Müminler Birlik Olmalidir

ayet ve hadisler

Ülkemizin hali, insanımızın hali her geçen gün kötüye gidiyor.

Kuran'ın birçok ayetinde müminlerin birbirlerine olan sevgilerinden, bağlılıklarından, merhametlerinden ve düşkünlüklerinden bahsedilmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir: 
*Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın. Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin arasını uzlaştırıp-ısındırdı ve siz O'nun nimetiyle kardeşler olarak sabahladınız. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyısındayken, oradan sizi kurtardı. Umulur ki hidayete erersiniz diye, Allah, size ayetlerini böyle açıklar. (Al-i İmran Suresi, 103) 
*Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve Allah'tan korkup-sakının; umulur ki esirgenirsiniz. (Hucurat Suresi, 10) 
*Müminlerin Sevgi ve Dayanışmalarından Gelen Manevi Kuvvetleri Dünya üzerinde insanlar arasında gerçek bir dostluk ve ittifak sağlayabilecek yegane güç ancak 'iman'dır. Dünya üzerinde insanlar arasında gerçek bir dostluk ve ittifak sağlayabilecek yegane güç ancak 'iman'dır. İman edenler, Allah rızası için birbirlerini sevmelerinin verdiği güç ile büyük bir manevi kuvvet oluştururlar.
*Sizin dostunuz (veliniz), ancak Allah, O'nun elçisi, rüku' ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. (Maide Suresi, 55)  Şüphesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever. (Saf Suresi, 4)

Bakın Kuranda ne diyor Allah'ımız;
Kim bir mümini bile bile öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere Cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet yağdırmış ve kendisi için büyük azap hazırlamıştır. 
4/NİSÂ-93

Bakın Kuran ne diyor;
'Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatım kurtarmış gibi olur.' Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler. Ama bundan sonra da onların çoğu yeryüzünde taşkınlık göstermektedirler.” (Maide, 5/32)

Sonuç olarak:

1. İnsan öldürmek, gerçekte, büyük bir zulüm, hüsran ve nedametin sonuçlarından başka bir şey olmayan büyük bir cinayettir. İnsan olanların bundan son derece sakınmaları gerekir.

2. Kim haksız yere veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın bir cana kıyarsa ,bütün insanları öldürmüş gibi olur. Demek ki haksiz yere bir cana kıymak, bütün insanlığı öldürmek kadar önem taşımakta ve o ölçüde bir suç işlenmesine sebep olmaktadır. Bir canı bütün insanlığa denk tutan bu açıklama, bir ferdi insanlık kadar genişletmekte, bütün insanlığı bir fertte görmektedir.

3. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış olur. Bir doktor ölmek üzere olan bir hastayı tıbbî müdahalelerle ve ilâhî takdirle hayata döndürüyorsa;  bütün hızıyla devam eden bir savaşı durdurmak için gayret sarfediyor ve durduruyorsa; açlıktan ölmekte olan insanlara gıda yardımı yapan insanlarla çeşitli tabiat âfetleri sebebiyle hayatını kaybetmek üzere olan insanları kurtarıyorsa bütün bunlar ve benzerleri aynı görevi yapmaktadırlar.

4. "Onlara" zamiri, Yahudileri ve Hristiyanları içine alan İsrâiloğullarına gitmektedir. Onlar, Allah'a verdikleri sözü bozdular, insanlara lanet ettiler, Allah'ın kelâmını değiştirdiler, Allah'a iftira ettiler, haksız yere peygamberleri öldürdüler, özellikle insanları acımasızca öldürdüler.

5. Toplumda aşırı gitmenin başka bir tanımı Mâide sûresinin 2. âyetindeki şu kısımdır: "Günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız." Topluma, Allah'ın günah saydığı ve düşmanlık duygularını salmanın uğruna birbirleriyle yardımlaşıp örgüt kuranlar, toplumun saadetini, dirlik düzenini, birlik beraberliğini katletmektedirler.


6. Yeryüzünde yapılan zulüm ve tahribatlar oluyor. Çok mâsum ve mazlumların hukukları kayboluyor, mahvoluyor. Güya toplum için çok insanlar feda ediliyor, milletin selâmeti için şahsi haklar zayi oluyor. Ayet, bir ferdin hakkının toplum için de olsa feda edilemeyeceğini, her hakkın Allah katında büyük olduğunu, hakkın küçüğüne, büyüğüne, azına, çoğuna bakılmadan korunması gerektiğini emrediyor.

"Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir." ayetinden maksat şudur:

Bütün insanlığın selameti için de olsa bir insanın hukukuna tecavüz edilmez ve o kişi öldürülmez. Allah yanında bir insanın hukuku ne ise bütün insanlığın hukuku da aynıdır. İnsanlık kurtulsun diye masum bir insanı feda edemezsiniz. Yoksa, bir insan öldüren kişi bütün insanları öldürmüş gibi günah kazanacaktır, şeklinde yorumlanmamalı.


Bir insanı öldürmeye teşebbüs eden kişi, Allah korkusundan dolayı onu öldürmekten vazgeçerse, büyük bir sevaba kavuşur. Bu insanın günahlarının silineceğini Allah bilir. Kul hakkını ise kul affeder.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'den  BİRLİĞİ BERABERLİĞİ TAVSİYE EDEN SÖZ
*"Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz." "Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz." 
*Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde: “Birbirinizi sevmedikçe gerçek anlamda iman etmiş sayılmazsınız” (Müslim) buyurmaktadır 
*Sevgide mümin farkı, gönlüne ve duygularına hâkim olmak demektir. 

Bize dua etmek düşüyor, ülkemizin insanımızın içinde bulunduğu bu durumdan kurtulması için bol bol dua etmemiz lazım. Allah bu dünyanın cazibesine kendini kaptırmış, vatanını düşmanlara satacak kadar, insanların ölümüne göz yumacak kadar,mümimini mümine öldürtecek kadar şeytana ruhunu satmış insanları ıslah etsin ve bizi onların şerrinden korusun inşaAllah. Allah kardeş kardeş geçinirken tek millet tek bayrak altında huzur içinde yaşarken bozgunculuk çıkarıp ayrı bayrak ayrı vatan diye kan döken gavurların pis oyunlarına alet olan insanları ıslah etsin ve bizi onların şerrinden korusun inşaAllah. Allah Kurana ve sünnete uygun olmayan hareket ve davranışları sırf birilerinin emri diye yapan insanları ıslah etsin ve bizi onların şerrinden korusun inşaAllah. Allah herkesin mantığını,kalbini,vicdanını ıslah etsin inşaAllah. Allah bu güzel vatanımızı ve bizi iç ve dış düşmanların şerrinden korusun inşaAllah. Allah bu ülkeyi gizli oyunların ve cahillerin etkisinden kurtarsın inşaAllah. Allah yar ve yardımcımız olsun inşaAllah. Amin

Ya Hadi Sen bu ülkeyi savaş içine sokanlara fırsat verme, Ya Hadi onları ıslah et onları Sen cezalandır Ya Hadi kötüleri ıslah et Ya Hadi vatanını satanları ıslah et Ya Hadi bozgunculuk çıkaranları ıslah et Ya Hadi müminleri öldürenleri ıslah et Ya Hadi müminlere müminleri öldürtenleri ıslah et Ya Hadi gecenin karanlığıyla sokaklara dökülenleri, başkalarını hastayı çocuğu rahatsız ederek gürültü ile korkutup huzur vermeyen silah atan sokaklarda bağırıp çağırarak kul hakkına giren münafıkları ıslah et Amin 


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak