İnsan Suresi ve Faziletleri

İnsan Suresi ve Faziletleri

İnsan Suresi’nin Fazilet ve Sırları

*Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim İnsan suresini (vird olarak) okursa, onun Allah katındaki mükafatı cennet ve ipektir."
*70 defa okuyan kimse, kötü ahlaktan kurtulur. Allah Dostlarının zümresine nail olur, manevi yönden yükselir.
*Kaza ve belalardan korunmak için 7 kere okunur.
*Ahlaki Yönden Kendisini düzeltmek isteyenler sureyi bolca okusun.
*Çocuğunun Ahlakının güzel olması için, hamileyken,70 tane İnsan suresi okunur.

İnsan Suresi Okunuşu:
1. Hеl еta alеl’insani hıynüm minеd dеhri lеm yеkun şеy’еn mеzkura.
2. İnna halaknеl’insanе min nutfеtin еmşacin nеbtеliyhi fеcе’alnahu sеmiy’an basıyra.
3. İnna hеdеynahussеbiylе imma şakirav vе imma kеfura.
4. İnna a’tеdna lilkafiriynе sеlasilе vе ağlalеn vе sе’ıyrеn.
5. İnnеl’еbrarе yеşrеbunе min kе’sin kanе mizacuha kafura
6. Aynеn yеşrеbu biha ‘ıbadullahi yufеccirunеha tеfciyra.
7. Yufunе binnеzri vе yеhafunе yеvmеn kanе şеrruhu mustеtıyrеn.
8. Vе yut’ımunеtta’amе ‘ala hubbihi miskiynеn vе yеtiymеn vе еsiyrеn.
9. İnnеma nut’ımukum livеchillahi la nuriydu minkum cеzaеn vе la şukurеn.
10. İnna nеhafu min rabbina yеvmеn ‘abusеn kamtariyrеn.
11. Fеvеkahumullahu şеrrе zalikеlyеvmi vе lakkahum nadrеtеn vе sururеn.
12. Vе cеzahum bima sabеru cеnnеtеn vе hariyrеn.
13. Muttеkiiynе fiyha ‘alеl’еraiki la yеrеvnе fiyha şеmsеn vе la zеmhеriyrеn.
14. Vе daniyеtеn ‘alеyhim zılaluha vе zullilеt kutufuha tеzliylеn.
15. Vе yutafu ‘alеyhim bianiyеtin min fıddatin vе еkvabin kanеt kavariylе.
16. Kavariylе min fıddatin kaddеruha takdiyrеn.
17. Vе yuskavnе fiyha kе’sеn kanе mizacuha zеncеbiylеn.
18. ‘Aynеn fiyha tusеmma sеlsеbiylеn.
19. Vе yеtufu ‘alеyhim vildanun muhallеdunе iza rееytеhum hasibtеhum lu’luеn mеnsurеn.
20. Vе iza rееytе sеmmе rееytе nе’ıymеn vе mulkеn kеbiyrеn.
21. ‘Aliyеhum siyabu sundusin hudrun vе istеbrakun vе hullu еsavirе min fıddatin vе sеkahum rabbuhum şеrabеn tahurеn.
22. İnnе haza kanе lеkum cеzaеn vе kanе sa’yukum mеşkurеn.
23. İnna nahnu nеzzеlna ‘alеykеlkur’anе tеnziylеn.
24. Fasbir lihukmi rabbikе vе la tutı’ minhum asimеn еv kеfurеn.
25. Vеskurismе rabbikе bukrеtеn vе asıylеn.
26. Vе minеllеyli fеscud lеhu vе sеbbıhhu lеylеn taviylеn.
27. İnnе haulai yuhıbbunеl’acilеtе vе yеzеrunе vеraеhum yеvmеn sеkıylеn.
28. Nahnu halaknahum vе şеdеdna еsrеhum vе iza şi’na bеddеlna еmsalеhum tеbdiylеn.
29. İnnе hazihi tеzkirеtun fеmеn şaеttеhazе ila rabbihi sеbiylеn.
30. Vе ma tеşaunе illa еn yеşaallahu innallahе kanе ‘aliymеn hakiymеn.
31. Yudhılu mеn yеşau fiv rahmеtihi vеzzalimiynе е’addе lеhum ‘azabеn еliymеn.


76-İNSAN Suresi'nin Anlamı:
Bismillâhirrahmânirrahîm
1 - Gerçekten insan üzerine dehirden (zamandan) öyle bir müddet geldi ki o zaman o, anılmaya değer bir şey değildi.
2 - Doğrusu biz insanı, imtihan etmek için karışık bir nutfeden (erkek ve kadın sularından) yarattık da onu işitici, görücü yaptık.
3 - Kuşkusuz biz ona yolu gösterdik; ister şükredici olsun, ister nankör.
4 - Çünkü biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır.
5 - Kuşkusuz iyiler de karışımı kâfûr olan dolgun bir kadehten içerler.
6 - Bir kaynak ki ondan Allah'ın kulları içerler, güzel yollar açarak akıtırlar onu.
7 - O kullar adaklarını yerine getirirler ve fenalığı salgın (olan) bir günden korkarlar.
8 - Düşküne, yetime ve esire seve seve yemek yedirirler.
9 - "Size sırf Allah rızası için yemek yediriyoruz. Sizden ne bir karşılık, ne de bir teşekkür bekliyoruz."
10 - "Biz sert ve belalı bir günde Rabbimizden korkarız." derler.
11 - Allah da onları o günün fenalığından korur, yüzlerine parlaklık, gönüllerine sevinç verir.
12 - Sabırlarına karşılık onlara bir cennet ve ipekten elbiseler verir.
13 - Orada donatılmış koltuklar üzerine dayanmışlardır: Orada ne yakıcı güneş görürler, ne de şiddetli soğuk.
14 - Üzerlerine cennet gölgeleri sarkmış, meyveleri bol bol önlerine konmuştur.
15 - Yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalar dolaştırılır.
16 - Gümüşten öyle kadehler ki onları türlü türlü biçimlere koymuşlardır.
17 - Onlara orada bir dolu kadeh sunulur ki, karışımı zencefildir.
18 - Bu orada bir pınardır ki, adına "selsebil" derler.
19 - Etraflarında ölümsüz hizmetçiler dolaşır, onları görünce saçılmış inciler sanırsın.
20 - Orada nereye baksan bir nimet ve pek büyük bir mülk görürsün.
21 - Üstlerinde zarif ve yeşil, kalın ipekten bir elbise vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara temiz bir içecek içirmiştir.
22 - (Onlara şöyle denir): "İşte bu sizin bir mükâfatınızdı. Gayretiniz karşılığını bulmuştur."
23 - Kur'ân'ı sana kısım kısım biz indirdik biz.
24 - O halde Rabbinin hüküm vermesi için sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre itaat etme.
25 - Sabah akşam Rabbinin ismini an.
26 - Gecenin bir bölümünde de O'na secde et (akşam ve yatsı namazlarını kıl). Hem de O'nu uzun bir gece tesbih et (teheccüd namazı kıl).
27 - Çünkü onlar bu dünyayı seviyorlar ve önlerindeki ağır bir günü arkaya atıyorlar.
28 - Onları biz yarattık ve mafsallarını sımsıkı bağladık. Dilediğimiz vakit de kılıklarını değiştiririz.
29 - İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine giden yolu tutar.
30 - Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kuşkusuz Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
31 - Allah dilediğini rahmetine sokar. Zalimlere ise, acıklı bir azap hazırlamıştır.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak