Olumlu Gorusme İcin Dua


Her hangi bir kimse ile bir görüşme yapmak istediğiniz de görüşmeye gitmeden önce yada birkaç gün önceden okumaya başlasın ve aynı günde okusun.


3 defa  Duha suresi okuyun.

Duha süresi:

1 Vedduha

2 Velleyli iza seca

3 Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala

4 Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula

5 Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda

6 Elem yecidke yetiymen feava

7 Ve vecedeke dallen feheda

8 Ve vecedeke ‘ailen feağna

9 Femmel yetiyme fela takher

10 Ve emmessaile fela tenher

11 Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

Duha Suresi Meali

1 Andolsun kuşluk vaktine

2 ve dindiği zaman o geceye ki,

3 Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!

4 Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır

5 ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!

6 O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?

7 Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?

8 Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?

9 Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!

10 El açıp isteyeni de azarlama!

11 Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Daha sonra aşağıdaki duayı okuyun.

“Allahümme  Yâ Câmiünnâsi li yevmen la  raybe  fih.İnnallahe  la yuhliful miâd.İcma beyni  ve beyne (burad aşahsın ismi) .” okunursa

Okunursa olumlu   bir görüşme olur.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak