Abdulkadir Geylani Hazretleri 54.Sohbetinden Dua


"Allah’ım! Bizi, sana itâat hâlinde yaşat. Bizi sana itâat edenlerle haşreyle. Âmîn!...


Allah’ım! Senden af diliyoruz. Gufrân diliyoruz. Günahlarımızı örtmeni diliyoruz. Günahlarımız sebebiyle bizi cezâlandırmaktan vazgeçmeni diliyoruz. Bize tövbe nasip etmeni diliyoruz. 

Sen, günah ve ayıplarımızı örten perdeleri yırtma. Bizi günahlarımız sebebiyle muâhaze etme. Yâ Allah! Yâ Kerîm. Sen buyuruyorsun ki:
— O, kullarının tövbesini kabul eden, kötü hareketlerini bağışlayan, ne işlerseniz bilendir (Şûrâ sûresi, âyet: 25).

Yâ Rabbi, bize tövbe nasip et. Tövbelerimizi kabul et. Günahlarımızı bağışla. Âmîn!...

Allah’ım! Bizim ellerimize ve dillerimize hayırlar akıt. Bizi senin lûtfuna ve inâyetine nail olanlardan eyle!..."

Bu dua, Evliyalar Sultanı, Gavsu'l Azam, Sultanu'l Evliya, Sertacu'l Evliya, Kutbu'r Rabbani Seyyid, Şeyh Abdulkadir Geylani Hazretleri'nin  El-Fethu'r Rabbani vel Feyzu'r Rahmani adlı eserindeki ellidördüncü sohbetinde yer almaktadır.
 54.Sohbet: Allah'a Ulaşmak

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak