Her gun Okunacak Dualar

DUA - GÜNLÜK DUALAR - Günlük Okunacak Dualar, Günlük Dua, günlük okunan dualar, Peygamberimizin Günlük Duaları, okunacak dua, günlük okunacak dua Hadisi şeriflerde her gün okumamız tavsiye edilen dualar.

Hadisi şeriflerde buyuruldu ki:
Bir kimse sabah akşam 3 kere 'Bismillahillezi la yedurru ma'asmihi şey'ün fil'erdı vela fissemai ve hüvessemi'ul'alim.'' derse ona hiçbir şey zarar veremez.
Bir kimse sabahleyin / akşamleyin 3 defa; ''Euzü billahissemi'il'alimi mineş-şeytanirracim'' diyerek Haşr suresinin son 3 ayetini okursa Allah ona 70.000 meleği vekil edip akşama/sabaha kadar kendisine dua ederler.
Her gün 100 kere salavat getiren münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamet günü şehitlerle beraber olur.
Her gün 70 kere istigfar ederse (Estagfirullah derse) 700 günahı affolur.
Her sabah Ayetel kürsi, İhlas Suresi ve Fatiha okuyup ölenlerin ruhuna göndermelidir.
Dertlerden kurtulmak, murada kavuşmak, din ve dünya zararlarından kurtulmak için 500 defa ''La havle vela kuvvete illa billah'' ile evvelinde ve sonunda 100 er defa salavatı şerife okuyup dua etmelidir.


Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak