Gıyaben Dua Etmenin Onemi

baskaları hakkında dua etmek

Bir müminin diğer din kardeşi hakkında gıyabında yani arkasından yaptığı duayı Allahü teâlâ kabul ediyor.


Buna gıyabda dua deniyor. Yüze karşı duaya riya karışabilir, ama arkadan olunca sırf Allah rızası için dua edilmiş olur. Allah rızası için yapılan duaları da Allahü teâlâ kabul eder. Din kardeşinin gıyabında dua edince, Allahü teâlâ onun için istediğimiz şeyi önce bize verir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Bir Müslümanın din kardeşinin arkasından ettiği hayır dua kabul olur. O dua edince, bir melek, “Âmin, kardeşin için istediğinin aynısı sana da verilsin” der.) [Müslim, Tirmizi, İbni Mace]

(Bir kimsenin, birine gıyabında yaptığı dua müstecâb olur. Yapılan duaya bir melek, “Âmin, aynı şeyler sana da olsun” der.) [İbni Ebi Şeybe]

(Bir kimse, gıyabında birine dua ederse, melekler, aynı şekilde ona dua ederler.) [Müslim]

(En çabuk kabul olunan dua, kişinin din kardeşi gıyabında ettiği duadır.) [Buhari]

(Gizli [yani gıyabda] yapılan dua, âşikârenin yetmiş misline eşittir.) [Ebuşşeyh]

(Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.) [Taberani]

(En makbul dua, gaibin gaibe yaptığı duadır.) [Tirmizi]

(Bir kimsenin, arkadaşının gıyabında yaptığı dua reddedilmez.) [Harâiti]

Peygamber Efendimiz: “Günah işlemediğiniz dillerle dua ediniz!” buyurmuştur.
Ashab; “Bize böyle diller lutfet ey Allah’ın Resûlü!” demişler.
Peygamberimiz de buyurmuş ki; “Bazınız bazınıza dua etsin.

Çünkü sen, onun diliyle kötü söz söylemedin; o da senin dilinle günaha girmedi” buyurmuştur.

İbni-Ömer'den (r.a.) yapılan rivayetde Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
"En çabuk kabul edilen duâ, müminin mümine duâsıdır"

[Tirmİzî Ebû Dâvud Buhârî, el-Edebül-Müfred ]

Hadis-i şerif bildiriyor ki; kendisini düşünen kimse, din kardeşine hayır dua etmelidir.
Çünkü, bu onun için daha kazançlı olacaktır.

Hadisin başka bir rivayetinde, din kardeşine dua eden kimseye, Allahu Teala şöyle buyurur:
“Ey kulum, istediğini vermeye önce senden başlarım”
[Zebîdî, İthâfu’s-Saâde, VII, 136]

Cenab-ı Hakk; “Ey Musa! Bana günah etmediğin, kötü söz söylemediğin bir ağızla dua et, sığın!” buyurdu.
Hz Musa; “Benim öyle bir ağzım yok” dedi.
Hakk da buyurdu ki; “Öyle ise bize başkalarının ağzı ile dua et!”
Çünkü sen, başkasının ağzıyla günah işlemediğin için o ağız senin için temizdir, günahsızdır.
Öyle hareket et ki, başkalarının ağzı gece gündüz sana dua etsin.
Sen, başka birinin ağzı ile kötü söz söylemediğin, günaha girmediğin için o başka birinin özür dileyen ve

dua eden ağzı yok mu, işte o ağız senin için günah etmediğin ağızdır.”

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak