Zor Anlarda Peygamberimizden Dualar

dertli anlarda dualar


Sevgili derttaşlar nasılsınız, umarım iyisinizdir, nasıl iyi olalım dertler bitmiyor diyenler vardır. Hayat öğretti ki Rabbimin verdiği her musibetin ardında mutlaka bir hediye vardır gönderenin hatrına o derdi hamd ile misafir etmek bize yakışır.
Allah sevdiği kullarına dert verir. Başınıza çok kötü bir dert gelirse benim öyle anlarda kendi kendime söylediğim ve hep beni ferahlatan sözleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Her şey gelip geçer, bu da geçecek, bu da bir sınav.  zor anları hep duayla atlattık. Derdimiz ne kadar büyük olursa olsun biz her derdi duayla, namazla,sabırla, hamd etmeye devam ederek atlatacağız. Rabbim bizi beter dertlerden korusun ve bu derdimize de tez zamanda deva versin inşaallah. 

Zor anlarda peygamberimizin sav. okumamızı tavsiye ettiği duaları hepimiz için paylaşıyorum.
  • Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ı bir şey üzecek olsa şu duayı okurdu: 
"Yâ Hayyu ya Kayyum, birahmetike estağisu. 
Anlamı: Ey diri olan, ey Kayyüm olan Rabbim rahmetin adına yardımını talep ediyorum." 
Ve keza şöyle derdi: 
"Elizzu bi-yâ-ze'l-celâli ve'l-İkrâm." (Yâ ze'l-celâli ve'l-ikrâm)i devamlı söyleyin!

Tirmizi Daavât 99, (3522).
  • Esmâ Bintu Umeys (radıyallâhu anhâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bana: "Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?" diye sordu ve şu duayı söyledi: 
"Allâhu, Allâhu Rabbi lâ üşriku bihi şey'en. 
Anlamı:Rabbim Allah'tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!"

Ebu Dâvud, Salât 361, (1525), İbnu Mâce, Dua 17, (3882).
  • el-Hudri (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) bir gün Mescid'e girdi. Orada Ensâr'dan Ebü Ümâme (radıyallahu anh) denen kimse ile karşılaştı. Ona:
"Ey Ebu Ümâme, niçin seni namaz vakti dışında Mescid'de oturmuş görüyorum?" diye sordu.
"Peşimi bırakmayan bir sıkıntı ve borçlar sebebiyle ey Allah'ın Resülü" diye cevap verdi. Bunun üzerine Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselâm):
"Sana bazı kelimeler öğreteyim mi? Bunları okursan, Allah, senden sıkıntını giderir ve borcunu öder."
"Evet, ey Allah'ın Resülü, öğret!" dedim.
"Öyleyse, dedi, akşama çıktın mı sabaha erdin mi şu duayı oku: "Allahım üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım."
(Ebü Ümâme) der ki: "Ben bu duayı yaptım, Allah benden gamımı giderdi, borcumu ödedi."
Ebü Dâvud, Salât 367, (1555).
  • Hz. İbnu Abbâs (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm) üzüntü sırasında şu duayı okurdu: 
"Halim ve azim. olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Kıymetli Arş'ın Rabbi, arzın Rabbi, Semâvât'ın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur."

Buhâri, Daavât 27, Tevhid 22, 23; Müslim, Zikr 83, (2730); Tirmizi, Daavât 40, (8431); İbnu Mâce, Dua 17, (3883).
  • Hz. Sa'd (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Balığın karnında iken, Zü'n-Nün'un yaptığı dua şu idi: 
Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü mine'z-zâlimin. Allahım! Senden başka ilâh yoktur, seni her çeşit kusurlardan tenzih ederim. Ben nefsime zulmedenlerdenim." Bununla dua edip de icâbet görmeyen yoktur."
Tirmizi, Daavât 85. (3500).

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak