Zilhicce Ayının Son Günü ve Gecesi Neler Yapılmalı


29-30 ZİLHİCCE- 23-24 EKİM 2014 -PERŞEMBE VE CUMA
BU GECE NELER YAPILMALI? (AKŞAM NAMAZINDAN SONRA )

1-TESBİH NAMAZI 
2- HATM-İ ENBİY 
3-YATSI İLE AKŞAM ARASI NAMAZ (10 REKAT)
4-SENE SONU DUASI
5-YARIN ORUÇ TUTMALI

● Zil-hicce'nin 29'uncu gününü (23 EKİM PERŞEMBE GECESİ) 30'una bağlayan gece, mümkünse bir tesbih namazı kılmalı ve bir Hatm-i Enbiyâ yapmalıdır.Zilhicce ayının son günü muhakkak oruçlu olmak lazımdır, zira geçen senenin günahlarına kefaret olur.

NOT: TESBİH NAMAZI VE HATM-İ ENBİYA PERŞEMBE GECESİ YAPILMALI SON GÜN ORUCU CUMA TUTULMALI ! DİNİMİZDE CUMA TEK GÜN ORUÇ TUTULAMADIĞI İÇİN PERŞEMBE YADA CUMARTESİ MUHARREM AYI’NIN İLK GÜNÜ ORUCU İLE BİRLİKTE TUTULABİLİR.

HATM-İ ENBİYÂ NEDİR? NASIL YAPILIR?
Hatm-i Enbiyâ, mübarek gün ve gecelerde, evliyâullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Hz. Adem, Hz. Eyyûb ve Hz. Yûnus peygamberlerin (Aleyhimüsselam) okudukları ve Kur’an'da geçen dualardır.
Hatm-i Enbiya, aşağıdaki terkib üzerine okunmaktadır:
Önce Eûzü Besmele ile bir "Fatiha" ve üç “İhlas” okunur. Sevabı, başta Peygamberimiz (s.a.v) olmak üzere bütün peygamberlerin ve evliyanın ve meşâyih-i kiramın, din büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır.
Sonra:
1. 100 defa Salevât-ı Şerife Getirilir.
“Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed”
2. 500 defa Hz. Âdem Aleyhisselâm’ın şu duası okunur:
“Rabbenâ Zalemna enfüsenâ ve inlem tağfirlenâ ve terhamnâ lenekûnenne minelhâsirîn”.
3. 100 defa yine Salevat-ı Şerife getirilir.
4. 500 defa Hz.Eyyûb Aleyhisselâm’ın şu duası okunur.
“Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimîn”
5. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
6. 500 defa Hz. Yunus (Aleyhisselamın) şu duası okunur.
“Lâ İlâhe illâ ente Sübhâneke inni küntü minezzalimîn.
7. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
8. 500 defa “Lâ havle ve lâ kuvete illâ billâhil’Aliyyil’Azîm.”
9. Tekrar 100 defa Salevat-ı Şerife getirilir.
Görüldüğü gibi, Hatm-i Enbiyâ'da 500'er defa olmak üzere 4 duâ okunmaktadır. Bu duâların birincisi Hz. Âdem (a.s.)'in, ikincisi Hz. Eyyüb (a.s.)'ün, üçüncüsü Hz. Yunus (a.s.)'un, dördüncüsü ise bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ (s.a.v.)'nın duâsıdır.
Bu tertibi bitirince Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyazda bulunulur.

ZİL-HİCCE'NİN SON GECESİ, AKŞAM İLE YATSI ARASI 10 REK'AT NAMAZ KILINIR
● Yine bu son gece akşam ve yatsı namazı arası 10 rekat namaz kılınır;
Niyet: “Ya Rabbi, geçen seneyi benden razı olarak ayır. Sadır olan isyanımı hasenata tebdil eyle. Beni hidaye-i İlahine ve Rıza-i İlahine mahzar eyle” diyerek yapılır.
Her rekatta: Sübhaneke'den sonra, 7 Fatiha, 7 Ayet-el Kûrsi, 7 İhlâs okunur. İki rekatta bir selâm verilir.
Namazdan sonra, 11 Kelime-i Tevhid, 11 İstiğfar, 11 Salavat-ı Şerife okunur.

SENE SONU DUASI: Her kim Zilhicce'nin sonunda;
“Ey ALLAH'ım C.C. ! Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum, Sen ise unutmadın. Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken beni tevbeye davet ettin. Ey ALLAH'ım C.C.! Ben bütün bunlardan dolayı senden mağfiret diliyorum. Beni mağfiret eyle! Ey Kerem sahibi! Ey Celâl ve İkram sahibi! Bu sene, Senin razı olup bana sevap vaad ettiğin hangi amelleri işlediysem, Senden dilerim ki onları benden kabul edesin ve Senden ümidimi kesmeyesin! Ey Kerem Sahibi, kabul eyle! Efendimiz Muhammed'e (SAV) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! ” derse, şeytan: “Biz, bu sene yorulup bu günahları işletmek için zahmet çektik, o bir anda hepsini sildirdi” diyerek yüzüne toprak saçar.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak