Mirac Kandili

KANDİLİ

 Miraç kandili nedir? Miraç kandili hakkında bilgi dualar hazinesinde.

Recep ayının 27'nci gecesine rastlayan geceye "Mirac gecesi" denir. 

Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yıl önce, 621 M. yılı başlarında vuku bulmuştur. Bu gecede Hz. Muhammed (s.a.s), Mekke'den Kudüs'e oradan semalara yükseltilerek, melekut alemini seyretmiş ve Cenabıı Hak ile aracısız görüşmüştür.

Kur'an-ı Kerim'de miraç olayına şu şekilde kısaca yer verilir: "Kulu (Muhammed'i) gecenin az bir bölümünde kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, Mescidi Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidii Aksa'ya götüren Allah bütün noksanlıklardan münezzehtir. İşiten ve gören O'dur" (el-İsrâ, 17/1). 

Hz. Muhammed'in, gecenin az bir bölümünde Mescidi Haram'dan, Mescidi Aksa'ya kadar olan yolculuğuna "İsra", Mescid-i Aksa'dan göklere yükselip, madde alemini aşmasına da "mirac" denir. İsra; gece yolculuğu yapmak, demektir.   Mirac gecesinin önemi, o gecede Cenab-ı Hak'tan getirilen emir, yasak ve haberlerin öneminden gelmektedir. 

Mirac gecesi getirilen esasları birkaç maddede toplayabiliriz:   
1) İslam'ı saran tehlike çemberinin, etkisini kaybettiği haber veriliyor. 
2) Daha önceki dinlerin yürürlükten kaldırıldığı ilân ediliyor. 
3) Hz. Muhammed'in ilâhi gücün tecelli ettiği Sidretü'l-Müntehâ'ya yükselmesi, beşer ilminin sürekli ilerleyeceğine delâlet ediyor. 
4) İnsanla Rabbı arasında en önemli iletişim aracı olan beş vakit namaz bu gecede farz kılınmıştır. 
5) el-Bakara Suresinin son iki âyeti İslâm ümmetine hediye olarak gelmiştir. "Amenerrasûlü" diye başlayan bu âyetlerde önemli akide konuları yanında, son âyette özlü duâ örnekleri verilmektedir. 
6) Allah'a ortak koşmayan mü'minlerin bağışlanacağı müjdesi veriliyor.  

 İşte bu kadar önemli hükümlerin bir arada bildirildiği Mirac gecesi, önemini bunlardan almaktadır. 

Mirac gecesinde on iki rek'at nâfile namaz kılınması müstahsen görülmüştür. Bu namazın her rekatında Fatiha ile başka bir sûre okuyarak, iki rekatta bir selâm vermeli, sonra yüz defa "Sübhânellahi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illâllahü vallahû ekber" demeli, daha sonra yüz defa istiğfar ederek, yüz defa da salâtü selâm okumalıdır. Gündüzün de oruçlu bulunulmalıdır. Böyle bir gecede yapılacak duanın Cenab-ı Hak tarafından geri çevrilmeyeceği umulur.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak