Berat Gecesi Buyuk Gece

Büyükler şöyle buyuruyor ; "CENNET'E GİRMEK NASİP OLACAKLARA BU GECEDE İBADET NASİP OLUR"
Bir Hadis-i Şerifte (bu mübarek gece için) "Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin" buyruluyor...Teheccüdde kılınan namaz iki milyon namaz kıymetindedir.)
Yine cinlerin Müslümanlarının, kurtların, kuşların bugün oruç tuttuğu buyruluyor...
MEVLA Teâlâ Hazretleri bu gece buyurur ; "Rızık isteyin vereyim, af isteyin mağfiret edeyim, var mı bir derde düşen kurtarayım"
Bu gece 5nci kat semada bir Melek :"Bu gece zikredenlere müjdeler olsun" buyuruyor 
Bu gece 6nci kat semada bir Melek :"Bu gece gizli gizli ağlayanlara müjdeler olsun" buyuruyor
(Bir damla yaş değmiş sakal şefaatçi olacak cehenneme girmemen için, onun için uyanık ol sakalı bırak)
HER ÖNEMLİ MÜHİM İŞ BU GECE İNİYOR, BİR DAHA Kİ BERAAT GECESİNE KADAR :
-Bir sene içinde işlenecek amellerin dosyası Ismail A.S.'a veriliyor.
-Bir sene içindeki rızık dosyaları bu gece Mikail A.S.' e veriliyor.
-Eceller bu gece Levh-i Mahfuz'dan alınıp, teslim ediliyor.
-Bir daha ki seneye kadar öleceklerin dosyası bu gece veriliyor. Bir senelik dosya bu gece veriliyor...
(Adam eğleniyor, gülüyor, oynuyor halbuki dosyası teslim edilmiş haberi yok)
-Bir sene içerisinde olacak, harplerin dosyası, zelzelelerin dosyası, yere batırılacakların dosyası, yıldırımların dosyası Cebrail A.S.'e bu gece verilecek...
-Hastalık, musibet ve ölümlerin dosyası da Azrail A.S.'a bu gece veriliyor
BERAAT KANDİLİNDE EVE ALIŞ-VERİŞ YAPMAK ;
"O gün evlerinizde, kap kaçaklarınızı boş bırakmayın. Zira ALLAH'u Teâlâ o gün alıp yerleştirdikleriniz hususunda gelecek seneye kadar size bereket verir." (Kitabu'l-Bereke fi fadli's-sa'yi ve'l-hareke, no:532, sh:193)
BERAAT GÜNÜ YEMEK PİŞİRMEK ;
"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz,(yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için onbin sevap vardır, sizden onbin günah silinir ve sizin için onbin derece yükseltilir." (Kitabu'l-Bereke fi fadli's-sa'yi ve'l-hareke, no:532, sh:193)
BERAAT GECESİNİN GÜNDÜZÜNDE 1000 KERE İHLÂS'I ŞERİF OKUNMALIDIR.
BERAAT GECESİ ÜÇ KERE YA-SİN'İ ŞERİF OKUNMALIDIR;
1ncisi : Hayırlı uzun ömür niyetiyle
2ncisi : Bir sene boyunca fakirlik yüzü görmemek niyetiyle
3ncüsü: Bir dahaki seneye kadar gökten yerden gelecek afet ve felaketlerden korunmak niyetiyle...
(3 Yasin-i Şerif'den sonra şu aşağıdaki beraat duası okunacak 10 kere...) "Ey İLAHIM! SANA başvurma yolunu bana cömertliğin gösterdi. SENİN huzuruna beni iyiliğin ulaştırdı. SENİN nezdine beni keremin yaklaştırdı.
SANA gizli kalmayan sıkıntılarımı ancak SANA arz ediyor ve SENDEN, SANA zor gelmeyecek şeyler istiyorum.
Zaten SENİN, benim durumumu bilmen, istememe de hacet bırakmıyor. Ey sıkıntılıların derdini açan ALLAH'ım ! İçinde bulunduğum sıkıntıları benden gider. SEN'den başka hiçbir ilah yoktur. SEN'i tenzih ederim. Gerçekten de ben zalimlerden oldum.
"BİZ onun duasını kabul ettik ve kendisini gamdan kederden kurtardık. İşte mü'minleri de böyle kurtarırız"
(şeklinde Yunus Aleyhisselam'a bahşettiğin müjdeye beni de nail eyle)
Ey herkese iyilik eden, KENDİSİ'ne ise iyilik edilemeyen ALLAH'ım ! Ey Celâl ve ikram Sahibi ! Ey lütuf ve in'âm Sahibi !
SEN'den başka hiçbir ilah yoktur. SEN ki sığınanların desteği, eman dileyenlerin koruyucusu ve korkanların sığınağısın !
Ey ALLAH'ım ! Eğer beni, nezdinde bulunan (Levh-i Mahfuz'dan ibaret) Ümmü'l-Kitab'da,(kafir ölecek)
bir bedbaht yahut mahrum veya kovulmuş yada rızkı dar bir kimse olarak yazdıysan, Fazl-u Kereminle, bu şekavetimi, mahrumiyetimi, reddelişimi ve rızkımın darlığını sil.
Beni Ümmü'l-Kitab'da(imanla ölecek) bir bahtiyar, rızkı bol ve hayırlara muvuffak bir kişi olarak kayda geçir. Çünkü SEN, buyruğu hak olan bir ZAT olarak, gönderdiğin Peygamberinin lisanına indirdiğin kitabında: "ALLAH dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Ümmü'l-Kitab ise sadece O'nun katındadır"(Rad/39) buyurdun.İLAHİ ! Kıymetli Şa'ban ayının, her hikmetli işin kendisinde ayrılıp kesin karara bağlandığı onbeşinci gecesindeki en büyük Tecellî hürmetine SEN'den dileğimiz, bildiğimiz ve bilmediğimiz, en iyi SEN'in bildiğin tüm belaları bizden açıp gidermendir. Şüphesiz ki en ulu ve en iyi olan ancak SEN'sin.
ALLAH'u Teâlâ, Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Hazreti Muhammed'e (SALLALLAHU aleyhi ve sellem), Âline ve Sahabesine (ALLAH Onlardan Razı olsun), çokça salât ve bolca selâm eylesin" (Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakin,3/427, Ahmed Dîrebi, el-Mücerrebat, Sh:13)
(Bir gece uyuyup bütün sene ağlamamak için bu duayı okuyunuz ve bu geceyi uyumadan geçiriniz.)

BERAAT GECESİ NAMAZI;
"Peygamber Efendimiz SAV Şöyle buyurdular : "Ey Ali! Her kim Şaban'ın yarı gecesinde (Berat Gecesi) yüz rekat kılar, her rekatta bir Fatiha ve on İhlâs okursa, Ey Ali ! Hangi kul bu namazları kılarsa, ALLAH'u Teâlâ, onun için o gece istediği her haceti yerine getirir."

"Ey Ali! Beni hakla gönderen ALLAH'u Teâlâ'ya yemin ederim ki ; Levh-i Mahfuz'da : 'Felan oğlu felan, şaki olarak yaratıldı ama ALLAH'u Teâlâ bu hükmü sildi ve onu saide döndürdü' diye yazılmıştır." (Ezeli ilimde onun tevbe edeceği bilindiğinden, muallak<askıdaki> kazada yazılan şekavet silinip, mübhem<değişmeyecek kesin> karardaki saadet hükmü yerini bulur.)

ALLAH'u Teâlâ bu (namazı kılan) kuluna, 70 bin Melek gönderir ki bir daha ki sene başına kadar, onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.

ALLAH'u Teâlâ, Adn Cennetlerine 770bin Melek gönderirde, onun için şehirler ve köşkler bina ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, ağaçlar dikerler.

Bu Cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir Cennette size tarifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.

Eğer bu kişi, bir daha ki seneye kadar ölürse, şehit olarak ölür. ALLAH'u Teâlâ ona, okuduğu İhlâs Sûresinin her bir harfine mukabil, 70bin hurî verir ki, her bir hurî'nin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

Ayrıca ona 70bin gılman, 70bin vildan(genç köleler, hizmetçiler), 70bin kethuda(ciddi iş takipçisi) ve 70bin kapıcı verir.

O gece İhlâs okuyan herkese, 70 şehit sevabı yazılır. Daha önce kıldığı ve daha sonra kılacağı tüm namazlar kabul edilir.

Anne babası cehennemde bile olsalar, onlara dua ederse, onlarda (sağlıklarında) ALLAH'u Teâlâ'ya hiçbir şeyi şirk koşmamışlarsa, ALLAH'u Teâlâ onları cehennemden çıkarır da, böylece onlar cennete girerler.

Beni hak Peygamber gönderen ALLAH'u Teâlâ'ya yemin ederim ki; Bu kişi, cennetteki makamını, ALLAH'u Teâlâ'nın yarattığı şekliyle göremedikçe yahut ona gösterilmedikçe, dünyadan çıkmaz.

Beni hak Peygamber gönderene kasem olsun ki; ALLAH'u Teâlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinde , ona 70bin Melek gönderir ki, ona selâm verirler, onunla musafaha ederler ve Sûr'a üfürülünceye kadar ona dua ederler.

Kıyamet günü en kıymetli ebrar Meleklerle haşrolunur.

ALLAH'u Teâlâ, yazıcı Meleklere; "Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın" diye emir buyurur.

Her kim Âhiret yurdunu niyet ederek bu namazı kılarsa, ALLAH'u Teâlâ ona o gece kendi katından büyük bir nasib verir.

ALLAH'u Teâlâ, ona rüyasında ; 30'u kendisini cennetle müjdeleyen , 30'u ona cehennem azabından eman veren, 30'u hata yapmasın diye koruyan, 10'uda (ondan dünyanın belalarını uzaklaştıran ve) kendisine düşmanlık edenlere tuzak kuran (ve ondan şeytanın hilelerini uzaklaştıran) 100 Melek göndermedikçe dünyadan çıkmaz"
[Kaynaklar: Suyuti,İhya-u Ulumiddin,El-Gunye,Rûhu'l-Beyan, Hazînetü'l Esrar]

-Bu namaz 2 rekatta bir selâmla 10 rekat olarak da kılınabilir, ancak her rekatta (10 yerine ) 100 ihlâs okuyacaktır...
-İki rekatta bir selâm verilecek, Fatiha'dan sonra okunan İhlâs'ı Şeriflerin başında ve aralarında besmele okunmayacak...
Hayırlı Kandiller

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak