Cocuk Egitimi Anne Karninda Baslar

islami cocuk egitimi

Rabbim bizlere çocuklarımızı iyi eğitmemizi nasip etsin inşaallah.

And olsun, biz insanı çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk. Sonra o nutfeyi alakaya (embriyo) çevirdik, alakayı bir çiğnemlik ete çevirdik, bir çiğnemlik eti kemiklere çevirdik, arkasından kemiklere et giydirdik, sonra da onu bambaşka bir yaratık yaptık… (Mü`minun Sûresi, 12-14) Bir hadiste bu ayetlerin tefsiri şöyle yapılır:
“Çocuk anne karnında ilk kırk günden sonra, bir kan pıhtısı, sonra bir et parçası durumuna gelir. Daha sonra Allah, bir melek gönderir de ona ruh üfler” (Câmiu`s-Sağir, I, 88)
Anne karnındaki bebeğe ruh üflenmesi 120. günde olmaktadır. Bu da 4. aya tekabül eder. Aynı zamanda bebeğin hareketleri de yaklaşık bu zaman diliminde hissedilmeye başlar. Şu durumda anne ve babanın çocuğun eğitimine başlama dönemi en geç 4. ay itibarıyla olmalıdır. Bebek 4. aydan itibaren her şeyi hisseder.
Eğitim Süreci Nasıl Olmalı?
Anne karnında çocuğun eğitimini üç ana başlık olarak ele alabiliriz:
• Fıtrat
• Kişilik Gelişimi
• Zekâ Gelişimi
1. Fıtrat
Fıtrat, kısaca yaratılış, tabiat demektir. Kişi dünyanın neresinde olursa olsun, rengi ırkı ne olursa olsun İslâm fıtratı üzerine, Allah’ın varlığını ve birliğini kabul eder halde İslâm fıtratı üzerine doğar. Lakin büyüdüğü ortam, anne ve babası dinine göre eğitilir ve fıtri değişimler başlar.
Peygamberimiz (s.a.v.) bu durumu şu güzel hadisiyle açıklamaktadır:
“Her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Sonra onu terbiye eden ana baba Yahudi ise Yahudi ahlâkıyla, Hristiyan ise Hristiyanlıkla, ateşperest ise Mecusilikle ahlâklandırır.” (Buhari, Feyzu’l-Kadir)
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus; çocuk terbiyesine başlarken ailelerin, yaratılışa ters düşen hareketlerde bulunmamalarıdır. Çünkü fıtrat tamamen temizdir. Fakat her ailenin kültürü, yaşam biçimi, dini, gelenek ve görenekleri birbirinden tamamen farklı olduğu için kimi ailelerde fıtri değişimler görülmektedir.
Gebelik döneminde eğer anne sürekli stresli bir ortam da ise, bununla birlikte içki ve sigara da içiyor ise bebekte fıtri değişimler kaçınılmaz bir durumdur. Yapılan araştırmalara göre “Annesi alkolik çocukların % 100’ü, babası alkolik olan çocukların ise % 50’si psikopat olmaktadır.
Çocukta var olan o tertemiz fıtratı daha da güzelleştirmek için anne adayı, bebeği daha karnında iken şunları yapmalıdır:
1. Maddi ve manevi yaşantısına dikkat etmeli,
2. Namazlarına daha bir özen göstermeli,
3. Kur’ân-ı Kerim okumayı ihmal etmemeli,
4. Çocuğuna ilahiler, ezgiler dinletmeli,
5. Ona güzel nasihatlerde bulunmalı,
6. Ona bol bol dua etmelidir.
Baba adayı ise:
1. Eşine karşı sevgi ve hoşgörülü olmalı,
2. Ona şefkat göstermeli,
3. Onu memnun edecek bir biçimde davranmalı,
4. Helâl rızık kazanmaya önem ve özen göstermelidir.
2. Kişilik Gelişimi
Kişilik; kısaca insanları birbirinden ayıran fiziksel, düşünsel ve ruhsal özelliklere denir. Çocuğun kişiliği anne karnında başlayıp yaklaşık 5 yaş civarında sona ermektedir. Bu yüzden ebeveynler çocuğu eğitmeye anne karnında başlamalı ve akabinde eğitime bilinçli bir şekilde devam etmelidirler.
Hamilelik döneminde sürekli tartışmalarla, stres dolu bir ortamla büyüyen bebek, ruhi sıkıntılarla gözlerini hayata açar ve kişilik bozuklukları göstermesi kaçınılmaz olur. Ama mutlu ve huzurlu bir ortamda gelişen bebek dünyaya mutlu ve sağlıklı bir biçimde “merhaba” der.
Bebek, Mevla’nın insanlığa sunduğu büyük bir mucizedir. Böylesine bir mucize karşısında biz kullar şükrü dilimizden bırakmamamız gerekir.
Kimi insanlar çocuk istememekte ya da sürpriz bebek karşısında şok olmaktadır. Bebek istenilmediğini kesinlikle hisseder. Bunun sonucunda da ya anne karnından düşer (Yani anne düşük yapar.) ya da kişilik bozuklukları ve ruhi bozukluklarla dünyaya gelir. Özgüven eksikliği, içe kapanıklık, asosyal kişilik, asabiyet bu rahatsızlıkların başlıcalarıdır.
Bebeğin kişilik gelişimini olumlu yönde geliştirmek için anne ne yapmalı?
1. Karnındaki bebeği istediğini ona hissettirilmeli,
2. Stres ve sıkıntıdan uzak durmalı,
3. Neşeli ve güler yüzlü olmalı,
4. Gürültülü ortamlardan uzak tutulmalı,
5. Ona bulundukları ortamları sanki bebek görüyormuş gibi anlatmalı,
6. Sesli bir biçimde hikaye ve masallar okumalıdır.
Baba adayı ne yapmalı?
1. İşten geldikten sonra annenin karnına dokunarak bebeği sevmeli,
2. Gününün nasıl geçtiğini anlatmalı,
3. Anne ile olumlu ilişki içinde olmalı,
4. Bebeğini önemsediğini onunla sık sık konuşarak hissettirmelidir.
3. Zeka Gelişimi
Zekâ, kelime olarak çok geniş anlamlarda kullanılmaktadır. Fakat psikologlar; üretkenlik, kişilik, karakter, bilgi ve akıl gibi değişik kategorilere ayrılmıştır. Uzmanlara göre zeki bir çocuğa sahip olmanın ilk koşulu henüz anne vücudunda iken gerekli gıdaları tüketmekten geçer.
Anne karnındaki dönemin çocuk eğitimi açısından son derece önemli bir evre olduğu unutulmamalıdır. Bu dönemi anne adayı bilinçli bir şekilde geçirir ise bunun meyvesini çok güzel alır. Lakin hamilelik dönemi çok ciddiye alınmayıp gerekli özen ve dikkat gösterilmezse anne adayının yaşayacağı sıkıntıların ardı arkası kesilmez.
Annelik çok büyük bir mertebedir. Bunun kıymetini bilerek yaşamalı ve çocuklarımıza bunu yaşattırmalıyız.
Mevla’ya bol bol şükretmeliyiz. Mevla’dan hayırlı bir evlat istediğimizde dua ile başlamalıyız.
Hz. Âdem ve Hz. Havva çocuk istediklerinde Allah’a şöyle dua edermiş:
Eğer bize bedenen ve manen sağlıklı bir çocuk verirsen, yemin ederiz ki, sana şükredenlerden olacağız.” (A`raf, 189)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak