Meryem Suresi

meryem suresi fazileti
Meryem Suresi okunuşu,anlamı ve faziletleri.

Meryem Suresi’nin Sırları Hakkında Rivayetler
*Bu Sure yazılır ve bir su içine konulur, daha sonra korkmuş bir kişiye içirilirse, Allah’ın izniyle korkusu gider.
*Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.
*Hamile kalamayıp düşük yapan kişiler için , Meryem suresinin 5-15. ayetleri yazılıp zemzem suyuna konulur, yazılar o suda silininceye kadar bekletilir ve o sudan bu ayetler okunarak içilirse Bi-iznillah murad gerçekleşir.
*Bir kadın hamile kalmak isterse, hayızdan yıkandığı zaman Meryem Suresi 19,21 ve 22. ayetleri ile Yasin Suresinin 82-83 ayeti kerimelerini yazar, zemzem suyunda yazılar çıkıncaya kadar bekletir ve o suyun şifa vereceğini Allah’ Teladan ümit ederek içerse, Allah’ın izni ile hamile kalır.
*Kolay doğum yapmak isteyen hamile bir kadının, bu sureyi çokça okuması ile bi-iznillah doğumu kolay geçer..
*Hamile kalmak isteyen kadın adetinin arkasından 19 gün her gün bir kere okusun. (Tecrübe edilmiş ve tecrübe edenler hamile kalmıştır,tabii her şeyi nasip eden Allah,bu sureyi vesile kılıp isteyen herkese anne olmayı,çocuğunu kucağına alıp,hayırlı evlat olarak yetiştirmeyi nasip etsin inşaallah)
19-MERYEM Suresi Anlamı:
Bismillahirrahmânirrahîm 
Mekke döneminde inmiştir. 98 âyettir. Bazı tefsir bilginlerine göre 58 ve 71. âyetler Medine döneminde inmiştir. Sûre, Meryem'in, oğlu İsa'yı nasıl dünyaya getirdiğini anlattığı için bu adla anılmıştır. Sûrede başlıca, tevhit inancını yerleştirmek amacıyla bazı peygamberlerin kıssaları ve kıyamet sahneleri konu edilmektedir.
1.    Kâf Hâ Yâ Ayn Sâd.    
2.    Bu, Rabbinin, Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır  
3.    Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı.    
4.    O şöyle demişti: "Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım."    
5, 6.    "Gerçek şu ki ben, benden sonra gelecek akrabalarım(ın isyankâr olmaların)dan korkuyorum. karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl!"    
7.    (Allah şöyle dedi:) "Ey Zekeriyya! Haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik."    
8.    Zekeriyya, "Rabbim!" "Hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmış iken, benim nasıl çocuğum olur?"    
9.    (Vahiy meleği) dedi ki: "Evet, öyle. (Ancak) Rabbin diyor ki: "Bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce, hiçbir şey değil iken seni de yarattım."    
10.    Zekeriyya, "Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına)bir işaret ver", dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır" dedi.    
11.    Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. (Konuşmak istedi, konuşamadı) ve onlara "Sabah akşam Allah'ı tespih edin" diye işaret etti.    
12, 13, 14.    (Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) "Ey Yahya kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.    
15.    Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun!    
16, 17.    (Ey Muhammed!) Kitapta (Kur'an'da) Meryem'i de an.Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.    
18.    Meryem, "Senden, Rahmân'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)" dedi.    
19.    Cebrail, "Ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim" dedi.    
20.    Meryem, "Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?" dedi.    
21.    Cebrail, "Evet, öyle. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten (ezelde) hükme bağlanmış bir iştir" dedi.    
22.    Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.    
23.    Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım!" dedi.    
24.    Bunun üzerine (Cebrail) ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı."    
25.    . "Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün."    
26.    "Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, "Şüphesiz ben Rahmân'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insan ile konuşmayacağım" de.    
27.    Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: "Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!"    
28.    "Ey Hârûn'un kız kardeşi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi."    
29.    Bunun üzerine (Meryem, çocukla konuşun diye) ona işaret etti. "Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz?" dediler.    
30.    Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı (İncil'i) verdi ve beni bir peygamber yaptı."    
31.    "Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti."    
32.    "Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı."    
33.    "Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selâm (esenlik verilmiştir)."    
34.    Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.    
35.    Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece "ol!" der ve o da oluverir.    
36.    Şüphesiz, Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse (yalnız) O'na kulluk edin. Bu, dosdoğru bir yoldur.    
37.    (Fakat hıristiyan) gruplar, aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline!    
38.    Bize gelecekleri gün (gerçekleri) ne iyi işitip ne iyi görecekler! Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.    
39.    Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.    
40.    Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız, biz! Ancak bize döndürülecekler.  
41.    Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi. 42.    Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"    
43.    "Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim." 
44.    "Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan Rahmân'a isyankâr olmuştur."    
45.    "Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum."    
46.    Babası, "Ey İbrahim! Sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş!" dedi.    
47.    İbrahim şöyle dedi: "Esen kal! Senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle kuşatmıştır."    
48.    "Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb'ime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum."    
49.    İbrahim, onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak ile Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.    
50.    Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik (güzel bir söz ile anılmalarını temin ettik).    
51.    Kitapta, Mûsâ'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insan idi. Bir resül, bir nebi idi.    
52.    Ona, Tûr dağının sağ tarafından seslendik ve kendisi ile gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.    
53.    Rahmetimiz sonucu kardeşi Hârûn'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.    
54.    Kitap'ta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimse idi. Bir resül, bir nebi idi. 55.    Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabb'inin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı.    
56.    Kitap'ta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir nebi idi.    
57.    Onu yüce bir makama yükselttik.    
58.    İşte bunlar, Adem'in ve Nûh ile beraber (gemiye) bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebîlerdir. Kendilerine Rahmân'ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.    
59.    Onlardan sonra, namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.    
60, 61.    Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahmân'ın, kullarına gıyaben vaad ettiği "Adn" cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun va'di kesinlikle gerçekleşir.    
62.    Orada boş söz işitmezler. Yalnızca (meleklerin) "selam!" (deyişini) işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.    
63.    İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.    
64.    (Cebrail şöyle dedi:) "Biz ancak Rabbinin" emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir."    
65.    (Allah) göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde, O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç, O'nun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?    
66.    İnsan, "Öldüğümde gerçekten diri olarak (topraktan) çıkarılacak mıyım?" der.    67.    İnsan, daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi?    
68.    Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü hazır edeceğiz.    
69.    Sonra her bir topluluktan, Rahman'a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip çıkaracağız.    
70.    Sonra, oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.    
71.    (Ey insanlar!) Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.    
72.    Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş halde bırakırız.    
73.    Âyetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman, inkar edenler, inananlara, "İki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir?" dediler.    
74.    Biz onlardan önce, mal-mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. 75.    (Ey Muhammed!) De ki: "Kim sapıklık içinde ise Rahmân onlara, istenildiği kadar süre versin! Nihayet kendilerine vaad olunan azabı, ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.    
76.    Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibari ile de.    
77.    Âyetlerimizi inkar edip "Bana elbette mal ve evlat verilecek!" diyen kimseyi gördün mü?    
78.    Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân'dan bir söz mü almış?  
79.    Hayır! (İş onun dediği gibi değil). Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız!    
80.    Onun (ahirette sahip olacağını) söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.    
81.    Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler.    
82.    Hayır! İlahları, onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar.    
83.    Kafirlerin başına, onları durmadan (günaha ve azgınlığa) tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi?    
84.    Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak (takdir ettiğimiz günleri) sayıp durmaktayız.    
85, 86.    Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahmân'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!    
87.    Rahmân'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.    
88.    Onlar, "Rahmân bir çocuk edindi" dediler.    
89.    Andolsun, siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.    
90, 91.    Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir!    
92.    Halbuki Rahmân'a bir çocuk edinmek yakışmaz.    
93.    Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. 94.    Andolsun, Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.  
95.    Onlar(ın her biri) kıyamet günü O'na tek başına gelecektir.    
96.    İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.   97.    Ey Muhammed! Biz, Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an ile müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin dilin ile (indirip) kolaylaştırdık.    
98.    Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? 

Meryem Suresi Latince Okunuşu:
Bismillahirrahmanirrahim 
1.    Kef ha ya ayn sad    
2.    Zikru rahmeti rabbike abdehu zekeriyya    
3.    İz nada rabbehu nidaen hafiyya    
4.    Kale rabbi innı vehenel azmü minnı veştealer ra'sü şeybev ve lem eküm bi düaike rabbi şekıyya    
5.    Ve innı hıftül mevaliye miv veraı ve kanetimraetı akıran feheb lı mil ledünke veliyya   6.    Yerisüni ve yerisü min ali ya'kube vec'alhü rabbi radıyya    
7.    Ya zekeriyya inna nübeşşiruke bi ğulaminismühu yahya lem nec'al lehu min kablü semiyya    
8.    Kale rabbi enna yekunü lı ğulamüv ve kanetimraeti akırav ve kad belağtü minel kiberi ıtiyya    
9.    Kale kezalik kale rabbüke hüve aleyye heyyinüv ve kad halaktüke min kablü ve lem tekü şey'a    
10.    Kale rabbic'al lı ayeh kale ayetüke ella tükellimen nase selase leyalin seviyya    
11.    Fe harace ala kavmihı minel mıhrabi fe evha ileyhim en sebbihu bükratev ve aşiyya   12.    Ya yahya huzil kitabe bi kuvveh ve ateynahül hukme abiyya   
13.    Ve hananem mil ledünna ve zekah ve kane tekıyya    
14.    Ve berram bi valideyhi ve lem yekün cebbaran asıyya    
15.    Ve selamün aleyhi yevme vülide ve yevme yemutü ve yevme yüb'asü hayya    
16.    Vezkür fil kitabi meryem izintebezet min ehliha mekanen şerkıyya    
17.    Fettehazet min dunihim hıcaben fe erselna ileyha ruhana fe temessele leha beşaren seviyya    
18.    Kalet innı euzü bir rahmani minke in künte tekıyya    
19.    Kale innema ene rasulü rabbiki li ehebe leki ğulamen zekiyya 
20.    Kalet enna yekunü li ğulamüv ve lem yemsesnı beşeruv ve lem ekü beğıyya    
21.    Kale kezalik kale rabbüki hüve aleyye heyyin ve li nec'alehu ayetel linnasi ve rahmetem minna ve kane emram makdıyya    
22.    Fe hamelethü fentebezet bihı mekanen kasıyya    
23.    Fe ecaehel mehadu ila ciz'ın nahleh kaletya leytenı mittü kable haza ve küntü nesyem mensiyya   
24.    Fe nadaha min tahtiha ella tahzenı kad ceale rabbüki tahteki seriyya    
25.    Ve hüzzı ileyki bi ciz'ın nahleti tüsakıt aleyki rutaben ceniyya 
26.    Fe külı veşrabı ve karrı ayna fe imma terayinne minel beşeri ehaden fe kulı innı nezertü lir rahmani savmen fe len ükellimel yevme insiyya    
27.    Fe etet bihı kavmeha tahmilüh kalu ya meryemü le kad ci'ti şey'en feryya    
28.    Ya uhte harune ma kane ebukimrae sev'iv ve ma kanet ümmüki beğıyya    
29.    Fe eşarat ileyhi kalu keyfe nükelimü men kane fil mehdi sabiyya    
30.    Kale innı abdüllahi ataniyel kitabe ve cealenı nebiyya    
31.    Ve cealenı mübaraken eyne ma küntü ve evsanı bis salati vez zekati ma dümtü hayya 32.    Ve berram bi validetı ve lem yec'alnı cebbaran şekıyya    
33.    Vesselamü aleyye yevme vülidtü ve yevme emutü ve yevme üb'asü hayya    
34.    Zalike ıysebnü meryem kavlel hakkıllezı fıhi yemterun    
35.    Ma kane lillahi ey yettehıze miv veledin sübhaneh iza kada emran fe innema yekulü lehu küm fe yekun    
36.    Ve innellahe rabbı ve rabbüküm fa'büduh haza sıratum müstekıym    
37.    Fahtelefel ahzabü mim beynihim fe veylül lillezıne keferu mim meşhedi yevmin azıym    
38.    Esmı'bihim ve ebsır yevme ye'tunena lakiniz zalimunel yevme fı dalalim mübın    
39.    Ve enzirhüm yevmel hasrati iz kudıyel emr ve hüm fı ğafletiv ve hüm la yü'minun    
40.    İnna nahnü nerisül erda ve men aleyha ve ileyna yürceun    
41.    Vezkür fil kitabi ibrahım innehu kane sıddıkan nebiyya    
42.    İz kale li ebıhi ya ebeti lime ta'büdü ma la yesmeu ve la yübsıru ve la yuğnı anke şey'a    
43.    Ya ebeti innı kad caenı minel ılmi ma lem ye'tike fettebı'nı ehdike sıratan seviyya    
44.    Ya ebeti la ta'büdiş şeytan inneş şeytane kane lir rahmani asıyya    
45.    Ya ebeti ninı ehafü ey yemesseke azabüm miner rahmani fe tekune liş şeytani veliyya    
46.    Kale erağıbün ente an alihetı ya ibrahım leil lem tentehi le ercümenneke vehcürnı meliyya    
47.    Kale selamün aleyk se estağfiru leke rabbı innehu kane bı hafiyya    
48.    Ve a'tezilüküm ve ma ted'une min dunillahi ve ed'u rabbı asa ella ekune bi düai rabbı şekıyya    
49.    Felemma'tezelehüm ve ma ya'büdune min dunillahi vehebna lehu ishaka ve ya'kub ve küllen cealna nebiyya    
50.    Ve vehebna lehüm mir rahmetina ve cealna lehüm lisane sıdkın aliyya    
51.    Vezkür fil kitabi musa innehu kane muhlesav ve kane rasulen nebiyya    
52.    Ve nadeynahü min canibit turil eymeni ve karrabnahü neciyya 53.    Ve vehebna lehu mir rahmetina ehahü harune nebiyya    
54.    Vezkür fil kitabi ismaıyle innehu kane sadikal va'di ve kane rasulen nebiyya    
55.    Ve kane ye'müru ehlehu bis salati vez zekati ve kane ınde rabbihı merdıyya    
56.    Vezkür fil kitabi idrıse innehu kane sıddıkan nebiyya    
57.    Ve rafa'nahü mekanen aliyya    
58.    Ülaikellezıne en'amellahü aleyhim minen nebiyyıne min zürriyyeti ademe ve mimmen hamelna mea nuhıv ve min zürriyyeti ibrahıme ve israıle ve mimmen hedeyna vectebeyna iza tütla aleyhim ayatür rahmani harru süccedev ve bükiyya    
59.    Fe halefe mim ba'dihim halfün edaus salate yettebeuş şehevati fe sevfe yelkavne ğayya    
60.    İlla men tabe ve amene ve amile salihan fe ülaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune şey'a    
61.    Cennati adninilletı veader rahmanü ıbadehu bil ğayb innehu kane va'dühu me'tiyya    62.    La yesmeune fıha bükratev ve aşiyya    
63.    Tilkel cennetülletı nurisü min ıbadina men kane tekıyya    
64.    Ve ma netezzelü illa bi emri rabbik lehu ma beyne eydına ve ma halfena ve ma beyne zalik ve ma kane rabbüke nesiyya (58. Ayet secde ayetidir.)    
65.    Rabbüs semavati vel erdı ve ma beynehüma fa'büdhü vastabir li ıbadetih hel ta'lemü lehu semiyya    
66.    Ve yekulül insanü e iza ma mittü le sevfe uhracü hayya    
67.    E ve la yezkürul insanü enna halaknahü min kablü ve lem yekü şey'a    
68.    Fe ve rabbike le nahşürannehüm veş şeyatıyne sümme le nuhdırannehüm havle cehenneme cisiyya    
69.    Sümme lenenzianne min külli şıatin eyyühüm eşeddü aler rahmani ıtiyya    
70.    Sümme le nahnü a'lemü billezıne hüm evla biha sıliyya    
71.    Ve im minküm illa varidüha kane ala kabbike hatmem makdıyya    
72.    Sümme nüneccillezınet tekav ve nezeruz zalimıne fıha cisiyya 
73.    Ve iza tütla aleyhim ayatüna beyyinatin kalellezıne keferu lillizıne amenu eyyül ferıkayni hayrum mekamev ve ahsenü nediyya    
74.    Ve kem ehlekna kablehüm min karnin hüm ahsenü esasev ve ri'ya    
75.    Kul men kane fid dalaleti felyemdüd lehür rahmanü medda hatta iza raev ma yuadune immel azabe ve immes saah fe seya'lemune men hüve şerrum mekanev ve ad'afü cünda    
76.    Ve yezıdüllahüllezınehtedev hüda vel bakıyatüs salihatü hayrun ınde rabbike sevabev ve hayrum meradda    
77.    E fe raeytellezı kefera bi ayatina ve kale leuteyenne malev ve veleda    
78.    Ettaleal ğaybe emittehaze ınder rahmani ahda    
79.    Kella senektübü ma yekulü ve nemüddü lehu minel azabi medda    
80.    Ve nerisühu ma yekulü ve ye'tına ferda    
81.    Vettehazu min dunillahi alihetel li yekunu lehüm ızza    
82.    Kella seyekfürune bi ıbadetihim ve yekunune aleyhim dıdda   
83.    E lem tera enna erselneş şeyatıyne alel kafirıne teüzzühüm ezza    
84.    Fe la ta'cel aleyhim innema neuddülehüm adda    
85.    Yevme nahşürul müttekıyne iler rahmani vefda    
86.    Ve nesukul mücrimıne ila cehenneme virda    
87.    La yemlikuneş şefaate illa menttehaze ınder rahmani ahda    
88.    Ve kalittehazer rahmanü veleda    
89.    Le kad ci'tüm şey'en idda    
90.    Tekadüs semavatü yetefettarne minhü ve tenşekkul erdu ve tehırrul cibalü hedda    
91.    En deav lirrahmani veleda    
92.    Ve ma yembeğıy lir rahmani ey yettehıze veleda    
93.    İn küllü men fis semavate vel erdı illa atir rahmani abda    
94.    Le kad ahsahüm ve addehüm adda    
95.    Ve küllühüm atıhi yevmel kıyameti ferda    
96.    İnnellezıne amenu ve amilus salihati se yec'alü lehümür rahmanu vüdda    
97.    Fe innema yessernahü bi lisanike li tübeşşira bihil müttekıyne ve tünzira bihı kavmel lüdda    
98.    Ve kem ehlekna kablehüm min karn hel tühussü minhüm min ehadin ev temeu lehüm rikza 

Meryem Suresi Dinlemek İçin Tıklayınız.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak