Abdulkadir Geylani Hazretleri (Er Fethur Rabbani Vel Feyzur Rahmani) 3.Sohbetten Dua


"Allah'ım! Sen, hepimizi doğru yola sevket, hepimizin tevbesini kabul buyur. Hepimizi günah yolundan döndür. Hepimize merhamet et!...


Allah’ım! Bizi lûtfunla ve senin rızan için uyandır. Sırf senin rızân için uyanmış olalım.
Amin!...

Allah’ım, dünyâda da âhırette de vuslatını bize nasib eyle. Sana yakın olmanın ve seni görmenin zevkini bize tattır. Bizi yalnız senin yoluna râzı olup senden başkasından geçenlerden eyle!

Ve, bize dünyâda iyilik ver, âhırette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinden koru!..."

AMİN

KAYNAK: Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani  (الفتح الرباني و الفيض الرحماني  ) adlı eserindeki üçüncü sohbetde yer almaktadır.

3. Sohbet: Allah'tan Başkasına İhtiyaç Duymamak

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak