Bircok Durum İcin Kısa DualarEy yüce Rabbim!
Bana verdiğin her nimet için sa­na sonsuz hamd olsun. Çok sevdiğin Sevgili Peygam­berimize salât ve selâm ederim.


Allah'ım!
Beni seni ve Peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günle­rimi iyilik ve güzelliklerle doldur. Dünya ve ahiretteki her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülükten sana sığınırım.

Üzüntülü Anlarda Dua

Ey Rabbimiz!
Senin her şeye gücün yeter. Üzüntü ve sıkıntılarımızın gitmesi için sana yalvarıyoruz. Bi­liyoruz sesimizi duyuyorsun, bize yardım et


Kararsız ve Kuşkulu Anlarda Dua

Her şeye gücü yeten Rabbim!
İçimi kuşkuların kemirmesinden koru. Gönlümü ferahlat. Kuşkula­rın arasında kaybolmaktan ve bocalamaktan beni koru. Her işte senin rızanı gözetmeyi, geleceğim için faydalı olacak kararlar almayı bana nasip et. Sonraki pişmanlıklardan ve bilmeden kendime za­rar vermekten beni koru.

Hastayken Dua

Yüce Allah’ım!
Sen şifası olmayan hastalık ver­mezsin. Her derdin dermanını da yaratırsın. Hasta­lıklarıma şifa ver. Hastalıktan kurtulmayı, sağlıklı olmayı ve sağlığımın kıymetini bilmeyi bana nasip eyle

Dilek İçin Dua

Ey yüce Allah’ım!
Sen, sana açılan elleri boş çevir­mezsin. Ben de senden yardım istiyorum. Kendi üze­rime düşen her şeyi yaptım ve şimdi senden hayırlı bir sonuç diliyorum. Beni muradıma eriştir. Gönlü­mü üzecek, bana zararı dokunacak şeyleri benden uzak tut. Sen isteklerimi de sonuçlarını da güzel ey­le.

Aile Büyüklerimiz İçin Dua

Ey yüce Allah’ım!
Beni küçüklerime karşı merhamet­li, büyüklerime karşı saygılı bir insan eyle. Büyükleri­me faydalı olabilmeyi onların benden razı olmalarını nasip eyle ve sen de benden razı ol.

Ölmüşlerimiz İçin Dua

Ey yüce Rabbim!
Bize canımızı emanet olarak ve­ren sensin. Vaktimiz dolunca onu bizden alan da sen­sin. Hayatımız boyunca sevdiğin bir insan olarak ya­şamayı bizlere nasip eyle.
Allah’ım! Şu an hayatta olmayan bütün sevdikleri­me ve yakınlarıma rahmet eyle, onlara cennet nimet­lerinden ikram eyle.

Anne, baba ve kardeşler için Dua

Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım!
Beni yetiştirip büyüten anne ve babama merhamet eyle.
 Onlar nasıl beni korudularsa sen de onları öylece koru. Hem dünyada hem de ahirette aileme iyilik, güzellik ve ni­metler nasip et. Beni, annemi, babamı, kardeşlerimi ve sevdiğim herkesi kötülüklerden koru. Bizi birbiri­mize karşı merhametli eyle.

Arkadaşlarımız İçin Dua

Allah’ım!
Beni iyi insanlara arkadaş eyle. Beni ar­kadaşlarımın yanında sevilen ve güvenilen bir insan eyle. Aramızda kin, düşmanlık, kıskançlık barındır­ma. Birbirimize karşı merhametli olmamızı ve birbi­rimizi sevmemizi nasip eyle.

Evden çıkarken ve eve girerken Dua

Bütün kötülükler­den, kötü insanların şerrinden, kaza ve belâlardan senin korumana sığınırım. Evime dönene kadar her­hangi bir kötülükle karşılaşmaktan, kötü iş yapmak­tan, bildiğim ve bilmediğim her türlü zorluktan beni koru. Allah’ım sağ salim eve dönmeyi nasip eyle.

Bismillâhirrahmanirrahim, ey yüce Rabbim!
Bize rahmet ve bereket kapılarını aç, bize sağlık, mutluluk, dirlik ve düzenlik ver, evimizi bereketlendir. Sıkıntıla­rı, kavgaları, geçimsizlikleri evimizden uzaklaştır. Yuvamızı huzurlu ve bereketli kıl .

Okul için Dua

Allah’ım!
Bana zihin açıklığı ver, anlayışımı kuvvet­lendir. Beni derslerimde başarıya ulaştır, bilgimi art­tır. Dünyada ve ahirette işime yarayacak bilgileri ko­layca öğrenmeme yardım eyle.

Başarı İçin Dua

Allah’ım!
Üzerimize aldığımız her sorumluluğu ba­şarı ile yerine getirmeyi bize nasip eyle. Yolumuza çı­kan engelleri aşabilmeyi ve gayretli olabilmeyi lüt-feyle. Merhametini üzerimizden eksik etme ve daima yardımını ihsan eyle. Beni kibirden, kendini beğen­mişlikten koru.

Kolaylık İçin Dua

"Rabbi yessir ve lâ tüassir, Rabbi temmim bilhayr."
"Rabbim! İşlerimi kolaylaştır, zorlaştırma. Bu işi hayırlısıyla tamamına erdir."

Yolculukta dua

Ey yüceler yücesi Rabbim!
Senden yardım istiyo­rum, sana güveniyorum, yolculuğumu kolay eyle, ka­zalardan ve sıkıntılardan muhafaza eyle, iyilikler ve güzellikler nasip eyle. Gönlüme ferahlık ver, işimi kolaylaştır.

Ey Rabbim!
 Kendimi, dinimi, ailemi, akrabamı ve sahip olduğum her şeyi sana emanet ediyorum. Bizi her türlü kötülükten ve üzücü şeylerden koru.
Ey güzel Rabbim! Bizi gideceğimiz yere güven için­de ulaştır.

Yemekten Sonra Dua

Ey bizi yediren, içiren ve yaşatan Rabbim!
Verdiğin nimetlere hamdolsun, bize hayırlı ömürler ve helâlin­den bol nimetler ihsan eyle. Sağlık ve afiyet ver.

Bereket İçin Dua

Ey Allah’ım!
Kudret senin elindedir. Sen azımızı çok eyle. Elimizdekini bereketlendir. Yediğimizi, içti­ğimizi ve giydiğimizi bereketlendir. Hayatımızdan, sevgimizden, evlerimizin içinden ve sofralarımızdan bereketi kaldırma.

Kaza ve felâketlere karşı dua

Allah’ım!
Göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyin sa­hibi sensin. Deprem, sel, kasırga, yangın, trafik kaza­sı gibi felâketlerden sana sığınırız, bizi koru. Başımı­za bir kaza gelirse ondan en az zararla kurtulmamızı sağla. Çektiğimiz sıkıntıları bize sevap olarak yaz.

Pişmanlıklarımız İçin Dua

Allah’ım!
Hata işledim ama şimdi pişman oldum, beni affeyle, kendime ve insanlara zarar verecek kötü düşünce ve davranışlardan beni koru. İyi, faydalı, se­vimli ve dürüst bir insan olmayı bana nasip eyle.

Misafirlikte Dua


Allah’ım!
Ev sahibinin bize ikram ettiği gibi sen de ona ikram et, bol nimet ver ve rızkını artır ve ona rah­met et. Bizlere de misafir geldiğinde, misafirlerimize en güzel şekilde davranmamızı nasip eyle.

Sevinçli Anlarda Dua

Ey yüce Rabbim!
Sevincimi, huzurumu ve mutlulu­ğumu daim eyle. Neşe ve mutlulukta seni unutmayan ve aşırıya kaçmayan insanlardan eyle. Beni sev, seven ve sevilen insan olmayı nasip eyle, sevincimi üzüntü­ye çevirme .

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak