Bu dua Hz. Fatıma (R.A.) Annemizin dilinden hiç düşürmediği, sabah, akşam okuduğu bir duadır.

Başta Besmele çekerek gün içerisinde yada sabah akşam 7-11-21-33 -41 Okuyabildiğimiz kadar okuyalım.

Bismillahirrahmanirrahim
"Yâ Hayyu yâ Kayyûm, birahmetike esteğîsü, eslihlî şe’nî küllehû ve lâ tekilnî ilâ nefsî tarfete aynin.”

Manası:
Ey her şeyi var eden hayat sahibi Hayy ve ey her şeyin varlık ve bekâsını kudret elinde tutan Kayyum, rahmetinin vüs’atine itimad ederek Sen’den merhamet dileniyorum; bütün ahvâlimi ıslah eyle, her türlü tavır ve hareketimi kulluk şuuruyla beze ve göz açıp kapayıncaya kadar olsun, beni nefsimle başbaşa bırakma, sürekli kötülükleri emreden nefsimin acımasızlığına terketme!" 

Amin

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt