Zekanın İlmin ve Malın Artması İcin Dua


Zekanın, ilminin ve malın artması ve unutkanlıktan kurtulmayı arzu eden kimse her sabah namazının farzından sonra ihlaslı bir şekilde aşağıdaki dua ile istiğfarda bulunsun.


“Esteğfirullahel àżîmelleźi lâ ilâhe illâ hüvel ĥayyel gayyûme bedíàssemâvâti vel erďı ve mâ beynehümâ min cemîí curmî ve isrâfî àlâ nefsî ve etûbü ileyhi”

“Hayy ve Gayyûm, gökleri, yerleri ve aralarındakini eşşiz bir şekilde yaratan, kendisinden başka ilah olmayan o büyük Allah’tan, bütün suçlarımdan ve nefsimin aleyhine işlemiş olduğum taşkınlıklardan dolayı mağfiret dilerim.”

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak