Ahmet Kuddusi Hazretlerinden Tavsiyeler


Erkan-ı tarikat dediler altıdır ahyâr. 


Hem hilye-i Abdal denilir bunlara ey yar !

Evvelkisi taklil-i taam oldu azizim,

İkincisi taklil-i menâm etmeli zinhâr!

Üçüncüsü taklil-i kelam dinle birâder

Dördüncüsü bu kim edesin uzlet-i a yâr

Fikr oldu beşincisi halk-ı hüdâda

Altıncıdır zikr-i müdam et onu her bar!

Kuddusi umar ki yiyip, içip yürürken

Bir gün ola verile ona hutbe-i sâlar

HAYIR ERKANI ALTIDIR

Tarikat yolunun erkanı altıdır bu erkana dervişlerin özellikleri denir.

Birincisi: Yemeyi azaltmaktır. Tıka basa yeme beden ve ruh sağlığı için zararlı bir alışkanlıktır bu nedenle dervişler hayatta kalacak kadar yerler içerler.

İkincisi: Az uyumak, uykuyu azaltmak. çok uyumak zararlı bir alışkanlıktır. Adeta evleri kabir haline getirmektir, ömür israfıdır.

Üçüncüsü: Az ve öz konuşmak. söz büyü gibidir. İnsanlar her. türlü sözden etkilenir bu nedenle çok dikkatli bir şekilde konuşmak lazım.

Dördüncüsü: Ağyardan uzlet. seninle aynı hissiyatı paylaşmayan frekansları farklı olan, sende sıkıntı yapanlardan uzak durmak gerekmektedir.

Beşincisi: Her yerde her şeyde her an onu an.

Altıncısı: Zikri devamlı kıl, bu zevki daim tut.

Kuddusi hergün, yiyip içip yürürken bu rütbenin verilmesini ümit ederek yaşar. 

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak