Dünya ve Ahiret İstekleri İçin Cuma günü 200 defa

cuma

“Lâ ilahe illallahü melikül Hakkul Mübin”
Hz. Ali (r.a)’den, Resulullah (s.a.v)şöyle buyurmuştur:


  • ''Bir kimse günde yüz defa “Lâ ilahe illallahül melikül Hakkul Mübin” derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş(kendine çekmiş) ve Cennetinde kapısını çalmış olur.''
  • Özellikle Cuma günü herhangi bir saatte 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur.
  • Her gün 100 defa okuyan rızık darlığı çekmez.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak