Rabbinin Rizasina Ermek İcin Sabret

Rabbinin Rizasina Ermek İcin Sabret

Sabret Allah sabredenlerle beraberdir. Sabret çünkü hiçbir dert sonsuz değildir. Bu günler geçecek ve eğer sen bu günlerde sabredersen kazananlardan olacaksın.

Günahlara kefarettir her dert
Günahlara kefarettir gönüldeki her keder,
Niyetler halis olunca, ameller olmaz heder.
SABRET bak daha neler göreceksin neler,
Rabbim ihmal değil, sadece imtihan eder...
Bak ne diyor rehberimiz Kuranı Kerim ve peygamberimiz (sav):
Sabredenlere, mükafatlar hesapsız verilir. [Zümer 10]
Ey iman edenler, Allah’tan sabır ve namazla yardım isteyin. Allahü teâlâ elbette sabredenlerle beraberdir. [Bekara 153]
İmanı en üstün olan; sabırlı, cömert ve hoşgörülü olandır. [Deylemi]
Hak teâlâ, sevdiği kulu dertlere müptela kılar, o da sabrederse, ondan razı olur. [Deylemi]
En üstün ibadet sıkıntıya sabretmektir. [Tirmizi]
Yeminle söylüyorum, uğradığı zulme sabredenin Allahü teâlâ şerefini arttırır. [Taberani]
Allahü teâlâ buyurdu ki: Benim hükmüme razı olmayan ve verdiğim musibete sabretmeyen benden başka Rab arasın. [Taberani]
SABIR HAZİNEDİR.
Eyyubü, [mal ve canına gelen musibetlere] sabredici bulduk. O ne güzel kuldu, hep Allah’a yönelir, Ona sığınırdı. [Sad 44]
İmanın yarısı sabır, diğer yarısı ise şükürdür. [Beyheki]
Kimde şu üç şey varsa, dünya ve ahiretin hayrına kavuşmuş demektir: Kazaya rıza, belaya sabır, rahatlıkta dua. [Deylemi]
Derdini açıklayan sabretmiş olmaz. [İ.Maverdi]
Uğradığı belayı gizleyenin günahları affolur. [Taberani]
Sıkıntılı iken on defa "Hasbiyallahü la ilahe illahü, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azim" okuyanın Allahü teâlâ sıkıntısını giderir.[Şir’a]
*Biri, "Ey Allah’ın Resulü, malım gitti, param gitti, vücudum hasta oldu" dedi. Ona buyurdu ki:
(Malı gitmeyen, parası bitmeyen ve hasta olmayanda hayır yoktur. Çünkü Allahü teâlânın sevdiği kul, belaya maruz kalır.) [Ebu Davud]
İbni Mübarek hazretleri buyurdu ki:
*Musibet birdir. Musibetin geldiği kişi, feryat eder, ağlar, sızlarsa, iki olur. Biri musibetin kendisidir, diğeri sevabın gitmesi. İkincisi öncekinden daha büyüktür. Sabredenlere verilen sevabın miktarını Allahü teâlâdan başkası bilmez.
*KADERE RIZA DUASI: “Ya Rabbî, kaderine rıza göstermemi nasip et” diye dua et! [Taberanî
*Şer zannedilen şeyde hayır olabilir.Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinin şiirini hatırlayalım:
Hak, şerleri hayreyler,

Zannetme ki gayreyler,

Ârif onu seyreyler,
Mevlâ görelim n’eyler,
N’eylerse, güzel eyler.
*Tevekkül; Allah’a dayanıp güvenmek, O’na sığınmak, O’ndan istemek, her şeyi O’ndan bilmek, O’ndan gelene razı olmak, O’nun yaptıklarını güzel görmektir. “Hak şerleri hayreyler / Zannetme ki gayr eyler / Arif anı seyreyler / Mevla görelim neyler / Neylerse güzel eyler” demektir.
*Kadere iman, kederlerin ilacıdır. Acıları tatlılaştıran, zorlukları kolaylaştıran, yokuşları inişlere, külfetleri nimetlere çeviren, kahırları lütuflara döndüren bu imandır. Hz. Peygamber (s.a.v.) bu imanla, bu teslimiyetle dünyanın en büyük inkılabını gerçekleştirmiştir. Kendisi bu teslimiyeti yaşadığı gibi mü’minlere de tavsiye etmiş ve abdest alıp yatağa sağ tarafımızı koyup şöyle dua etmemizi söylemiştir. “Allah’ım! Sana teslim oldum. İşimi Sana havale ettim. Ümit ve korku içinde sırtımı Sana dayadım. Senden başka hiç bir sığınak ve korunak yoktur.” (Buhari, Vudû, 75)
*Yakup peygamber Yusuf’un üzüntüsünü kalbine gömüyor ve şöyle diyordu: “Ben üzüntümü ve tasamı ancak Allah’a arz ederim.” (Yusuf, 86)
Selam olsun tüm dertlilere. Sabret dostum Allah'ın rızasına ermek için sabret...
Zehra

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak