Aldatan Eşlerin Islahı İçin Ya Celil

esin ıslahı icin dualar

Aile içi huzursuzluk ve aldatan eşler için özellikle okunması tavsiye edilir.

YA CELÎL C.C.
EL Celil : Ululuk, azamet ve büyüklük sahibi, emir ve yasak koyma hakkına sahip.
EL CELÎL: Celâdet ve ululuk, Allah'a mahsustur. Onun Zâtı da büyük, sıfatları da büyüktür. Fakat bu büyüklük, cisimlerdeki gibi hacim veya yaşlılık itibarı ile değildir. Zamanla ölçülmez, mekânlara sığmaz; Büyüklük ve ululuğu pek yüce olandır Allah (azze ve celle).
Ebced değeri ve zikir saati:EL-CELİL;isminin zikri(73) (Büyük ebced değeri 5329---108.241)
adettir.Zikir saati Güneş,günü pazardır.

Dua: 

Rabb’im!
O güzel Celil Adının hürmetine;
Her işimizde Sana rücû etmemizi nasip et!
Her halükârda yalnız Senden yardım dilememizi nasip et!
Kâmil iman nasip eyle Rabb’im!
O güzel Celil Adınla;
O Ulu, o Heybetli Celil Adınla,
Senin Büyüklüğünü ve Kudretini,
Bizim küçüklüğümüzü ve çaresizliğimizi ne olur unutturma!
Hidayet sahiplerinden eyle bizi Rabb’im!
Bizi felaha erenlerden eyle! (Âmin)

Bu ismin tertibini uygulayan veya kendisine uygulanan kimse,ayağı dışarda,gece hayatına alışkın veya evinden soğuksa, gece ve dışarı hayatını bırakıp evine ve eşine bağlanır.Bu isim,daha çok eşini aldatan kimselerin üzerine okunması tavsiye edilen bir isim tertibidir.
Bir zalimi zorbayı zelil etmek için okunur.
Ya Celil c.c.ismini zikreden insanlar arasında sevgi, saygı ve hürmet görür; heybetli ve güçlü görünür. Kimse kötü gözle bakamaz, düşmanları onu görünce korkuya kapılır. Tehlikeli yerlerde emin olur. Okuyanın ahlakı düzelir.

Bagimliliklardan Kurtulmanin Yolu

  Bağımlıklardan kurtulmak mümkün öncelikle tıbbın psikolojinin bilinçaltının yardımıyla ve İslamı anlayarak