Bu 5 Kelime İle Dua Edene Allah Mutlaka İstediğini Verir


Muaviye b.Ebu Süfyan’dan rivayet olunmuştur. Resûlullah(s.a.v)’tan şöyle buyurduğunu nakletmiştir.


“Kim şu beş kelime ile Allah’a duâda bulunursa,Allah istediğini mutlaka o kimseye verir.

“Bismillahirrahmanirrahim.Lâ ilâhe illallâhu vallâhü ekber,lâ ilâhe ilâllahu vahdehû lâ şerike leh,lehül mülkü,ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadir,lâ ilâhe illâllahu ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh.”

Manası: ” Allah’tan başka ilâh yoktur ve Allah en yücedir.Allah’dan başka ilâh yoktur.O,bir tektir ve eşi benzeri de yoktur.Mülk O’nundur.Hamd O’na aittir.O her şeye kadirdir. Allah’dan başka ilâh yoktur.Güç ve kuvvet,kudret her şey O’na aittir.O’nun gücünün üzerinde bir güç yoktur.Kuvvet yalnız Allah’dır.”
Amin

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak