Hadislerde Kadınlarkadınlar
Ebü Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Allaha ve ahiret gününe inanan bir kadına, bir gece ve gündüz devam edecek bir mesafeye, yanında bir mahremi olmadıkça gitmesi helâl değildir"Buhârî, Taksîru's-Salât 4; Müslim, Hacc 419, 422, (1339); Muvatta, İsti'zân 37, (2, 979); Ebü Dâvud, Menâsik 2, (1723-1725); Tirmizî, Radâ 15, (1170)


***Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Kadınlara hayırhah olun, zira kadın bir eyeği kemiğinden yaratılmıştır Eyeği kemiğinin en eğri yeri yukarı kısmıdır Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın Kendi haline bırakırsan eğri halde kalır Öyleyse kadınlara hayarhah olun"
Buhari, Nikah 79, Enbiya 1, Edeb 31, 85, Rikak 23; Müslim, Rada 65, (1468); Tirmizi, Talak 12, (1188)

***İbnu Abbas (radıyallâhu anhümâ) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) şöyle buyurdular: "Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın!"
Bunun üzerine bir adam kalkarak: "Ey Allah'ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!" dedi Aleyhissalâtu vesselâm: "Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!" diye emretti"Buhâri, Cezâu's-Sayd 26, Cihâd 140, 181, Nikâh 111; Müslim, Hacc 424, (1341)

***Enes(ra) anlatıyor;Resulullah (sav) Fatıma (ra)'ya, bir köle getirdi Bunu ona hibe etmişti HzFatma'nın üzerinde (çok uzun olmayan) bir elbise vardı, elbiseyi başına çekecek olsa öbür ucu ayaklarına ulaşmıyordu Elbisesiyle ayaklarını örtecek olsa üst ucu başına yetişmiyordu Resulullah (sav), örtünme hususunda maruz kaldığı sıkıntıyı görünce: "Bu kıyafette olmanın sana bir mahzuru yok, zira, karşındakiler baban ve kölendir" buyurdu kaynak;Ebu Davud, Libas 35, (4106)

***Ümmü Seleme anlatıyor;Ben Resulullah (sav)'ın yanında idim Yanında Meymüne Bintu'l-Haris (ra) da vardı (Bu esnada) İbnu Ümmi Mektum bize doğru geliyordu -Bu vak'a, tesettürle emredilmemizden sonra idi- ve yanımıza girdi Resulullah (sav) bize: "Ona karşı örtünün!" emretti Biz: "Ey Allah'ın resulü! O, ama ve bizi görmeyen (ve varlığımızı tanımayan) bir kimse değil mi?" dedik Bunun üzerine: "Siz de mi körlersiniz, siz onu görmüyor musunuz ?" buyurdu kaynak;Ebu Davud, Libas 37, (4112); Tirmizi, Edeb 29, (2779)


***Ebu Üseyd anlatıyor,Resulullah (sav), mescidden çıkıyordu Yolda kadınlarla erkeklerin karışmış vaziyette olduklarını görünce, kadınlara: "Sizler geride kalın Yolun ortasından gitmeyin, kenarlarından gidin" diye ferman buyurdu Bundan sonra, kadınlar nerdeyse duvara değecek şekilde kenardan yürürdü. Bazan bu değmeler sebebiyle, elbisenin duvara takıldığı olurdu kaynak;Ebu Davud, Edeb 180, (5272)

***İbnu Ömer anlatıyor;Resulullah (sav): "(Ey kadınlar topluluğu!) Ben, akıl sahiplerine aklı ve dini nakıs olanlardan galebe çalan sizin kadarını hiç görmedim!" demişti İçlerinden dirayetli bir kadın: "Bizim aklımızın ve dinimizin noksanlığı nedir?" diye sordu "Aklınızın noksanlığı, şahidlikte, iki kadının şehadetinin bir erkek şehadetine denk olmasıdır Dindeki noksanlık ise, (ay hali sebebiyle) ramazanda oruç yemeniz ve bazı günler namaz kılmamanızdır" cevabını verdi (Bu, Sahiheyn'de geçen uzunca bir hadisten bir parçadır) kaynak;Ebu Davud, Sünnet 16, (4679); Müslim, İman 132, (79); Buhari, Hayz 6; İbnu Mace, Fiten 19, (4003)

***Üsame İbnu Zeyd anlatıyor;Resulullah (sav) buyurdular ki: "Erkeklere kendimden sonra kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım"

***Mutarrıf İbnu Abdillah'ın anlattığına göre, bu zatın iki hanımı vardı Bunlardan birinin yanından çıkmıştı Geri dönünce, hanımı: "Falan hanımın yanından geliyor olmalısın!" dedi Mutarrıf: "Hayır," dedi "İmran İbnu Husayn'ın yanından geliyorum O bana Resulullah'ın şu sözünü nakletti: "Cennet sakinlerinin en azı kadınlardır.’’


***Ümmü Seleme (radiyallahu anha) anlatiyor: "Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Hangi kadın, kocası kendisinden razi olarak vefat ederse, cennete girer'' Tirmizi, Rada 10, (1161)

***Yine Ebu Hüreyre (radiyallahu anh) anlatiyor: "Ey Allah'in Resulü dedi, hangi kadın daha hayırlıdır?''
"Kocasi bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden nefis ve malında, kocasının hosuna gitmeyen seyle ona muhalefet etmeyen kadın!" diye cevap verdi" Nesai, Nikah 14 (6,68)

***Hakim Ibnu Mu'aviye babasi Mu'aviye (radiyallahu anh)'den anlatiyor: "Ey Allah'in Resülü! dedim, bizden her biri üzerinde, zevcesinin hakki nedir?''
"Kendin yiyince ona da yedirmen, giydigin zaman ona da giydirmen, yüzüne vurmaman, takbîh etmemen, evin içi hariç onu terketmemen"
(Ebu Davud, Nikah 42, (2142, 2143, 2144)

***İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: "Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki:
"Mazur bir sebep yokken kocasından boşanma talep eden kadın cennetin kokusunu bile bulamaz. Halbuki cennetin kokusu kırk yıllık yürüme mesafesinden duyulur"
(Kütüb-i Sitte, 6597)

Rasulullah (SAV) "Harama bakan her göz, göz zinasi yapmis olur Bir kadin güzel koku sürünüp erkekler arasindan gecerse, yahut erkeklerin bulundugu yere gelirse bircok göz zinasi günahi kazanir," buyurmustur
(Age sh: 320, Miskat El Mesabih)

"Hangi kadin kokulanir ve (bu) kokuya duysunlar diye bir topluluga ugrarsa, o kadin zina edicidir. Ona bakan her göz de zina edicidir" buyurmustur (Age sh: 320, Feyzul Kadir C:2 sh: 26)

***Yine Rasulullah (SAV) " Kadin sirf kocasindan baskasinin faydalanmasi, zevk almasi icin kokulanir ise, o fiili ancak bir ates ve bir ar (ayip) olur" (Age sh: 321)

***Hanımlarınızı üzmeyin Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir Onlara yumuşak olun, iyilik edin! [Müslim]

***Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hz Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur.Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hz Asiye gibi sevaba kavuşur [İGazali]

***Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teâlâ sever, rızıklarını artırır [İLâl]

***En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkâr davranan güzel ahlaklı kimsedir [Tirmizi]

***En iyi Müslüman, hanımına en iyi davranandır İçinizde, hanımına en iyi davranan benim [Nesai]

**Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır [RNasıhin]

***Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları, oruçları kabul olmaz[Mürşid-ün-nisa]

***Hanımını döven, Allah’a ve Resûlüne asi olur Kıyamette onun hasmı ben olurum[RNasıhin]

***Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür [İAsakir]

***Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun! [Hakim]

***Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur[Taberani]

***İki kız evladına güzel muamele eden, mutlaka Cennete girer [İbni Mace]

***İki kızı veya iki kız kardeşi olup da, maişetlerini güzelce sağlayanla Cennette beraber oluruz[Tirmizi]

***Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allahü teâlâ rahmetle nazar ederAllahü teâlâ rahmetle nazar ettiğine de azap etmez [Harâiti]

***Çarşıdan turfanda meyve alıp evine getiren, sadaka sevabı alır Getirdiğiniz meyveyi, erkek çocuklarından önce kız çocuklarına verin! Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibi çok sevap kazanır Allah korkusundan ağlayana Cehennem haramdır[İbni Adiy]

Üç kızına, ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakan, yedirip giydiren, elbette Cenneti kazanır [Ebu Davud]

Üç kız veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı, Allahü teâlâ Cennete koyar Eshab-ı kiramdan biri, (İki tane olursa da aynı mıdır?) diye sual edince, Peygamber efendimiz (Evet, iki tane olursa da aynıdır) buyurdu Başka birisi, (Ya bir tane olursa?) diye sual etti Cevabında buyurdu ki: (Bir tane de olsa gene aynıdır) [Hakim, Harâiti]

Hz Aişe (RA): "Allah ilk muhacir kadınlara rahmet eyleye, Yüce Allah: "Mü'min kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar" âyetini indirince, onlar eteklerinden bir parça keserek, onunla başlarını örttüler" (4) der

Yine Hz Âişe (RA) bir gün Ensar kadınlarından sitayişle bahsederken, buna benzer bir ifade ile, başörtüsü emrine nasıl uyduklarını anlatır (5)

(4) Buhâri, Tefsir, Tefsir-u Süreti'n-Nûr, 13 (V, 13) Ebû Dâvûd, Libâs, 33(IV, 3577; Beyhaki, VII, 88
(5) Ebû Dâvûd, Libas, 32 (IV, 356)

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak