Ey Değerli Umre Adayı


Umre yapmak için Beytullah’a yönelen, gözünü gönlünü Kabe’nin yanında dinlendirmek, huzura kavuşturmak, hak yolda yepyeni bir azimle dolmak isteyen muhterem umre adayı !

Yeni bir şevkle dolup taştığınız, kalplerinizi yumuşattığınız gibi ;
 
İhrama girmeden önce :

* Gerekli vücut temizliğini yapınız.
* Mümkünse güzel koku sürününüz. ( Hanımların diğer zamanlarda olduğu gibi evlerinin haricinde başkaları tarafından hissedilecek kokular sürmelerinde mahzur vardır.)
* Sıhhi tedbirlerinizi alınız.
* İhram yasağına uygun elbiselerinizi giyiniz. ( Erkekler giymekte oldukları bütün elbiselerini soyunur, sadece “izar” ve “rida” denilen iki parça örtüye bürünürler
 
İzar :  Bele bağlanan ve belden aşağısını örten parçaya,
Rida : Omuza alınan ve üstü örten parçaya denir.
* Bu iki örtünün beyaz, yeni ve temiz olması müstehaptır. Ayrıca azaları belli etmeyecek şekilde kalınca olmalıdır.
* Ayaklarına terlik giyerler. ( Terlik bulamamışlarsa, ayakkabılarını topuklarını örtmeyecek hale getirirler.)
* KADINLAR; elbiselerini çıkartmazlar. Onlar için daima tesettüre en uygun olan, daha münasip  olandır. Ancak, hanımlar yüzlerini, arada boşluk kalmayacak şekilde, yüzlerine değen bir şeyle örtmezler. Ayakkabı, çorap giyerler, eldiven giyebilirler.
 
İhrama girerken : Bu hazırlıklardan sonra, mikat sınırında veya daha önce,  İhramın sünneti olarak – kerahet vakti değil ise – iki rekat namaz kılınız. ( Namaza başlarken : Niyet ettim Allah’ım senin rızan için ihram namazının sünnetini kılmaya diye niyet edilir ve namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun suresi , ikinci rekatında Fatiha’dan sonra İhlas suresi okunur.)  Namazdan sonra umre için niyet ediniz. Bu niyet şöyle yapılır :
“ Allah’ım senin rızan için umre eda etmek istiyorum. Onun edasını bana kolay kıl ve umremi kabul buyur. Allah rızası için umreye niyet ettim ve ihrama girdim.”

Namaz kıldığınız yerden kalkıp sefere yönelince “Telbiye” getiriniz.
Telbiye : “ Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyke la şeriyke leke lebbeyk. İnnel hamde ven niğmete leke velmülk la şeriyke lek.” “
Allah’ım! Senin emr-i celiline her an koşmaya, her an itaata hazırım. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine, gönülden ve sadakatle icabet ederim. Şüphesiz ki; hamd de, nimet de sana mahsustur. Mülk senindir. Senin şerikin yoktur.”

Tavafın ilk üç şavtında “remel” yapınız. ( Remel : kısa adımlarla, hafif koşar vaziyette omuzları silkeleyerek, çalımlıca yürümektir. Hanımlar remel yapmazlar.)

Tavafı bitirince iki rekat tavaf namazı kılınız. Kerahet vaktinde iseniz sonraya bırakarak kamil bir vakitte eda ediniz. ( Namazın ilk rekatında Fatiha’dan sonra Kafirun Suresi, ikinci rekatında Fatiha’dan sonra İhlas Suresi okumak efdaldir. Ve namaz yer müsait ise Makam-ı İbrahim’in arkasına denk gelecek yerde kılınsa iyi olur. Aksi halde kimseye eziyet etmeden müsait bir yerde eda edilir.)
Sonra bol bol zemzem içiniz ve bedeninize dökünüz.
Safa’ya yönelirken Hacer-ül Esved’e geliniz ve istilam ederek ayrılınız. Sünnettendir. Tekbir, tehlil getiriniz hamd ediniz, salavat getiriniz.
Safa’ya varınız.
Yapacağınız say haccın sayıdır. Bu niyetle sayınızı yapınız.
İki yeşil direk arasında “hervele” yapınız.

Helvele : Süratlice  koşunun adıdır. Remelden farklıdır, ondan daha hızlıdır. Ancak müslümanın vakarını zedeleyecek şekilde var güçle koşmamalıdır.  Hervele sayın her şavtının sünnetidir. Hanımlar hervele yapmazlar.
Say  7 şavttır.
Safa’dan başlayıp, Merve’de biten yürüyüş bir şavttır. Merve’den Safa’ya  dönüş ikinci şavttır. Böylece devam eden say, Safa’dan başlamış, Merve’de bitmiş olur.
Başka bir deyişle say, Safa’dan  Merve’ye  4 gidiş, Merve’den Safa’ya 3 dönüş olmak üzere 7 şavttır.
Saydan sonra saçınızı traş edip ihramdan çıkınız.

Saç tıraşı iki türlü olur :
* Halk :  Saçın tamamını dipten tıraş etmektir. Bu daha efdaldir.
* Taksir : Başın üçte biri veya dörtte birinden “ ünmüle miktarı” ( parmağın üç boğumundan  en uçtakinin uzunluğunda ) kesmektir.
Başın bir tarafını usturaya vurup öbür yanlarını bırakmak, sadece kahkül bırakmak gibi müslümanın vakarını zedeleyici tarzdaki traşlar mekruhtur.
 Saçlarının uzunluğu  “ ünmüle ”  miktarından  küçük olanlar  “ taksir ”  yapamaz, ” halk ”  yapmak  zorundadırlar.
Hanımlar  sadece “taksir” yaparlar. “ Halk”  yapmaları  “ tahrimen mekruh ” görülmüştür.
Traş  olduğunuz andan itibaren, bütün ihram yasakları kalkmıştır.
Umreniz tamamlanmıştır.
Mekke-i Mükerreme’de durduğunuz sürece, hükmen bir Mekkeli gibi davranır, nafile tavaf yapar, ibadet ve dua edersiniz.
 Mekkelilerin umre için mikatı olan,Mekke haremi hudutları haricine çıkarak ihrama girip nafile umre yapabilirsiniz.
Umre için Tenim’in veya Cirane’nin mikat yeri olarak seçilmesi daha efdaldir. Bunlardan birincisinde Allah Rasulü’nün emriyle Aişe validemiz, ikincisinde ise Rasulullah ( s.a.v ) kendisi ihrama girmiştir.
Bunlardan Tenim, Rasulullah’ın ( s.a.v ) kavli sünneti varid olduğu için Hanefilerce, Cirane de Şafiilerce, fiili sünnet varid olduğu için daha efdaldir.
Her iki nokta da sünneti seniyye tahakkuk ettiği için diğer yerlerden – ittifakla – daha efdaldir.
Efdaliyet olmamakla beraber başka “ hıll = Mekke Harem sınırı dışındaki bölgeler ” den de ihrama girilebilir. Arafat, Cidde, Hudeybiye.. gibi.

Bizi yaratan, bizi en iyi bilendir ve sonsuz merhamet sahibidir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak