Abdesti Bozan ve Bozmayan Şeyler

namaz abdesti

1- Ardından çıkanlar.
2- Önünden çıkanlar.

3- Kurt ve ufak taş gibiler önden veyâ arkadan çıksa.
4- İhtikan ettirmek.
5- Kadınlar, doğum yerine akıttığı ilac, geri gelse.
6- Bir kimse, kulağına akıttığı ilac, ağzından çıksa bozar. [Ku­lağından veyâ burnundan çıksa bozmaz (Hindiyye).]
7- Bir adam, bevl yoluna tıkadığı pamuk, ıslanıp düşmüş olsa, [Pamuğun bir kısmı dışarda kalıp dış kısmı kuru ise, düşmedikçe bozmaz.]
8- Pamuk düşse ve dışarda kalan kısmı ıslanmış olsa.
9- Ağız dolusu kusmak. Balgam kusmak, çok olsa da, bozmaz.
Uyuyan kimsenin ağzından gelen su, sarı da olsa temizdir.
10- Hastalık sebebi ile, gözünden yaş akmak bozar. Ağlamakla, soğan gibi şeylerin te’sîri ile akınca bozmaz.
11- Burnundan gelen kan, cerâhat, sarı su, delikden dışarı çık­masa da bozar. Sümük necs değildir. Bozmaz.
12- Tükürdüğü tükrükde görülen kan fazla olursa.
13- Bir şeyi ısırdığında, ısırdığı yerde kan olursa ve kan, ağzına, dişine bulaşmış ise, abdesti bozulur. Bulaşmadı ise, bozulmaz.
14- Bir yerinde, kan çıkmış ve az da olsa dağılmış görmek, ha­nefîde bozar. Mâlikîde ve şâfi’îde bozmaz.
15- Çıplak hayvân üzerinde, dalgın uyuyup, yokuş aşağı inse.
16- Abdest aldım mı, almadım mı diye şek edip, zann-ı gâlibi, abdestsizlikde olsa.
17- Erler, avreti ile çıplak iken kucaklaşsa.
18- Abdest a’zalarından birini yıkamayı unutmuş, hangisini bi­lememiş olsa.
19- Bir yerinde bulunan kabarcıkdan, kendiliğinden veyâ sıkın­ca cerâhat, kan ve sarı su dışarı çıksa.
20- Bir yerinde yarası var imiş, orta yerine sarı su, kan, cerâhat gibi necs sıvı birikmiş, sağlam yerine veyâ üstündeki pamuğa, sar­gıya bulaşmışsa bozulur. Yaradan, çıbandan çıkan renksiz su ab­desti bozmaz denildi. Uyuz, çiçek [ve ekzema]lı olanların bu kavle uymaları câiz olur.
21- Bir yere dayanmış uyumuş, dayandığı şey alınsa, düşecek gibi olursa.
22- Rükû’ ve sücûdü olan nemâzlarda, kendi ve yanındaki işite­cek kadar gülmek. Eğer yalnız kendi işitecek kadar gülerse, yalnız nemâzı fâsid olur, abdesti bozulmaz.
23- Sar’ası tutsa, yâhud bayılsa.
24- Kulakdan, cerâhat, sarı su, kan gelse ve guslde yıkaması lâ­zım gelen yere dek inerse.


Hamamda yıkanmayı, Avrupalı bizden öğrendi.
Bundan önce, pis kokudan, evlerine girilemezdi.
Temizliği dünyaya müslümanlar yaydı.
İnsanları, böylece, büyük düşmandan kurtardı.


Abdesti Bozmayan Şeyler


Şunlar abdesti bozmaz:

1 — Ağızdan, kulaktan ve derideki yaradan çıkan kurtlar.

2 — Balgam kusmak.

3 — Kan kusunca, baştan gelen sıvı kan, tükürükten az ise.

4 — Dişten akan kan, tükürükten az ise.

5 — Baştan gelen katı kan, çok olsa dahi.


6 — Mideden, ciğerden gelen katı kan, ağız dolusu değil ise.

7 — Kulağa damlatılan yağ, kulaktan veya burundan çıkarsa.

8  — Buruna çekilen şey, burundan günlerce sonra da geri gelirse.

9 — Bir şeyi ısırınca, o şey üzerinde kan görürse.

10 — Ağrı olmadan, herhangi bir sebeple, ağlamakla ve soğan, duman, gazlar tesiri ile göz yaşı akınca.

11 — Kadın çocuğunu emzirince.

12 — Çok da olsa terlemekle.

13 — Sinek, sivrisinek, pire, tahta biti gibi haşereler çok emseler de.

14 — Az olup, yayılmayan kan ve ağız dolusu olmayan kay yani kusmak.

15 — Uyurken dayanılan şey çekildiğinde düşmezse.

16 — Namazda uyumak.

17 — Dizlerini dikip, başını dizlerinin üstüne koyup uyursa.

18 — Ayaklarını bir yanına çıkarıp, yere oturarak uyursa.

19 — Çıplak hayvan üstünde uyursa, hayvan yokuş çıkıyor veya düz yerde gidiyorsa.

20 — Namazda tebessüm etmek.

21 — Namazda iken güldüğünü yalnız kendi işitirse, (Dahk) denir. Dahk, yalnız namazı bozar.

22 — Saç, sakal, bıyık ve tırnak kesmek.

23 — Yara kabuğunun düşmesi ile, abdesti bozulmaz.

Kaynak: Namaz Kitabı (Hakikat Yayınevi)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak