Namaz Kılmamanın Cezası

NAMAZ KILMAMANIN CEZASI

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kasten [mazeretsiz] namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın himayesinden uzak olur.) [İsfehani]


(Beş vakit namazı terk eden, Allahü teâlânın hıfz ve emanından mahrum olur.) [İbni Mace]

(Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur.) [Bezzar]

(İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır.) [Tirmizi]


(Namaz, imanın başı ve Cehennemden kurtarıcıdır.) [Miftah-ul-Cennet]

("Mucrimlere soracaklar ki, sizi cehenneme koyan şey nedir? "Namaz kılanlardan değil idik" diyecekler." (Muddesir, 43))

("Namaz kılıp da namazlarından gafil olanlara azap vardır." (Mâûn, 4))

("Onlardan sonra Öyle bir nesil geldi ki, Namazı kılmadılar ve şehvetlerine uydular.", "Onlar yakında gayya kuyusuna gireceklerdir." (Meryem, 59) 

Hz. Peygamber (s.a.v.) de şöyle buyuruyor:
"Bilerek Namazı Terk eden kişiden, Allah ve Rasulunun zimmeti uzaktır." 
(Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461 isnadı ile Mekhul'den rivayet etmiştir)


Sabah namazını kılmayanın: Yüzünde nur kalmaz
Öğle namazını kılmayanın: Rızkından bereketi kaldırılır
Ikindi namazını kılmayanın: Vücudunda kuvvet olmaz
Akşam namazını kılmayanın: Evladının hayrını göremez
Yatsı namazını kılmayanın: Uykusunda rahat edemez

*Ömrü kısalır
*Salihlerin (nur) simasını yüzünden siler
*Yaptığı hiç bir amele sevap vermez
*Duası Allah katına çıkmaz
*Dünyadaki bütün mahlukat ona buğuz eder
*Salihlerin duasından nasibini alamaz
*Ölür iken- Zelil olarak ölür
*Aç olarak ölür
*Susamış olarak ölür (ne kadar içerse içsin susuzluğunu gideremez)
*Kabirde- Allah kabrini daraltır. (kaburgaları birbirine girer)
*Kabrinde ateş yanar
*Allah ona yılan musallat eder ki kiyamete kadar ona eşlik ederek (vurarak) kıyamete kadar azap eder
*Kiyamette- Allah ona yüzünün üzerinde sürünerek mulat eder ceheneme kadar
*Allah ona gazapla bakar ki yüzünün eti eriyip gider
*Allah onu en küçük günahlardan bile hesaba ceker af etmez


Resulullah Efendimiz "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz muhakkak az güler çok ağlardınız" buyurmuşlardır. Hz. Ali (ra.) bildirdiği hadisi şerifte "Bir kimse hafife alsa namazını Allah-u Teala o kimseyi on beş bela ile cezalandırır. 
1-Salih ve saliha kimselerin defterinden silinir. 
2-Hayatından bereket kaldırılır. 
3- Rızkının bereketi kaldırılır. 
4-Bir hayır hasenatta bulunsa da onu kabul edilmiyor. 
5-Duası kabul olunmaz. 
6-Salihin duasından nasip almaz. Kendisi kılsa milyarlarca Müslümanın duasından nasibini alıyor. 
7-Ölürken ateş içinde kalır su bile içemez 
8-Ölümü ansızın olur. Tövbe edecek zamanı bulamaz. 
9-Ölürken üzerine büyük ağırlık gelir. 
10-Kabir onu sıkar. 
11-Kabirde zulmette kalır. 
12- Münker ve nekir suallerine cevapta kusurlu olur. 
13-Kabrinden kalktığında Allah-u Teala ondan razı olmaz. 
14-Hesabı şiddetli olur. 

15-Cehenneme sevk olunur."

Peygamber Efendimiz "Kıyamette muhasebeye evvela namazdan başlanır. Eğer namaz sorularına cevap verilirse diğer suallarde kolaylık gösterilir." buyurmaktadır.

"Namazı huşu ile kılanlar felah bulurlar." Mü'min suresi 1. ve 2. ayet mealidir. Namazı huşu ile kılmakta tarikat ile mümkün olur. Namazı ehven tutanların başına gelecekleri Resulullah(sav) şöyle buyurmaktadır: (Yani namazı tam manasıyla vaktinde kılamayan gelişigüzel kılanlara) 
“Dünyada olan zararları : 
1- Rızkından bereket kalkar
2- Hanesinden bereket kalkar
3- İman nurunu kaldırır.
4-Müslümanlar yanında da ayıplanır.

Ölüm anındaki zararları: 
1- Susuz olarak vefat eder. Su yanında olsa dahi kullanamaz. 
2- Aç olarak ölür 
3- Ruhunu almak güç olur. 
4- İmansız gitmesi muhtemeldir.

Kıyamette ki zararları: 
1- Kabirden kalkınca yüzü siyah olarak kalkar. 
2-Hesabı gayet güç olur. 
3- Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden uzak olduğu alnında yazılı olur. 
4-Cehennemdekilere dahil olur.

Çünkü namaz edepsizlikten akıl ve şeriata uymayan her şeyden uzak tutar" buyuruyor Cenab-ı Allah. Ana babalar çocuklarını çok sever. Çirkin dahi olsalar çok sever. Eğer insan Cenab-ı Allah'ı severse her emri de hoş görülür ve sevilir. Bir ayeti kerimenin mealinde buyuruyor ki :
“Müslümanın cennette de cehennemde de makamı vardır. Eğer namazı devamlı olarak kılarsanız cennetteki makama ulaşırsınız.” Mesela; yatsı namazını kılarsanız yatsı için cehennemde yanan ateş söner. Sabah namazı için yanan ateş devam eder. Eğer sabah namazını kılarsanız o da söner. Böylece yanıp sönmeler devam eder.

Rabbim namazı dosdoğru kılanlardan eylesin İNŞAAllah.
Amin

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak