Abese Suresi

abese suresi fazileti

Peygamber efendimiz şöyle buyururlar ; Hangi mümin Abese suresini ihlaslı bir şekilde zikrederse, o büyük gün ( kıyamet gününde) cennet’le müjdelenir, ve kıyamet gününde saygıyla karşılanır.


Abese Suresinin Mucize Sırları:

İmanını güçlendirmek isteyen müminler Abese Suresini bol bol zikretsin,
Hacetlerinizin hepsinin gerçekleşmesi için sureyi 3 defa zikredin,
Abese suresini yanında bulunduran ve sürekli okuyan kişi gelecek tehlikelerden emin olur ve uzaklaşır.
Zordamı kaldın Abese Suresinin 20.ayetini oku 
Summessebile yesserahu'' Anlamı:Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.

Abese Suresi'nin Anlamı 80-Abese 
Mekke'de inmiştir, 42 (kırkiki) âyettir. Adını, "yüzünü ekşitti, buruşturdu" anlamına gelen ilk kelimesinden almıştır. Bu sûrenin iniş sebebiyle ilgili olarak şöyle bir hadise nakledilmiştir: Efendimiz; Velîd, Ümeyye b. Halef, Utbe b. Rabîa gibi Kureyş'in ileri gelenlerine İslâm'ı anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir ve "Yâ Resûlallah! Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" der. O esnada Resûlullah (a. s.) cevap vermez. Çünkü Kureyş'in bu ileri gelen kimseleri, zaten kendilerine özel muamele edilmesini istiyorlardı. Efendimiz onları gücendirmek istemedi. Abdullah tekrar seslenince elinde olmayarak yüz hatları değişti. Bu esnada onlar kalkıp gittiler. Biraz sonra bu âyetler geldi. Resûlullah'ın bazı davranışlarını tenkit ve onu ikaz mahiyetinde gelen bu ve benzeri âyetler, onun hak peygamber olduğuna en büyük delildir. Zira hiç kimse kendisini bu şekilde tenkit etmez.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.


1 - (Peygamber) Yüzünü ekşitti ve döndü.


2 - Kendisine âmâ geldi, diye.


3 - Ne bilirsin, belki o temizlenecek?


4 - Veya öğüt belleyecek de öğüt ona fayda verecek.


5 - Ama buna ihtiyaç hissetmeyene gelince,


6 - Sen ona yöneliyorsun.


7 - Onun temizlenmemesinden sana ne?


8 - Ama sana can atarak gelen,


9 - Allah'tan korkarak gelmişken,


10 - Sen onunla ilgilenmiyorsun.


11 - Hayır hayır, sakın. Çünkü o Kur'ân bir öğüttür.


12 - Artık dileyen onu düşünür.


13 - O, değerli sahifelerdedir.


14 - Yüksek tutulan tertemiz sahifelerde.


15 - Yazıcıların ellerindedir,


16 - Değerli, iyi yazıcıların.


17 - O kahrolası insan, ne nankör şey.


18 - O yaratan onu hangi şeyden yarattı?


19 - Bir damla sudan, onu yarattı da biçime koydu.


20 - Sonra ona yolunu kolaylaştırdı.


21 - Sonra onu öldürdü de kabre koydurdu.


22 - Sonra dilediği vakit onu tekrar diriltir.


23 - Hayır hayır, doğrusu o, hiç Allah'ın emrini tam yerine getirmedi,


24 - Bir de o insan yiyeceğine baksın.


25 - Biz o suyu bol bol döktük.


26 - Sonra toprağı nasıl da yardık.


27 - Bu suretle orada ekinler bitirdik.


28 - Üzümler, yoncalar,


29 - Zeytinlikler, hurmalıklar,


30 - İri ve sık ağaçlı bahçeler,


31 - Meyveler, çayırlar bitirdik.


32 - Siz ve hayvanlarınız faydalansın diye.


33 - Kulakları sağır eden o gürültü geldiğinde,


34 - O gün kişi kaçar, kardeşinden...


35 - Anasından , babasından..


36 - Eşinden ve oğullarından.


37 - Onlardan her birinin o gün başından aşan işi vardır.


38 - Yüzler var ki, o gün parıl parıl,


39 - Güler, sevinir.


40 - Yüzler de var ki, o gün tozlanmış,


41 - Onları karanlık bürümüş,


42 - İşte onlardır kâfirler, haktan sapanlar.


Abese Suresi Okunuşu (Türkçe Harflerle Okunuşu, Latin Harflerle Okunuşu)


1. Abese ve tevella.   

2. En caihul'a'ma.   

3. Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.   

4. Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.   

5. Emma menistağna.   

6. Feente lehu tesadda.   

7. Ve ma 'aleyke ella yezzekka.   

8. Ve emma men caeke yes'a.   

9. Ve huve yahşa.   

10. Feente 'anhu telehha.   

11. Kella inneha tezkiretun.   

12. Femen şae zekerehu.   

13. Fiy suhufin mukerremetin.   

14. Merfu'atin mutahheretin.   

15. Bieydin seferetin.   

16. Kiramin bereretin.   

17. Kutilel'insanu ma ekferehu.   

18. Min eyyi şey'in halekahu.   

19. Min nutfetin halekahu fekadderehu.   

20. Summessebiyle yesserehu.   

21. Summe ematehu feakberehu.   

22. Summe iza şea enşerehu.   

23. Kella lemma yakdı ma emerehu.   

24. Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.   

25. Enna sabebnelmae sabben.   

26. Summe şakaknel'arda şakkan.   

27. Feenbetna fiyha habben.   

28. Ve 'ineben ve kadben.   

29. Ve zeytunen ve nahlen.   

30. Ve hadaika ğulben.   

31. Ve fakiheten ve ebben.   

32. Meta'an lekum ve lien'amikum.   

33. Feiza caetissahhatu.   

34. Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.   

35. Ve ummihi ve ebiyhi.   

36. Ve sahıbetihi ve beniyhi.   

37. Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.   

38. Vucuhun yevmeizin musfiretun. 

39. Dahıketun mustebşiretun.

40. Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun. 

41. Terhekuha kateretun.

42. Ulaike humulkeferetulfeceretu.
Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak