Es Sabur

YA SABUR

Asilerden,intikam almakta acele etmeyen, cezalandırmayı belli bir müddet tehir eden.


Ebced değeri ve zikir saati:ES-SABUR isminin zikri(298) adettir.(Büyük ebced değeri 88 804) Zikir saati Güneş, günü Pazar’dır.

Senin gücün her şeye yeter Rabb’im!
Tam kuvvet ve güç Sahibi yalnız Sensin!
En büyük sabır Sahibi Sensin Sabr Adınla!
Cezaları erteleyen acele etmeyen yalnız Sensin!
Bizi şirkten, küfürden koru Allah’ım!
Sendelesek de Senin yolunda;
Ve günahkâr olsak da çoğu zaman,
Sabr Adınla sabret bize Rabb’im!
Sabrınla bizi doğru yola ilet! Âminnn

ÖZELLİKLERİ VE BAZI FAYDALARI:
ES-SABUR isminin zikriyle hem dünya,hem ahiret mutluluguna niyet edilmeli ve esas maksat yapılmalıdır.Çünkü bereketi her iki cihan için yeterlidir.Ahiret kazancı için zkredildiğinde,saat ve sayı sınırlandırılması yoktur.Ne kadar çok zikredilirse o kadar sevap ve kazanç elde edilir.
Gün doğmadan önce(100) kere zikreden kimse Allah tarafından korunur ve başına bela ve musibet gelmez.
Her sabah(298) defa zikreden,himaye-i İlahiye mazhar olur.Sıkıntı verecek bir şey gelmez.
Her gün (296) kere zikreden sabr-ı cemil sahibi olur; iki cihanda da mesut ve bahtiyar olur.
Vücudunda bir rahatsızlık olan kimse,yürekten (33) kere “YA SABUR” derse şifa bulur.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak