Sadakanin Faydalari

sadakanın yararları

Sadaka huzura vesiledir. Sadakanın faydaları tahmin edeceğinizden de çok fazla.

Allah rızası için yapılan, maddi ve manevi her iyiliğe, sadaka denir. Şeytan verdirmek istemese de sadaka vermelidir. Bir âyet-i kerime meali şöyledir:
Şeytan, fakirleşirsiniz diye korkutup, size cimriliği, çirkin şeyleri emreder, sadaka verdirmek istemez. Allah ise kendi lütfundan size mağfiret ve bol nimet vadediyor. Allah'ın ihsanı geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir. [Bekara 268]

Sadakanın faydaları hakkında, hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

*Hastalarınızı sadakayla tedavi edin. Sadaka, her hastalığı ve belayı defeder. [Beyheki]

*İlmi olan ilminden, malı olan malından sadaka versin. [İbni Sünni]

*İyilik ömrü artırır, sadaka günahları giderir ve kötü ölümden korur. [Taberani]

*Sadaka kibri yok eder. [Tirmizi]

*Sadaka verenin rızkı artar ve duası kabul olur! [İbni Mace]

*Sadaka vermeye engel olana, lanet olsun. [Isfahanı]

*Sadaka, kabir azabından korur. Kıyamette de himaye altına alır. [Beyheki]

*Sıkıntılarınızı sadakayla önleyin. [Deylemi]

*Suyun ateşi söndürdüğü gibi, sadaka da günahları yok eder. [Tirmizi]

*Vallahi, sadaka vermekle mal eksilmez. O halde sadaka verin! [İ. Ahmed]

*Sadaka malı artırır. Öyleyse sadaka verin. [İbni Ebiddünya]

*Sadaka 70 çeşit belayı önler. Bunların en hafifi cüzzam ve barastır. [Hatib]

*Sadaka şeytanın belini kırar. [Deylemi]

*Gizli verilen sadaka, Allah'ın gazabını söndürür.[Beyheki]

*Sırf Allah rızası için sadaka verene, kıyamette Allahü teâlâ, "Ey kulum, sen benim rızamı gözettin, ben de seni hakir etmem ve vücudunu Cehenneme haram kılarım. Haydi, Cennete istediğin kapıdan gir" buyurur. [Deylemi]

*Az da olsa sadaka verin. Parayı saklayıp vermeyene, Allah da ihsanını keser. [Müslim]

*Rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin. [Deylemi]

*Sadaka vererek rızkınızı bollaştırın. [Beyheki]

*Sadaka malı çoğaltır. [İbni Adiy]

*Sadaka vermede acele edin; çünkü bela, sadakayı geçemez. [Taberani, Beyheki]

*Sadaka verin. Çünkü sadaka Cehennemden kurtuluşunuza sebep olur. [Taberani]

*Bir hurma tanesi de olsa, sadaka olarak verin; çünkü o, az da olsa açlığı dindirir ve suyun ateşi söndürdüğü gibi günahları yok eder. [İbni Mübarek]

*Güne başlarken sadaka vermek, felaketleri önler. [Deylemi]

*Sadaka, nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir. [Beyheki]

*Sevabı Müslüman ana babasına niyet edilerek verilen sadakanın sevabı, onlara da gider, kendi sevabından da bir şey eksilmez. [Taberani]

*Sadaka olarak verilen bir parça ekmek, Allah katında Uhud dağı kadar büyür. [Taberani]

Peygamber Efendimiz (s.a.v.): "Her hayır/iyilik sadakadır."( Buhârî¸ Edeb¸ 33; Müslim¸ Zekât¸ 52; Ebû Davud¸ Edeb¸ 68; Tirmizî¸ Birr¸ 45)buyurarak sadakanın çok geniş bir anlam çerçevesine sahip olduğunu bildirmiştir.

Sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) Dilinden; Neler Sadakadır

– Allah rızası için yapılan her iyilik ve yardım sadakadır.

– Kişinin yarım hurma (küçük bir hediye¸ yardım) ile bile olsa kendini ilahî azaptan koruyacak iyilik yapması sadakadır.

– Borcunu ödemek isteyene yapılacak maddî yardım sadakadır.

– Borçluya borcu için mühlet vermek sadakadır.

– Borcunu ödemekte zorluk çeken kimseye¸ alacaklının alacağını bağışlaması sadakadır.

Evlenecek kimseye yardım etmek sadakadır.

– Bir kimsenin evlenmesi sadakadır.

– Bir kimsenin¸ hanımıyla vakit geçirmesi sadakadır.

– Bir anne babanın¸ çocuğunun terbiyesi/eğitimi ile ilgilenmesi sadakadır.

– Bir anne babanın¸ kendilerine hayır dua eden salih/iyi evlat yetiştirmesi sadakadır.

– Bir kimsenin¸ kendisinin ve ailesinin geçimi için çalışması sadakadır.

– Bir kimsenin¸ hanımına ve çocuklarına yedirip içirmesi ve yaptığı diğer harcamalar sadakadır.

– Bir hanımın¸ kendi fakir kocasına maddî yardımda bulunması sadakadır.

– Bir kimsenin¸ yanında çalışan kimselere yedirdiği içirdiği sadakadır.

– Misafire yapılan ikramlar sadakadır.

– Akrabaya yapılan iyilik ve yardım sadakadır.

– Allah yolunda mücadele edenler için yapılan harcamalar sadakadır.

– Bir kimsenin çalınan¸ kaybolan¸ eksilen/zarar gören malı sadakadır.

– Gözü görmeyen âmâya yardımcı olmak sadakadır.

– Dilsize ve sağıra yardımcı olmak¸ anlayacakları bir şekilde anlatmak/konuşmak sadakadır.

– Koluna girip engelliye yardımcı olmak sadakadır.

– Aracına/bineğine binmeye/inmeye çalışan kimseye (yaşlı¸ engelli vs.) yardımcı olmak sadakadır.

– Yol sorana yolu göstermek/adres tarif etmek sadakadır.

– Selâm vermek sadakadır.

– Verilen selâmı almak sadakadır. 

– Hapşırıp da "Elhamdülillâh" diyene¸ "Yerhamükellah-Allah sana merhamet etsin" demek sadakadır.

– Yoldan geçen insanlara eziyet veren taş¸ diken¸ kemik vb. şeyleri yoldan kaldırıp atmak sadakadır.

– Halkın kullandığı umuma açık yerleri (çarşılar¸ pazar alanları vs.)¸ insanların gelip geçtiği yolları¸ dinlenmek için oluşturdukları yerleri (parklar¸ piknik alanları¸ mesire yerleri vs.)  temiz tutmak sadakadır.

– İnsanlara güzel ve yumuşak söz söylemek sadakadır.

– İnsanlara güler yüzlü davranmak sadakadır.

– Bir kimsenin "emr-i bi'l ma'ruf nehy-i ani'l-münker" "iyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoyması" sadakadır.

 – Bir kimsenin¸ kendini kötülük yapmaktan alıkoyması (insanlarla iyi geçinmesi) sadakadır.

Her tesbih (Sübhanallah) sadakadır¸ her tahmid (Elhamdülillâh) sadakadır¸ her tekbir (Allahü Ekber)  sadakadır¸ her tehlil (Lâ ilâhe illallah)  sadakadır.

– Her istiğfar (Allah'tan af ve mağfiret dilemek) sadakadır.

– Namaza giderken atılan her adım sadakadır.

– Kur'an okumak (sesli veya sessiz) sadakadır.

– Bir kimsenin ilim öğrenip bu ilmi diğer insanlara da öğretmesi sadakadır.

– Topluma faydalı bir ilim (eser¸ kitap¸ öğrenci vs.) bırakmak sadakadır.

– Sadaka-i cariye dediğimiz okul¸ hastane¸ cami¸ aşevi¸ Kur'an Kursu¸ yol¸ köprü¸ çeşme¸ misafirhane vb gibi hayır amaçlı yerler yaptırmak ve yapımına yardımcı olmak sadakadır.

– Kişinin sahip olduğu araziyi ve gelirini¸ insanların hizmetine vakfetmesi sadakadır.

– Kişinin ağaç/bitki dikip de bundan insanların ve diğer canlıların faydalanması (yemişinden yemesi¸ gölgesinde gölgelenmesi vs.) sadakadır.

– Hayvanlara ve diğer canlılara yapılan iyilikler sadakadır.

– İki kişiyi barıştırmak ve aralarında adaletle hükmetmek sadakadır.

– Hastayı ziyaret etmek sadakadır.

– Cenazeye katılmak¸ cenaze namazını kılmak¸ cenazeyi defnetmek sadakadır.

– Bir kimsenin ölmüş anne veya babası (her ikisine de olabilir) adına iyilik yapması sadakadır.

– Bir kimsenin ölmüş anne babası için dua etmesi sadakadır.

– Bir kimsenin ölmüş anne babası için¸ Allah'tan istiğfar (günahlarının affedilmesini) talep etmesi sadakadır.

– Bir kimsenin ölmüş olan annesinin akrabalarına/dostlarına¸ ölmüş olan babasının akrabalarına/dostlarına sıla-i rahimde bulunması¸ ziyaret etmesi¸ ikramda/iyilikte bulunması sadakadır.

– Mü'min olarak ölmüş kişi adına yapılan iyilikler ve hayırlar sadakadır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak