced değeri ve zikir saati:EL-MUİYD isminin zikri (124) adettir.Zikir saati Utarit,günü Perşembedir.

Günde 15 kere okuyarak Hesapsız Rızık Kazanma Duası


Günde 15 kere okuyarak Hesapsız Rızık Kazanma Duası

Günde 15 defa okunursa Hak Teâlâ  O kişiye hesapsız rızık verir.

Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyenler İçin Dua

Mal Mülk Sahibi Olmak İsteyenler İçin Dua
Mal-mülk sahibi olmak isteyen yukarıdaki sureyi her gün 41 kere  okuyup dua ederse,dileği kabul olur istediği mala ve mülke sahip olur.

Tüm Dilekler İçin Dua


Hz. Hasen (R.A)'den rivayet edilmiştir: Semure bin Cündüp: "Sana bir hadis söyleyeyim ki, onu Resulullah (S.A.V)'dan, Hz. Ebu Bekir'den ve Hz. Ömer'den defalarca işittim.” dedi. Ben de söyle dedim. Dedi ki: "Her kim sabah akşam:

Zenginlik İçin Dua

Bu esmayı her gün (20) defa okumaya devam eden kimseleri Allah Teala fakirlikten kurtarır.

Günde 9 defa okumaya devam edene Allah her işinde lutufkar davranır

Her kim günde 9 defa Şura Suresinin 19.ayeti kerimesi olan aşağıdaki duayı 9 defa okursa,Allah her işinde ona lütufkar  davranır.

Her gün 100 defa Okuyana Rızık Kapıları Açılır


Allah resulü (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor:

Bu Salavata Devam Edenler Cennetteki Mahbube Ağacından Meyve Yer


Bu Salavata Devam Edenler Cennetteki Mahbube Ağacından Meyve Yer

Peygamber Efendimiz (sas) buyurdular ki;

Cuma Saati Okunacak Dua

dualar

Cuma günü sela verildikten sonra Sela ile namaz ezanı arasında aşağıdaki duayı okuyun.

Allah'tan İstenecek Tüm İyiliklerin Duası


İstenebilecek tüm iyilikler için dua.

Birçok Derde Deva olan Dua


Birçok derde deva olan bu dua hepimizin dertlerine deva olsun inşaAllah.


Cuma Günü Okunacak Dua

cuma duası

Cuma günü dualarınıza cevap verilmesini ve kabul olmasını istiyorsanız bu duayı okuyun.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak