» » » Günde 9 defa okumaya devam edene Allah her işinde lutufkar davranır


Her kim günde 9 defa Şura Suresinin 19.ayeti kerimesi olan aşağıdaki duayı 9 defa okursa,Allah her işinde ona lutufkâr  davranır.

“Allahü latıyfüm bi ıbadihı yerzüku mey yeşa’ ve hüvel kaviyyül azız”
Allah kullarına lütufkârdır, dilediğini rızıklandırır. O kuvvetlidir, güçlüdür.”

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt