En Guzel Hazine Dualar Sureler Zikirler

Nas Suresi ve Faziletleri

Nas Suresi ve Faziletleri

Nas Suresinin Faziletleri

*Bir kimse sabah akşam üçer defa İhlas suresi, Felak ve Nas suresini okursa, Allah’u Teala o kimseyi cin ve insan şerrinden korur. Ayrıca bela ve musibetlere karşı da koruma altına alır. hiçbir kötü kişi ona kötülük yapamaz.
*Nas Suresini devamlı okumayı alışkanlık haline getiren kimse, daima sıhhat ve afiyette olur. Nazara karşı okunursa, şifa bulur.
*Son nefesini vermekte olan kimse için bu sure okunursa, ruhu bedenden rahatça ayrılır.
*Yatağa girerken okuyan kimse, cin ve şeytan şerrinden kurtulur. Vesvesesiz, korkusuz rahat bir uyku uyur.
*10 sure vardır ki 10 şeyi engeller: ”
Fatiha suresi Rabbin gazabını,
Yasin suresi Kıyamet susuzluığunu,
Duhan suıresi Kıyametteki korku ve dehşeti,
Vakıa suresi fakirliği, sıkıntıyı,
Mülk suresi kabir azabını,
Kevser suresi hasımların kin ve intikamlarını,
Kafirun suresi küfrü, ölüm anında imansız gitmeyi,
İhlas suresi ikiyüzlülük, bozgunculuk ve fitneyi,
Felak suresi hasetçilerin hasedini,
Nas suresi vesveseyi engeller.
**İmam-ı Rabbani (Kuddise Sirruh) hazretleri buyurdu ki: “Sıkıntılı zamanlarda dört ‘Kul‘ ler, yani: 1-Kafirun Suresi, 2-İhlas Suresi, 3-Felak Suresi, 4-Nas Suresi çok okunmalıdır.
**Muhammed Masum Fâruki (Kuddise Sirruh) Hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak için Felak ve Nas surelerini çok okumak faydalıdır.”

Nas Suresi İle İlgili Hadisler
*Ebu Said (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir: “Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) cinlerden ve insanların nazarından Felak ve Nas sureleri nazil oluncaya kadar (çeşitli dualarla Allah’a) sığınırdı. Bu iki sure indirilince, diğerlerini bıraktı, yalnız bu ikisiyle Allah’a sığınmaya başladı.”Tirmizi, Tıb, 16; İbni Mâce, Tıb, 33
*Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’in devesini çekiyordum. Bana:-“Ey Ukbe! Sana okunan en hayırlı iki sure öğreteyim mi?” buyurunca:-“Evet, ey Allah’ın Resulü!” dedim. Bana, Felak ve Nas surelerini okuttu. Benim bunlara fazla hayret ettiğimi gördü. Sonra sabah namazını bu iki sureyle kıldırdı.Ebu Davud, Vitir, 1462; Nesai, İstiaze, 1; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 4/144,148
*Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den rivayet edilmiştir. Bir gün Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ile birlikte Cuhfe ve Ebva arasında giderken birden ortalığı bir rüzgar ve karanlık kapladı. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Felak ve Nas surelerini okuyarak gelecek belalardan Allah’a sığınmaya başladı ve bana da böyle musbet anında aynı şeyi yapmamı tavsiye ederek şöyle buyurdu:-“Ey Ukbe!
Bu iki sure ile Allah’a sığın; çünkü Allah’a sığınan hiçbir kimse, bu ikisinin benzeri ile korunmadı.”(Ebu Davud, Vitir, 1463; Beyhaki, Sünenü’l-Kübra, 2/394)Başka bir rivayette Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’a şöyle buyurdu: “Ey Ukbe! Sabah
akşam üçer defa İhlas, Felak ve Nas surelerini devam et. Arkasından şöyle söylemeyi ihmal etme:Allah’ım! Sana yaptığım bütün kulluk hizmetlerimde ve son nefesimi verdiğim sırada şeytan gelip bana vesvese vermeye başlayınca, beni onun elinde koyma. Bu hususta şimdiden Sana sığınıyorum.”Ukbe bin Âmir (Radıyallahu Anh)’dan başka bir rivayete göre dedi ki: “Ey Allah’ın Resulü! Bana Hud suresinden bir kaç ayet, Yusuf suresinden de bir kaç ayet öğretirmisin?” dedim. Bunun üzerine Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Ey Ukbe bin Âmir! Sen ‘Kul e’ûzü bi-Rabbil-Felâk’ suresinden daha çok Allah’ın sevdiği, O’nun katında o sureden daha beliğ (kapsamlı ve anlamlı) bir sure asla okuyamazsın. Eğer onu namazda hep okuyabilirsen durma yap.”(Hâkim, Müstedrek, 1,240)Yine Ukbe bin Amir (Radıyallahu Anh)’den nakledilmiştir: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) her namazın arkasından Felak ve Nas surelerini okumamı emretti. (Tirmizi, Fedâilül-Kur’an, 12; Nesai, Sehv, 27, Ebu Davud, Salat, 17)
*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim Cuma namazından sonra oturduğu yerde. İhlas-ı Şerif, Felak ve Nas surelerini yedi kere okursa, bir daha ki Cuma’ya kadar (kendisi, çoluk cocuğu ve malı bir hafta boyunca) muhafaza edilir (kötülüklerden korunur).” (Suyuti, Câmi’ussağir, 6/206, el İtkan, 2/340; Zebidi, İthaf, 3/270)
*Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)her gece yatağına geldiğinde, her iki elini birleştirir, sonra onların içine üfler ve bu avuçlarına İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, sonra cesedinden ulaşabildiği her yere ellerini sürerdi. Evvela başından, yüzünden ve ön tarafından başlardı ve bunu üç kere yapardı.(9)Hazreti Aişe (Radıyallahu Anh) şöyle dedi: Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ailesinden birisi hastalandığı zaman ona İhlas, Felak ve Nas surelerini okur ve üflerdi.

Kaynak: M. İsmail Fındıklı Faziletleri ile Sureler ve Dualar 

Nas Suresi Arapça Latin Harf
1. Kul, euzü birabbin nâs,
2. melikin nâs, ilâhin nâs,
3. min şerril vasvasil hannas,
4. elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs,
5. minel cinneti ven nâs.

Nas Suresi Türkçe Anlamı
De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Share:
dualar

Bu Blogda Ara

Translate

Bumerang - Yazarkafe