Gece Uyumadan Once Dua

uyumadan önce okunacak dua
Gece yatarken okunacak dua.
Gece uyumadan önce okunacak dua.

Ey! uyumaya niyetlenen kimse yatağına uzan ve şöyle de:
'' Allah'ım, nefsimi Sana teslim ettim, bütün benliğimle Sana yöneldim.''
'' İşlerimi sana emanet ettim, sırtımı Senin kudretine dayadım.''
'' Senin rahmetinden ümitvarım, gazabından da korkuyorum.''
"Senin adınla ölür ve dirilirim."
'' Senin dergahından başka ne iltica edebilecek bir yer var, ne de güvenilir bir mekan.''
'' Senin merhametine sığınıyor ve Senden eman diliyorum.''
'' Ve indirdiğin Kitap'a, gönderdiğin Peygamber'e (sav) imanımı ikrar ediyorum.''

Şayet bunu okuduğun gece ölecek olursan, fıtrat üzere (mü’mince) ölmüş olursun; eğer sabaha erersen, hayır bulursun.

Kaynak: Buhari, Müslim, Tirmizi

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak