Zekanın, ilminin ve malın artması ve unutkanlıktan kurtulmayı arzu eden kimse her sabah namazının farzından sonra ihlaslı bir şekilde aşağıdaki dua ile istiğfarda bulunsun.


“Esteğfirullahel àżîmelleźi lâ ilâhe illâ hüvel ĥayyel gayyûme bedíàssemâvâti vel erďı ve mâ beynehümâ min cemîí curmî ve isrâfî àlâ nefsî ve etûbü ileyhi”

“Hayy ve Gayyûm, gökleri, yerleri ve aralarındakini eşşiz bir şekilde yaratan, kendisinden başka ilah olmayan o büyük Allah’tan, bütün suçlarımdan ve nefsimin aleyhine işlemiş olduğum taşkınlıklardan dolayı mağfiret dilerim.”

About Zehra Karaaslan

«
Next
Sonraki Kayıt
»
Previous
Önceki Kayıt