Perşembe Günü Duası


Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm.Bismillahirrahmanirrahîm.
Bugün web sitemizden, facebook, twitter sayfamızdan ve grubumuzdan okunan dualarımızı kabul et Rabbim.


Ey işleri Kolaylaştıran Rabb’im! Ey Müyessir!
Resulullah’ın (Sallallahu aleyhi ve sellem) diliyle dua ediyorum Sana!
Ne olur duamı kabul buyur Dergâhında!
“Ya Rabb!
Sen bildiğin için, Senden hakkımda hayırlısını bana Bildirmeni dilerim. Ve Kudretin yettiği için ben Senden kuvvet ve takat isterim. Ve hayra ermeyi Senin büyük Fazl ve Kereminden niyaz eylerim. Çünkü Sen her şeyi Bilirsin. Hâlbuki ben bilemem. Sen her şeye Kadirsin, ben ise kadir değilim. Sen bütün gaybleri Bilensin. Yöneldiğim her işi, ister yakın ister uzak bir yararı dokunacaksa nasip Etmeni; ister yakın ister uzak bir zarara uğrayacaksam onu benden Çevirmeni dilerim.
Ve benim için hayrı nerede ise Yarat, sonra da beni ondan hoşnut et. Amin

Benim ve dualar hazinesi takipçisi müslüman kardeşlerimin hayırlı dileklerini kabul buyur Rabbim.Amin

Okuduğumuz sureler, dualar, zikirler, salavatlar,istigfar ve tevbe leri  kabul buyur Rabbim.Amin

Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Bismillahir-Rahmanir-Rahiym..El-hamdü lillahi Rabbil-alemiyn. Vesselatü Ves-selamü ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaiyn..
Allahümme ente halaktenî ve ente tehdînî ve ente tut’imunî ve ente tesgînî ve ente tümîtünî ve ente tuhyînî.”

Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun.

Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline salât (rahmet) ettiğin gibi Muhammed’e ve âline de salât et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin. Allâh’ım! (İbrâhîm’e ve) âline hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e ve âline de hayır ve bereket ihsân et. Şüphesiz Sen övülmeye lâyık ve yücesin!

Okuduğumuz salat ve selamlar,Kim Yasin,Vakıa,Fetih Ve Ayetel Kürsi ve diğer sureleri okuduysa sevabını önce peygamberimizin ruhuna,onun al ve ashabının ruhuna,tüm peygamberlerimizin ruhuna,Evliya,Enbiyaların ruhların ve tüm ölmüşlerimizin ruhuna hediye ediyoruz Sen kabul buyur Allah’ım.

Allah’ım! Okuduğumuz sureleri ve zikirleri kabul et.. Okuyan kardeşlerimin cümlesinin duasını kabul et, ne dilekleri ne istekleri varsa kabul et. Amin

Benim ve Dualar Hazinesi sayfamızı takip edip dua okuyan herkes için….

Bu duayı beğenen ve katılan herkes için…

Hastalara şifa, dertlilere deva, ölenlere rahmet, kalanlara selamet,evi olmayana hayırlı ev, işi olmayana hayırlı is, evladı olmayana hayırlı evlat ver.

Evlilik isteyenlere de hayırlı kısmetler ver ve hayırlı yuvalar kurmayı nasip et. Rızık isteyenlere helal ve bol rızık ver.
Borçluları borçlularından kurtar….
Sınava girecek evlatlarımıza başarılar ver, zihinlerini aç….
Ayrı olan eşleri ve sevenleri kavuştur…
Yuvalarımıza mutluluk ve huzur ver….
İşleri bozulanların işlerini düzene sok Rabbim…
Yeni iş kuranlara bol rızık ve hayırlı bol müşteriler ver…
Evlatlarımıza hidayet ver doğru yolu göster… kalplerini iman ve marifet nurunla nurlandır…
Yolunu şaşıran erkek ve kadın hangi kulun varsa ıslah eyle, hidayet et ve doğru yolu göster….
Bizlere bu dünyada da ahirette de afiyet ver...
Allah'ım el açıp dua ettik, sana inandık, sana hayırlı bir kul, peygamber efendimize de hayırlı bir ümmet olabilmeyi nasip et bizlere. 
Allahım bizleri sevdiğin kullarınla karşılaştır ve senin sevdiğin insanları bize de sevdir.Amin


Sadakallahül azıym…Sübhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesufun..Ve selamüm alel Mürselin vel hamdü lillahi rabbil alemin..El-Fatiha Amin..Amin..Amin..

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak